Harici ağlarda ayarlar

Yandex Reklam Ağı'nda içeriğe göre veya kullanıcının ilgi alanlarına göre reklam gösterimlerini yapan siteler harici ağlar olarak adlandırılır.

Strateji ayarlarında tüm alanlarda gösterimi veya sadece ağlarda gösterimi seçtiyseniz reklam kampanyanın parametrelerinde Ağlarda ayarlar bloğuna erişim yetkiniz olur. Buradaki önemli husus, en uygun ayarların varsayılan olarak belirlenmiş fakat gerektiğinde değiştirilebilir olmasıdır .

Örneğin:

 • Harcama seviyesinin belirlenmesi

  Harcama oranı kampanyanın toplam harcamasına göre yüzde olarak gösterilir. %100 göstergesi, harici ağlarda gösterimler için kampanya bütçesinin tamamı harcanabilir anlamına gelmektedir.

  Kesin harcama seviyesini belirtmek yerine sistemin hedeflediği değeri belirtiyorsunuz. Örneğin küçük reklam bütçesiyle çok geniş anahtar sözcük gruplarını kullanıyorsanız gerçek harcama daha fazla olabilir; bütçeniz arama sonuçlarından yeterli geçiş sayısına ulaşmadan bitebilir. Genellikle 7 gün içinde gerçek harcamalar belirtilen harcama seviyesini %10'dan fazla aşmaz. Başka bir deyişle kampanyanın haftalık bütçesi 10 000 TL ise içerik sitelerinden yapılan geçişler için belirlenen bütçe tüm harcamaların %70'i ve bu durumda çoğu zaman gerçek harcama haftada 7700 TL'yi geçmez.

 • Maksimum tıklama fiyatının belirlenmesi

  Harici ağlardan yapılan geçişlerin maksimum fiyatı Arama'da maksimum tıklama fiyatına göre yüzde olarak belirlenir. Dikkat: Sadece manuel stratejiyi seçtiyseniz veya otomatik strateji çerçevesinde maksimum tıklama fiyatını sınırladıysanız Arama'daki maksimum tıklama fiyatı sınırlanabilir (“Haftalık bütçe: Maksimum dönüşüm”, “Ortalama dönüşüm fiyatı”, “Yatırımların ortalama kârlılığı”, “Haftalık tıklama paketi”).

 • Tıklama fiyatını Arama'daki ortalama tıklama fiyatının altında tut

  Fiyatın kısıtlaması sadece manuel teklif stratejisini seçtiğinizde mümkündür.

  Tıklama fiyatı reklam kampanyanızda her reklam grubunda ayrı ayrı sınırlanır. Tek tıklamanın fiyatı kısıtlanmaz, haftalık ortalama tıklama fiyatı kısıtlanır. Reklam grubu için Arama'daki tıklama fiyatı belirsizse (Arama'daki gösterimler kapalı veya henüz hiç tıklama yapılmamıştır) harici ağlarda tıklama fiyatının sınırlanması için bu sitelerde diğer gösterim ayarlarına uygun olan değer kullanılır.

 • Kullanıcı tercihlerinin dikkate alınmasından vazgeçmek

  Unutmayın ki davranışsal hedefleme harici ağlarda reklam gösterimlerinin ana sebebidir ve bundan vazgeçerek hedef kitlenin kapsamını olumsuz yönde etkileyebilirsiniz. Kullanıcı tercihlerine öncelik tanıma konusunda alınan red kararı, hedef kitle seçim koşullarına göre yapılan gösterimleri etkilemez.

Harici ağlardaki gösterimlerde tıklama fiyatı reklamın gösterildiği siteye bağlıdır. Belirttiğiniz maksimum tıklama fiyatı alanın kalite katsayısı ile çarpılır. Kalite katsayısı, reklamverenin sitesine geçiş yaptıktan sonra kullanıcının davranışları hakkında istatistik bilgilerin bazında hesaplanır. Metrica sayesinde her alan için iki parametre analiz edilir: Reklamverenlerin sitelerinin görüntüleme derinliği ve reklamveren tarafından belirlenen hedefe ulaşan ziyaretçilerin payı olan dönüşüm. Her alan için katsayının başlangıç değeri 0,7'dir (maksimum fiyatın %70'i). Veriler biriktikçe katsayı 0,5 ile 1,0 arasında değişir.

Harici ağlarda tıklama fiyatını manuel olarak belirtirken şuna dikkat edin: gösterimin olasılığı alanın büyüklüğüne bağlıdır, fiyat yükseldikçe olasılık da artar. Hedef kitlenin kapsamı ise harici ağlarda gösterimler için ayrılmış bütçenin oranına bağlıdır. Başka deyişle harici ağlarda gösterimleri sınırlarken hedef ziyaretçilerin bir kısmını kaybedersiniz.

Harici ağlardaki reklamlarda reklam kampanyanın etkililiğini, hedef ziyaretçinin maliyetini ve ziyaretçi kalitesinin analizini değerlendirmek için Yandex.Metrica'yı kullanın.