Ağlarda reklam gösterim ayarları

Reklamların içeriğe göre veya kullanıcının ilgi alanlarına göre gösterildiği Yandex Reklam Ağı siteleri ağlar olarak adlandırılır.

Strateji ayarlarında tüm alanlarda gösterimi seçtiyseniz reklam kampanyasının parametrelerinde Ağlarda ayarlar bloğuna erişim yetkiniz olur. Buradaki önemli husus, en uygun ayarların varsayılan olarak belirlenmiş fakat gerektiğinde değiştirilebilir olmasıdır.

 • Harcama seviyesini belirleyin

  Harcama oranı kampanyanın son 7 güne ait toplam harcamasına göre yüzde olarak gösterilir. %100 göstergesi, ağlarda gösterim için haftalık kampanya bütçesinin tamamı harcanabilir anlamına gelmektedir. Kısıtlama, açılıştan itibaren 7 gün içinde etkin hale gelir.

  Kesin harcama yerine sistemin hedeflediği değer belirtilir. Örneğin, kısıtlı bir reklam bütçesiyle çok geniş anahtar sözcük grupları kullanıyorsanız gerçek harcama daha fazla olabilir; bütçeniz arama sonuçlarından yeterli geçiş sayısına ulaşmadan bitebilir. Genellikle 7 gün içinde gerçek harcamalar belirtilen harcama seviyesini %30'dan fazla aşmaz. Başka bir deyişle, kampanyanın haftalık bütçesi 10.000 TL ise içerik bazlı sitelerden yapılan geçişler için belirlenen bütçe tüm harcamaların %70'ini ve bu durumda gerçek harcama haftada 9.100 TL'yi geçmez.

 • Teklif belirtin

  Ağlardan geçiş için teklif, Arama'daki teklifin yüzdesi olarak belirtilir. Lütfen dikkat! Sadece manuel stratejiyi seçtiyseniz veya “Ortalama Dönüşüm Fiyatı”, “Yatırımların Ortalama Kârlılığı”, “Haftalık Bütçe” veya “Haftalık Tıklama Paketi” gibi otomatik bir strateji kapsamında teklife limit koyduysanız Arama'daki maksimum teklif sınırlandırılabilir.

 • Teklifinizi Arama'daki ortalama teklifin altında tutun

  Teklifin kısıtlanması sadece manuel teklif stratejisini seçtiğinizde mümkündür.

  Teklif tutarı reklam kampanyanızda her reklam grubunda ayrı ayrı sınırlanır. Ayrıca, sınırlanan tıklama başına teklif değil, haftalık ortalama tekliftir. Reklam grubu için Arama'daki teklif belirsizse (Arama'daki gösterimler kapalı veya henüz hiç tıklama yapılmamışsa) ağlardaki teklifin sınırlanması için bu sitelerde diğer gösterim ayarlarına uygun olan değer kullanılır.

Ağlardaki gösterimlerde teklif değeri reklamın gösterildiği siteye bağlıdır. Belirttiğiniz teklif değeri sitenin kalite puanı ile çarpılır. Kalite puanı, reklam verenin sitesine geçiş yaptıktan sonra kullanıcının davranışları hakkındaki istatistik verileri bazında hesaplanır. Metrica sayesinde her alan için iki parametre analiz edilir: Reklam verenlerin sitelerinin görüntüleme derinliği ve reklam veren tarafından belirlenen hedefe ulaşan ziyaretçilerin payı olan dönüşüm. Her alan için katsayının başlangıç değeri 0,7'dir (maksimum fiyatın %70'i). Veriler biriktikçe katsayı 0,5 ile 1,0 arasında değişir.

Ağlardaki gösterimler için teklifi manuel olarak belirtirken şuna dikkat edin: Gösterimin olasılığı teklif değerine bağlıdır; değer yükseldikçe olasılık da artar. Hedef kitlenin kapsamı ise ağlarda gösterimler için ayrılmış bütçenin oranına bağlıdır. Başka bir deyişle, ağlarda gösterimleri sınırlarken hedef ziyaretçilerin bir kısmını kaybedersiniz.

Ağlardaki reklamlarda reklam kampanyasının etkililiğini, hedef ziyaretçinin maliyetini ve ziyaretçi kalitesini analiz etmek için Yandex.Metrica'yı kullanın.