Harici ağlarda ayarlar

Yandex Reklam Ağı'nda içeriğe göre veya kullanıcının ilgi alanlarına göre reklam gösterimlerini yapan siteler harici ağlar olarak adlandırılır.

Strateji ayarlarında tüm alanlarda gösterimi veya sadece ağlarda gösterimi seçtiyseniz reklam kampanyasının parametrelerinde Ağlarda ayarlar bloğuna erişim yetkiniz olur. Buradaki önemli husus, en uygun ayarların varsayılan olarak belirlenmiş fakat gerektiğinde değiştirilebilir olmasıdır .

 • Harcama seviyesini belirleyin

  Harcama oranı kampanyanın son 7 güne ait toplam harcamasına göre yüzde olarak gösterilir. %100 göstergesi, ağlarda gösterim için haftalık kampanya bütçesinin tamamı harcanabilir anlamına gelmektedir. Kısıtlama, açılıştan itibaren 7 gün içinde etkin hale gelir.

  Kesin harcama yerine sistemin hedeflediği değer belirtilir. Örneğin, kısıtlı bir reklam bütçesiyle çok geniş anahtar sözcük grupları kullanıyorsanız gerçek harcama daha fazla olabilir; bütçeniz arama sonuçlarından yeterli geçiş sayısına ulaşmadan bitebilir. Genellikle 7 gün içinde gerçek harcamalar belirtilen harcama seviyesini %30'dan fazla aşmaz. Başka bir deyişle, kampanyanın haftalık bütçesi 10.000 TL ise içerik bazlı sitelerden yapılan geçişler için belirlenen bütçe tüm harcamaların %70'ini ve bu durumda gerçek harcama haftada 9.100 TL'yi geçmez.

 • Maksimum tıklama fiyatını belirleyin

  Harici ağlardan yapılan geçişlerin maksimum fiyatı Arama'da maksimum tıklama fiyatına göre yüzde olarak belirlenir. Dikkat: Sadece manuel stratejiyi seçtiyseniz veya otomatik strateji kapsamında maksimum tıklama fiyatına limit koyduysanız Arama'daki maksimum tıklama fiyatı sınırlandırılabilir (“Ortalama dönüşüm fiyatı”, “Yatırımların ortalama kârlılığı”, “Haftalık bütçe”, “Haftalık tıklama paketi”).

 • Tıklama fiyatını Arama'daki ortalama tıklama fiyatının altında tutun

  Fiyatın kısıtlaması sadece manuel teklif stratejisini seçtiğinizde mümkündür.

  Tıklama fiyatı reklam kampanyanızda her reklam grubunda ayrı ayrı sınırlanır. Tek tıklamanın fiyatı kısıtlanmaz, haftalık ortalama tıklama fiyatı kısıtlanır. Reklam grubu için Arama'daki tıklama fiyatı belirsizse (Arama'daki gösterimler kapalı veya henüz hiç tıklama yapılmamıştır) harici ağlarda tıklama fiyatının sınırlanması için bu sitelerde diğer gösterim ayarlarına uygun olan değer kullanılır.

Harici ağlardaki gösterimlerde tıklama fiyatı reklamın gösterildiği siteye bağlıdır. Belirttiğiniz maksimum tıklama fiyatı alanın kalite katsayısı ile çarpılır. Kalite katsayısı, reklam verenin sitesine geçiş yaptıktan sonra kullanıcının davranışları hakkındaki istatistiksel bilgiler bazında hesaplanır. Metrica sayesinde her alan için iki parametre analiz edilir: Reklam verenlerin sitelerinin görüntüleme derinliği ve reklam veren tarafından belirlenen hedefe ulaşan ziyaretçilerin payı olan dönüşüm. Her alan için katsayının başlangıç değeri 0,7'dir (maksimum fiyatın %70'i). Veriler biriktikçe katsayı 0,5 ile 1,0 arasında değişir.

Harici ağlarda tıklama fiyatını manuel olarak belirtirken şuna dikkat edin: gösterim olasılığı gösterim konumuna bağlıdır ve fiyat yükseldikçe olasılık da artar. Hedef kitlenin kapsamı ise harici ağlarda gösterimler için ayrılmış bütçenin oranına bağlıdır. Başka deyişle, harici ağlarda gösterimleri sınırlarken hedef ziyaretçilerin bir kısmını kaybedersiniz.

Harici ağlardaki reklamlarda reklam kampanyasının etkililiğini, hedef ziyaretçinin maliyetini ve ziyaretçi kalitesini analiz etmek için Yandex.Metrica'yı kullanın.