Dış reklam yayınlama kuralları

Kreatifler, teknik koşullara, Yandex.Direct kurallarına ve iş ortaklarının (reklam alanı operatörlerinin) kurallarına uygun olmalıdır. Yandex.Direct'te ve operatörlerde moderasyonu geçmek için kreatifleri doğru bir şekilde tasarlamanız ve gerekli tüm belgeleri sağlamanız gerekir. Moderasyon işlemi en fazla 7 gün sürebilir. Dış mekan reklamları formatında reklam vermek için reklam materyallerine ek koşullar aşağıda verilmiştir.

 1. Metin ve insan görselleri
 2. Uyarılar ve yasal bilgiler
 3. Yaş sınırlaması
 4. Bazı kategorilere ait ürün ve hizmetlerin reklamlarının yayınlanması için uygulanan ek koşullar

Metin ve insan görselleri

Kreatifteki metinler ve görseller Yandex'in koşullarına uygun olmalıdır.

Bunun yanı sıra:

 • Kreatifte karşılaştırma veya üstünlük sözcükleri kullanılıyorsa bu kreatif, yapılan karşılaştırmada ürün ya da hizmetin avantajlarını objektif bir şekilde kanıtlayan kriteri de göstermelidir.
 • metinde yabancı dilde kelimeler varsa (buna marka adı, marka sloganı dahil), uyarı metninde bunların Rusça çevirisi “*” işaretiyle gösterilmelidir;
 • reklam objesi, reklam metninde veya uyarıda net bir şekilde belirtilmelidir (örneğin yalnızca “çiçekler” denilmemeli “çiçekçi” olarak açıkça ifade edilmelidir).

Görselde insan görselleri kullanılıyorsa ilgili kullanım izni beyan edilmelidir.

Uyarılar ve yasal bilgiler

Kreatif, yasalara ve Yandex kurallarına göre gerekli olan tüm bilgileri içermelidir. Lisans gerektiren kategoriler için yasal bilgilere uygulanan koşulları ve uyarı metinlerini aşağıdaki listede bulabilirsiniz:

Bilgi kaynağı

Kreatifte reklamı yapılan ürün veya hizmeti sağlayacak kaynak açıkça belirtilmelidir. Bunun için logo, şirket veya marka adı, şahıs şirketinin adı kullanılabilir.

İlaçlar, sağlık hizmetleri, tıbbi ürünler ve ekipmanlar

Bir ilaç, sağlık hizmeti, tıbbi ürün ve ekipman reklamı; kontrendikasyonlarının olduğu, kullanım talimatlarına uyulması gerektiği veya uzmana danışılması gerektiği konusunda bir uyarı içermelidir. Örneğin: “Kontrendikasyonlar var. Doktorunuza danışın”.

Uyarı, kreatif alanının en az %5'ini kaplamalıdır.

Besin desteği

Besin takviyesi reklamları, ürünün ilaç olmadığına dair bir uyarı içermelidir. Örneğin: “İlaç değildir”.

Uyarı, kreatif alanının en az %10'unu kaplamalıdır.

Bebek maması

Bir yaşından küçük bebekler için mama reklamları (bebek sütleri dahil), yaş sınırlaması ve uzmana danışılması gerektiğini açıklayan uyarı içermelidir. Örneğin: “Uzmana danışın. 11 aydan büyük olan bebekler için mama”.

Uzaktan e-ticaret, internet mağazası

İnternet mağazalarının reklamı veya uzaktan ürün satışı yapan reklamlar satıcının şu bilgilerini içermelidir:

 • Tüzel kişiler için: Tüzel kişinin adı ve yasal formu hakkında bilgiler, sicil kayıt numarası, resmi adresi;

 • gerçek kişiler (şahıs şirketleri) için: Adı, soyadı ve Girişimcilere Mahsus Devlet Sicil Kayıt Numarası.

Kooperatif inşaat

Kooperatif inşaat reklamı şunları içermelidir:

 • Tüzel kişinin adı ve yasal formu hakkında bilgiler;

 • proje bildiriminin gösterim alanı hakkında bilgi.

Örneğin, “Reklamı yapılan www.example-site.ru sitesinde proje bildirimi. İnşaat şirketi ‘Teremok’.

Uyarı metninin puntosu asıl metinde kullanılması şart olan en küçük puntonun iki katı olmalıdır. (örneğin süper sayfalarda en küçük punto 24 piksel, billboard’larda ise 48 pikseldir).

İndirimli satışlar

İndirimli satış reklamları, reklamların geçerlilik süresini içermelidir.

Promosyonlar, çekilişler, yarışmalar gibi teşvik edici etkinlikler

Teşvik edici etkinliklerin reklamı şunları içermelidir:

 • Etkinlik süreleri,

 • Etkinlik organizatörü, organizasyon kuralları, ödüllerin sayısı, ödül alma süresi, yeri ve kuralları hakkında bilgiler içeren kaynak.

Örneğin: “Çekiliş, 10.07.2019 - 30.07.2019 tarihlerinde gerçekleşecektir. Organizatör, katılım kuralları, ödül miktarı, ödül teslim alma sırası, zamanı ve yeri hakkında bilgileri www.example-site.ru” sitesinde bulabilirsiniz.

Finansal hizmetler

Finansal hizmetlerin reklamı; tüzel kişinin adını, finansal hizmeti veren resmi işletmenin bilgilerini ve Rusya Federasyonu yasalarına göre açıklanması zorunlu olan bilgilerin kaynağını içermelidir.

Finansal hizmetler ve kurumlar seçiminde yardım reklamları uyarı içermelidir. Örneğin, “Finans hizmetlerinin/kurumun seçiminde yardım”.

Uyarılar ve yasal bilgiler, özel araçlara veya ek işlemlere ihtiyaç duymadan reklamlarla birlikte algılanmalıdır. Bu bilgiler video süresince videonun her karesinde ekranda yer almalıdır. Diğer tasarım öğelerinin üstünde bulunan yasal bilgiler veya uyarılar, yeterince net görünür ve okunaklı olması için özel bir alan ve zemin üzerine yerleştirilmelidir.

Yaş sınırlaması

Haber veya bilgi yayınlarının “Çocuk sağlığı ve gelişimine zarar verebilecek yayınlara karşı koruma hakkında” 436-FZ sayılı federal kanuna tabi olan reklamları, kanunda belirtildiği gibi hedeflenen yaş grubunu (0+, 6+, 12+, 16+, 18+ olmak üzere) açıkça belirtmelidir. Bu kural, aşağıda sıralanan türlere ait reklamlar için geçerlidir:

 • Veritabanları ve yazılımlar,
 • Filmler, oyunlar, müzik parçaları,
 • Konserler, sergiler, festivaller, tiyatro oyunları, gösterimler, spor maçları ve diğer görsel eğlence etkinlikleri (Not: Reklamlarında belirli bir etkinlikten söz edilmediği sürece tiyatrolar, konser salonları ve etkinliklerin düzenleneceği diğer türlü yerler için bu kural uygulanmaz),
 • Yazılı basın ve internet yayınları (gazeteler, dergiler, kitaplar),
 • Televizyon ve radyo programları (Not: Reklamlarında belirli bir programdan söz edilmediği sürece televizyon kanalları ve radyo istasyonları için bu kural uygulanmaz).

Yaş sınırı, kreatif alanının en az %5'ini kaplamalıdır ve her karede video boyunca ekranda yer almalıdır.

Bazı kategorilere ait ürün ve hizmetlerin reklamlarının yayınlanması için uygulanan ek koşullar

Aşağıdaki reklam konuları için ek yayınlama koşullarına dikkat edin:

Sağlık hizmetleri

Kreatif, Sağlık hizmetleri bölümde listelenen koşullara uygun olmalıdır. Reklamın yayınlanabilmesi için bu bölümde belirtilen tüm belgelerin ibrazı zorunludur.

Reklamı yapılan markanın adı, lisansta belirtilen adından farklı ise, kreatifte tıp hizmetleri veren kurumun yasal adı ve lisans ayrıntıları (numarası ve veriliş tarihi) belirtilmelidir. Bu bilgiler, video boyunca her karede görüntülenmelidir.

Tıbbi ürünler

Kreatif, Tıbbi ürünler bölümde listelenen koşullara uygun olmalıdır. Yayınlanması için bu bölümde belirtilen tüm belgeleri ve reklamı yapılan tıbbi aracın kullanım talimatını sağlamanız zorunludur.

Kullanılmadan önce özel hazırlık gerektiren tıbbi ürünlerin reklamını yapmak yasaktır.

İnşaat firmaları, kooperatif inşaat

Yapım aşamasında olan emlak objelerinin reklamını yapmak için aşağıdaki belgeleri sağlamanız gerekir:

 • inşaat izni;
 • mülkiyet belgesi veya arazi kiralama sözleşmesi;
 • İnşaat firmasının ve proje deklarasyonun, “Kooperatif inşaat ve diğer emlak objelerinin yapımına katılım hakkında” 214 sayılı Federal Yasada belirtilen koşullara uygunluk açısından verilen karar.

Kullanılmaya başlayan gayrimenkullerin reklamını için:

 • gayrimenkulün kullanım izni veya kararı.
Eğitim hizmetleri

İlk, orta, mesleki ve yüksek eğitim dahil eğitim hizmetleri sunan reklamlar yayınlamak için (eğitim sonunda belge veriliyorsa), eğitim faaliyetlerinde bulunabileceğinize dair bir belge sunmalısınız.

Finansal hizmetler

Kreatif, Finansal hizmetleri bölümde listelenen koşullara uygun olmalıdır. Reklam vermek için bu bölümde belirtilen tüm belgeler gerekmektedir.

İçerik için ek koşullar

Finansal hizmetlerin reklamı, yatırım getirisi garanti etmemeli veya finansal yönetim konusunda etkili bir faaliyet vadetmemelidir.

Kreatifte açıklanması halinde, kreatifle reklamı yapılan kredinin verilecek ve geri ödenecek tutarı, uygulanacak faiz oranı, geri ödeme süresi, sigorta payı ve diğer şartlar olmak üzere tüm ayrıntı ve koşulları açık, net, eksiksiz ve doğru bir şekilde belirtilmelidir. Kredi maliyetinin koşullarının sadece bir kısmının belirtilmesine izin verilmez.

Kreatif, açıklanması yürürlükteki yasalarda öngörülen tüm bilgileri eksiksiz içermelidir. Bu bilgiler video süresince videonun her karesinde ekranda yer almalıdır.

Belgeler için ek koşullar

Leasing reklamını vermek için OGRN belgesi ibraz edilmelidir.

İşe alım

İşe alım reklamlarında adaylara karşı ayrım yapılmamalıdır. İş başvurusunda bulunan adayların yalnızca işle ilgili niteliklere sahip olup olmadıkları dikkate alınmalıdır, örneğin:

 • Gerekli mesleki eğitim görmüş olması,

 • Meslekte gerekli hizmet süresi,

 • Meslekte gerekli bilgi ve becerilere sahip olması.

Yasalar tarafından düzenlenen iş başvurusunda bulunan sınırlamalar istisnadır. Örneğin, emniyet (polis) kuruluşlarındaki iş imkanlarıyla ilgili duyurular 3-FZ sayılı “Federal Polis Kanunu”'nda belirtilen özel koşulları içerebilir.