Direct'te açık arttırma nasıl çalışır?

Direct'teki tıklama fiyatları sabit değildir; fiyatlar, reklamverenler arasında yapılan açık arttırmaya bağlıdır. Reklamverenler tıklama maliyetini döviz türü bazlı belirler, açık arttırma ise Direct'in dahili birimlerde yapılmaktadır. Tıklama maliyeti anlık olarak dahili birimlere dönüştürülür. Çevirme işlemleri, ilgili döviz türü için uygulanan Rusya Federasyonu Merkez Bankası'nın günlük kuruna göre yapılır.

Açık arttırma, kullanıcı arama sonuçları sayfasını indirirken gerçek zamanlı yapılmaktadır. Açık arttırma birkaç etaptan oluşturulmaktadır.

Reklamların seçimi ve sıralanması

Reklamlar, kullanıcının açtığı her sayfanın reklam bloğu için ayrı ayrı seçilir. Reklamlar, tıklama fiyatı, kalite göstergesi ve belirli bir gösterim için CTR tahmininden oluşan kombinasyona göre sıralanır. En iyi gösterge uyumuna sahip reklamlar bloğa dahil olur.

Blok için seçilen reklamlar bloğun içindeki pozisyonlara göre sıralanır. Süper pozisyon, garantili gösterim ve dinamik gösterim bloklarında ve “Tüm reklamlar” sayfasında sıralama tıklama başına maliyet, kalite göstergesi ve CTR tahmini kombinasyonuna göre yapılmaktadır.

Çıkarılan fiyatının belirlenmesi

Çıkarılan fiyat farklı reklam blokları için farklı belirlenir:

VCG açık arttırma

VCG açık arttırmanın kuralları, Yandex arama sonuçlarında süper pozisyon ve garantili gösterim bloklarında çıkarılan fiyatı belirlemek için kullanılmaktadır. Aşağıda çıkarılan fiyatın hesaplaması süper pozisyon bloğu örneğinde gösterilmiştir.

Belirli bir arama sorgusu için rekabete göre blokta 0 ile 3 reklam gösterilir. Araştırmalara göre birinci pozisyon en çok trafik getiren pozisyonken, ikinci ve üçüncü pozisyonlar maksimum trafiğin %85'i ve %75'i civarında getirmektedir. Bu oran sabit değildir ve farklı sorgular için zamanla değişmektedir. Aynı reklam birinici pozisyonda ikinci veya üçüncü pozisyona nazaran daha fazla trafik elde etmiş olur.

Dört reklamveren süper pozisyondaki gösterim için rekabet ediyorsa anahtar sözcük grubuna göre teklifleri 10, 7, 5 ve 2 TL'ye eşittir, reklamların CTR tahmini ve kalite göstergeleri aynı ise en yüksek teklif veren üç reklamveren bloğa girer. Reklamlara yapılan tıklama sayısı ve bu tıklamaların ortalama fiyatı reklamverenin bloktaki pozisyonuna bağlı olur:

  • Kazanan üç reklamverenden her biri, reklamına göre mümkün olan maksimum tıklamaların %75'ini (veya daha fazlasını) alır. Bu trafik için reklamverenlerin rekabet etmeye ihtiyaçları yoktur. Bu minimum trafiğin fiyatı bloğa girmemiş olan dördüncü reklamverenin teklifiyle belirlenir (tıklama için 2 TL).

  • Üçüncü pozisyondan ikinci pozisyona yükselten %10 trafiği, en yüksek tekliflere sahip iki reklamverenin garantili bir şekilde alacakları ek trafiktir. Bu trafik için gerçek rekabeti üçüncü reklamveren sağlar. Üçüncü reklamverenin teklifi (5 TL) bu %10 trafiğin fiyatını belirler.

  • İlk pozisyonun ikinciye göre getirdiği ek %15 trafik, 7 TL teklifle ikinci pozisyondaki reklamverenin rekabetine bağlıdır.

Reklamverenle iki yönlü hesaplamalarda tıklamalar ek ve standartlara ayrılmazlar; daha yüksek pozisyonlara çıkarken ana trafiğin daha pahalı olmaması gerektiğine dayanarak Direct, tıklamanın ortalama fiyatını hesaplar. Çıkarılan fiyatı hesaplarken Direct reklam bloklarının pozisyon tıklanabilirlik göstergelerini kullanır. Bu göstergeler sabit değildir ve çeşitli sorgulara göre zamanla değişir.

Çıkarılan fiyatın hesaplanma formülü (CPC)

Reklam bloğunda X1, X2 ve X3 tıklanabilirlik göstergelerine sahip 3 pozisyon varsa ve bloktaki pozisyonlar için 4 reklamveren rekabet ediyorsa (reklam teklifleri Bid1 ... Bid4 ve belirli bir gösterim için reklam tıklanabilirliğinin tahmini CTR1 ... CTR4 olmak üzere), çıkartılan tıklama fiyatı şu formüllere göre hesaplanacaktır:

Çıkarılan fiyat hesaplanırken bloktaki reklamların CTR tahmini hesaplanır. Reklamların teklifleri ve kalite göstergeleri aynıysa en yüksek CTR tahminine sahip olan reklam üst pozisyona alınır.

Reklam bloğunda kalite göstergelerine sahip 3 pozisyon mevcut (X1 = 1, X2 = 0,85, X3 = 0,75). Anahtar sözcük grubuna göre 10, 7, 5 ve 2 TL olan tekliflere sahip 4 reklam açık arttırmada yer alır. Bu gösterim için reklamın CTR tahmini: CTR1 = CTR3 = CTR4 = 10%, CTR2 = 12%, kalite göstergeleri aynı.

GSP açık artırma

GSP açık artırmanın kuralları, dinamik gösterimler bloğunda ve “Tüm reklamlar” sayfasında çıkarılan fiyatını belirlemek için kullanılır. Çıkarılan tıklama fiyatı en yakın rakibin teklifine göre belirlenir.

Dört reklamveren süper pozisyonda gösterim için rekabet eder, anahtar sözcük grubuna göre teklifleri 10, 7, 5 ve 2 TL'ye eşittir, kalite göstergeleri ve reklamların CTR tahminleri aynıdır. Araştırmalara göre birinci pozisyon en çok trafik getiren pozisyonken, ikinci ve üçüncü pozisyonlar maksimum trafiğin %85'i ve %75'i civarında getirmektedir.

Birinci reklamverenin reklamı birinci pozisyonda yayınlanır. Bu sorguya göre reklam için mümkün olan en yüksek trafiği elde etmiş olur. Her tıklamanın fiyatı 7 TL olur.

İkinci reklamveren 5 TL tıklama fiyatıyla kendisi için mümkün olan en yüksek trafiğin %85'ini alır.

Üçüncü reklamveren bu sorguya göre kendi reklamı için en düşük fiyata göre 2 TL tıklama fiyatıyla mümkün olan trafiğinin %75'ini alır.