Direct
Bilgi
Bize ulaşın

Anahtar sözcük gruplarını ekleyin ve netleştirin

Sunduğunuz ürün veya hizmetle ilgilenen ve reklamınızı görecek hedef kitleyi genişletmek için kampanyada kullanılan anahtar sözcük gruplarının sayısını arttırabilirsiniz. Bunu yaparken:

 • Sıkça yapılan yazım hatalarını unutmayın. Direct sıkça yapılan yazım hatalarını ve klavye ayarı yapılmadan girilen sorguları tanır. Bu tip sorgular için otomatik olarak düzeltilmiş sorgulara göre yanıtlar sıralanır ve buna göre reklamlar gösterilir. Fakat nadir yapılan yazım hataları otomatik olarak düzeltilmeyebilir. Reklamlarınızın bu tür hatalı sorgulara göre görüntülenebilmesi için anahtar sözcük gruplarını seçerken ilgili yazım hatalı sözcükleri de seçmelisiniz:

 • Karmaşık yapıya sahip sözcükleri unutmayın. Örneğin “sivrisinek” kelimesi arasında boşluk bırakılarak yazılabilir: “sivri sinek”

 • Aynı köke sahip ismin farklı hallerini kullanın. Örneğin “mobilya mağazası” sözcük grubuna “mobilyacı” eklenebilir

 • Eşanlamlı sözcükler kullanın. Örneğin “araba satışı” sözcük grubuna “araç satışı” eklenebilir

 • Mesleki terminoloji ve gündelik dilde kullanılan kelimeleri de unutmayın. Örneğin “dış reklam” ve “açık hava reklamcılığı”, “bellek” ve “RAM”, “motorin” ve “mazot” vb.

 • “Tamir”, “reklam”, “kira”, “teslim” gibi genel anlamlı sözcükler kullanmanız, rekklam kampanyanızın etkinliğini olumsuz etkileyebilir. Bu sözcükler yerine “yazıcı tamiri”, “açık hava reklamları”, “kiralık kamyonlar” gibi daha net anlamlı sözcük gruplarının kullanımı daha uygun olabilir.

Yandex kullanıcılarının yaptığı sorguların ayrıntılı listesi için anahtar sözcük belirleme servisimizi kullanın.

Dikkat! 

Anahtar sözcük grupları reklam grubunun tamamına uygulanır. Ayrı bir reklam için anahtar sözcük gruplarını düzenlemek istiyorsanız bu reklam için yeni bir grup oluşturun.

“Kelimeleri seç” istatistiği nasıl kullanılır?

Sözcük belirleme sayfasındaki forma ürün veya hizmetinizi tanımlayan anahtar sözcük grubunu yazın ve “Bul” butonuna tıklayın. Arama sonuçları iki sütun olarak sunulacaktır.

Belirttiğiniz anahtar sözcük grubunu içeren kullanıcı sorguları sol sütunda gösterilir. Listedeki her bir sorgunun yanındaki bir rakam, o sorguyu bir anahtar sözcük grubu olarak kullandığınızda bununla ilgili tahmini aylık gösterim sayısını gösterir. Böylece sol sütundaki sözcük grupları sayesinde kullanıcıların seçtiğiniz sözcük grubunu kullandıkları ilgi alanlarını görebilirsiniz. Bu ilgi alanları çalışma alanınızdan çok daha geniş olduklarında hedef kitlenizi aşağıdaki yöntemlerden birini uygulayarak daraltabilirsiniz:

 • Anahtar sözcük grubunuza ek olarak bir ya da birden fazla sözcük ekleyin: Örneğin çalışma alanınız Toyota markalı araçların tamiri ise reklamınız için “araç tamiri” sözcük grubunu kullanmaktansa “Toyota araç tamiri” gibi bir sözcük grubunu kullanmak daha iyi bir seçenek olacaktır.

 • Negatif anahtar sözcükleri kullanın: Negatif anahtar sözcükler, içerildiği kullanıcı sorgularının reklamınızla yanıtlanmasını önler. Örneğin “araç tamiri” sözcük grubuna “kitaplar” negatif anahtar sözcük eklendiğinde reklamınız “araç tamiri kitapları” gibi popüler bir sorguya göre gösterilmez.

  Negatif anahtar sözcükler şu şekilde oluşturulur: “araç tamiri” anahtar sözcük grubunun “araç tamir kitapları”, “araç tamir setleri” ve “yük taşıyan araçların tamiri” gibi sorgulara göre gösterilmesini istemiyorsanız anahtar sözcük gruplarının alanında “araç tamir -kitapları -setleri -yük” yazmanız gerekir. Ardından virgül koyarak kendi negatif anahtar sözcük listesine sahip yeni bir anahtar sözcük grubu ekleyebilirsiniz.

  Reklamınızda "araba tamiri" ve "Honda arabaların tamiri" gibi kesişen sözcük grupları kullanılıyorsa ilk sözcük grubunu "Honda" anahtar negatif kelimeyle netleştirmek daha mantıklı olur; böylece "araba tamiri -Honda" ve "Honda araba tamiri" sözcük grupları gösterim için reklam seçilirken bir biriyle kesişmez (bkz. Gösterim kuralları).

  NOT: Negatif anahtar sözcükler sadece tek kelime olarak belirtilir. “Tamir” sözcüğüne bir negatif anahtar sözcüğü olarak “New York” gibi sözcük grubunu eklemek için “tamir -new -york” yazmanız gereklidir.

Girdiğiniz sözcük grubunu arayan kişilerin yaptıkları diğer sorgular sağ sütunda gösterilir. Ana sorguya “yakınlık” göstergesine göre sıralanırlar. Bu listeden anahtar sözcük gruplarını seçerek reklamınızın hedef kitlesini arttırabilirsiniz.

Belirli bir bölgede (ya da bölgelerde) başayan kullanıcılara yapılan gösterimlerin sayısını öğrenmek için “Bölgeyi seç” bağlantısını tıklayınız.

Dikkat! 

Varolan bir anahtar sözcük grubunu düzenlerken bundan bir (veya birden fazla) pozitif anahtar sözcüğü çıkardığınızda bu yeniden düzenlenmiş sözcük grubu yeni sayılar ve bununla ilgili gösterim ve tıklama istatistikleri yeniden hesaplanmaya başlanır.

Anahtar sözcüklerin belirlenmesi için ek operatörler

Anahtar sözcük belirleme formunda bulunan birtakım ek operatörler aracılığıyla istediğiniz sorguların özelliklerini netleştirebilirsiniz.

 • Operatör “-” (negatif anahtar sözcükler). Belirli bir sözcük içeren sorguları istatistiklerden çıkarmaya olanak sağlar. Operatör “-” çıkarılacak sözcüğün hemen önüne boşluk olmadan konur. Operatörün önüne boşluk bırakılır. Örneğin kuralı “tamir -garantili” şeklinde belirttiğiniz takdirde aldığınız istatistikler “tamir” sözcüğünün içerildiği fakat “garantili” sözcüğünün içerilmediği tüm sorgularla ilgili veriler dahil edecektir. Benzer şekilde “garantili”'nin yanı sıra “ücretsiz” sözcüğünü de içeren sorguları hesaptan çıkarmak isterseniz ilgili kuralı “tamir -garantili - ücretsiz” olarak belirtmeniz gerekir.

 • “[]” (gruplama) ve “|” (“veya”)operatörleri. Bu operatörler yardımıyla “tamir (oto | araç) (Toyota | Renault) -garantili -ücretsiz” gibi ibareler kurabiliyoruz. Bu ibare, “Toyota oto tamiri -garantili -ücretsiz”, “Renault oto tamiri -garantili -ücretsiz”, “Toyota araç tamiri -garantili -ücretsiz” ve “Renault oto tamiri -garantili -ücretsiz” ibareleriyle eşanlamlıdır. Gruplama operatörüne sahip sözcük grubunu reklam oluştururken ve düzenlenirken ekleyebilirsiniz. Kampanyanın sayfasına buna benzer sözcük grubu eklenemez.

 • “+” (artı) operatörü Arama yaparken normalde yok sayılan edat ve diğer yardımcı kelimeleri dikkate almayı zorunlu kılan bir operatördür. Örneğin normalde “araç ürünleri” ve “araç için ürünler” şeklindeki sorgular için arama sonuçları sayısı aynıdır. Sorgularda “için” edatının bulunması sizin için önemli ise ilgili kuralı “araç +için ürünler” şeklinde belirtmeniz gerekir. Böylece operatörün eklendiği bu yardımcı sözcük, sorgunun tüm formlarına dahil edilecektir.

  Sorgu ayrıntılarını içeren (“Sözcükler” adlı sütunda) “+” operatörü bu tür yardımcı sözcükler içeren tüm sorgularda varsayılan olarak kullanılır. Yardımcı sözcükler hariç olmak üzere sözcük grubuna göre gösterim sayısıı görmek isterseniz “+” operatörünü ya da yardımcı sözcüğünü çıkararak sorguyu yeniden düzenlemeniz gerekir.

 • Operatör " " (tırnak işareti). Sadece tırnak içine aldığınız sözcük veya sözcük grubunun tüm dilbilgisel biçimleri dahil olmak üzere gösterim sayısının hesaplanmasını sağlayan bir operatördür.

 • “!” (ünlem işareti) operatörü. Gösterim sayısının sözcüğün sadece belirli bir biçimine göre hesaplanmasını sağlayan bir operatördür. Operatör “!” anahtar sözcüğünün hemen önüne boşluk olmadan konur. Operatörün önüne boşluk bırakılır.

 • Operatör “[ ]” (köşeli parantez). Arama sorgusundaki sözcük sıralamasını sabitler. Tüm kelime biçimleri ve stop-sözcükleri dikkate alınır.

  Örneğin “[Moskova'dan Paris'e] biletler” sözcük grubuna göre reklam “Moskova'dan Paris'e uçak biletleri” ve “biletler Moskova'dan Paris'e” sorgular için gösterilirken “Paris'ten Moskova'ya biletler”, “Moskova Paris biletleri” veya “Moskova Paris uçak biletleri” sorgular için gösterilmez.

  Dikkat: bu operatörün yanlış kullanımı gösterimlerin tamamen kesilmesine neden olabilir.

Dikkat! 

Yukarıda sıralanan tüm operatörler Direct'te reklam hazırlığı sırasında anahtar sözcüklerin yazılacağı alanla desteklenir.

Anahtar sözcük grubunda tekrarlanan sözcükler birleştirilir. Örneğin “Baden-Baden” sözcük grubunu içeren bir sorgu geldiğinde sistem bunu “Baden” olarak algılayarak gösterimler hem “Baden-Baden” hem de sadece “Baden” için reklam gösterimleri yapılacaktır.

Direct'teki ek operatörler

Anahtar sözcük gruplarını yazarken Yandex'in bazı sorgu dili operatörleri kullanılabilir. Tırnaklar, ünlem, ve artı işareti bu operatörlerden bazılarıdır.

Bir sözcük tırnak içine alındığında reklamınız, bu sözcüğü (tüm olası gramatik biçimde) tek olarak içeren sorgulara göre gösterilir; bu sözcüğü içeren sözcük gruplarına göre reklam gösterilmez. Örneğin reklamınızın sorgularda sadece “şömine” sözcüğünün bulunması üzerine gösterilmesini istiyorsanız bunu tırnak içinde bir anahtar sözcük grubu olarak belirtin. Bu durumda reklamınız, örneğin “şömineler için ızgara türleri” sözcük grubunu içerecek sorgular üzerine değil, sorgu sadece “şömine”, “şöminenin”, “şöminede” vb. sözcük biçimlerini içerdiğinde görüntülenecektir. Anahtar sözcük grubu, yardımcı sözcükle birlikte tırnak içine alındıysa yardımcı sözcük otomatik olarak burada sabitlenir. Böylece "şömineler için ızgara" sözcük grubu "şömineler için +ızgara" sözcük grubuna eşit olur.

Bir sözcüğünün önüne konmuş ünlem işareti reklamınızın bu sözcüğün belirleme satırına tam olarak yazdığınız şeklini içeren tüm sorgularda gösterilmesini sağlar. Örneğin reklam gösterimlerinizi, “oto” sözcüğünü sırf bu biçimde içerecek sorgulara yöneltmek istiyorsanız o sözcüğü “!oto” şeklinde satıra ekleyin. Böylelikle “oto” sözcüğünü veya “binek oto” sözcük grubunu içerecek sorgulara cevaben gösterilecek reklamınızın, “otobüs” gibi “oto” öğesini içerecek sözcükler olunca gösterilmeyeceği anlamına gelir. Benzer şekilde “ünlem işareti” operatörü sayesinde arama sistemi tarafından önemsenmeyen yardımcı sözcüklerin tam olması gerektikleri yerde yazılmalarını sağlar. Örneğin reklamınızın “sizin için bir araç” ibaresine göre görüntülenmesini istiyorsanız ilgili anahtar sözcük grubu “!sizin !için !bir !araç” olarak belirtmeniz gerekir. Böylelikle “araç sizindir” gibi sözcük gruplarının sorgularda bulunması reklamınızın görüntülenmesine neden olmaz. Sözcüğü tüm olası yazım biçimleriyle eklemek için “+” operatörünü kullanın.

Dikkat! 

“Tırnak işareti” ve “ünlem işareti” operatörleri çok dikkatli kullanılmalıdır. Bu operatörlerin hatalı kullanımı sonucunda reklamınızla ilgilenebilecek ziyaretçi kitlesinin büyük bir kısmı reklamınızı fark etmeyebilir.

Makaleyi değerlendirin
Geri bildiriminiz için teşekkür ederiz!