Anahtar sözcük grupları

Anahtar sözcük grupları, reklamınızın kimlere gösterileceğini belirleyen sözcükler veya sözcük gruplarıdır.

Yandex arama sonuçları sayfalarında reklamlar, belirttiğiniz anahtar sözcük gruplarını tam olarak içeren tüm sorgularda gösterilir. Ağlarda gösterimlerde sistem, anahtar sözcük grupları sitenin konusuna ve kullanıcının ilgi alanlarına uygun olan reklamları otomatik olarak seçer.

Çalışma esasları

Anahtar sözcük grupları Arama'da ve ağlarda farklı çalışır.

Anahtar sözcük grubu, Yandex arama sonuçları sayfalarında ve YRA arama sitelerinde gruptaki reklamın hangi sorgulara göre gösterilebileceğini belirler.

Örneğin reklam grubu için mars turları, sözcük gruplarını belirtirseniz, reklamınız mars turları, mars tatil turları mars turları ucuz, mars turu satın alvb. şeklindeki sorgularda gösterilebilir, ancak ay turları veya mars’ta hayat var mı şeklinde yapılan sorgularda gösterilmez.

Gösterim sırasında sistem tek sözcük türü çerçevesinde tekil ve çoğul dahil olmak üzere tüm sözcük formlarını dikkate alır. Örneğin kullanıcı Mars turu veya Mars turları diye aramaya yapıyorsa reklam Mars'a turlar sözcük grubuna göre gösterilebilir.

Reklamlar, anahtar sözcük grubunuz için eş anlamlı sözcükleri içeren sorgulara göre gösterilebilir. Örneğin uygun turlar anahtar sözcük grubuna göre reklam ucuz turlar sorgusuna göre gösterilebilir.

Anahtar sözcük grupları nasıl eklenir?

Anahtar sözcük grupları virgül ile ayırarak reklam oluşturulurken veya düzenlenirken Yeni anahtar sözcük grupları alanına eklenebilir. Sadece harfler, rakamlar, - operatörü ve diğer Yandex.Direct operatörleri kullanılabilir. Ondalık kesirlerde nokta kullanılabilir. Büyük küçük harf ve sözcüklerin sırası önemli değildir.

Anahtar sözcük grubunun uzunluğu 4096 karakteri geçmemelidir (negatif anahtar sözcükleri, boşluklar ve Yandex.Direct operatörleri dahil). Bir grup en fazla 200 sözcük grubu içerebilir. Tek bir anahtar sözcük grubu için sözcük sayısı en fazla 7'dir.

Anahtar sözcük grubunun eklenmesi veya değiştirilmesi 3 saat içinde gerçekleşir. Ayrı bir reklam için anahtar sözcük grupları eklemek istiyorsanız bu reklam için yeni bir grup oluşturun.

Anahtar sözcük grupları kesişiyorsa (bir sözcük grubu diğerini barındırıyorsa), bunlara otomatik olarak negatif anahtar sözcükler eklenir. Bu durumda gösterim için reklam seçilirken anahtar sözcük grupları birbiriyle rekabet etmez.

Anahtar sözcük grubunda tekrarlanan sözcükler birleştirilir. Örneğin Baden-Baden sözcük grubu yerine sadece Baden sözcüğü kalır. Reklam gösterimleri hem Baden-Baden sorgusuna hem de Baden sorgusuna göre yapılır.

Gösterim için reklam seçilirken bağlaç ve tek başına anlam taşımayan sözcükler (stop sözcükler) kullanıcı sorgusundan otomatik olarak çıkartılır. Örneğin, kullanıcının Mars'a turlar ne zaman ve nasıl düzenlenir sorgusunda anahtar sözcük gruplarının arasında Mars'a turlar sözcük grubunun yer aldığı reklamlar gösterilir. Bu durumda ne zaman, ve, nasıl, düzenlenir birer stop sözcük olacaktır.

Stop sözcüklerin tüm dillerde dikkate alındığını unutmayın. Dolayısıyla örneğin anahtar sözcük olarak IT hizmetleri sözcük grubu belirtildiğinde it sözcüğü İngilizce zamir olarak da algılanabildiği için reklamlarınız konuya uygun sayılamayan temizlik hizmetleri veya mali müşavirlik hizmetleri sorgularında de gösterilebilir. Stop sözcüğün sorgudan hariç tutulmaması için +“operatörüyle” sabitlemeniz gerekir.