Verimliliği artırma yöntemleri

Reklam kampanyanızdan daha iyi sonuç almak için şunları yapabilirsiniz:

Ayrıca reklamınızın güçlü ve zayıf yönlerini görerek verimliliğini artırmanın en etkin yöntemini seçmek için kampanya istatistik verilerini analiz edin.