XLS ve XLSX biçiminde dosyalar ile kampanya yönetimi

XLS ve XLSX biçiminde dosyalar ile mevcut reklam kampanyaları düzenleyebilirsiniz ve yeni kampanyaları oluşturabilirsiniz. Dosyalar aracılığıyla reklamları, anahtar sözcük gruplarını, teklifleri, coğrafi hedeflemeyi ve iletişim bilgilerini değiştirebilir, kampanya ve reklam grubu için ortak negatif anahtar sözcük gruplarını ekleyebilir ve düzenleyebilir ve kampanya için ortak bölge ve ortak kartviziti belirleyebilirsiniz.

Mevcut kampanyayı düzenlemek için öncellikle XLS veya XLSX dosya biçiminde onu aktarmalısınız. Gerekli değişiklikler girildikten sonra kaynak kampanyaya dosyayı yükleyin.

Yeni kampanya oluşturmak için XLS/XLSX'den yükleme sekmesinde bulunan dosya şablonunu kullanmanızı öneririz.

İşlem tarihi ve aktarılan/değiştirilen kampanyanın numarasını içeren indirilen ve yüklenen dosya listeleri Geçmiş sekmesinde gösterilir.

Bu araç sadece XLS ve XLSX biçiminde dosyalara uygun. XLSM, XLSB ve diğer dosya biçimleri henüz Direct tarafından desteklenmiyor.

Dosyaya aktarım

Kampanya bilgilerini içeren dosyayı XLS/XLSX aracılığıyla kampanya yönetimi sayfasında XLS/XLSX'den yükleme sekmesinde alabilirsiniz. Kampanyada, reklamlarda ve parametrelerde değişiklik yapılmasını ve diğer XLS veya XLSX dosyalarının yüklenmesini engellemek için reklam kampanyanızı yüklerken Yüklemeden sonra geçici bir süreliğine kampanyayı düzenleme için engelle işaretleyin. Kampanya sayfasında tekliflerin düzenlenmesi geçerli olmaya devam eder. Gerektiğinde engellemeyi kampanya görüntüleme sayfasında kendiniz iptal edebilirsiniz.

Dosya biçimi

Aktarılan dosya şu yapıdadır:

 1. Reklam kampanyanın yüklendiği “Metinler” sekmesi.

 2. “İletişim bilgileri” sekmesi sanal kartvizit içerir (tüm reklamlarda aynı kartvizit kullanıldıysa).

 3. Coğrafi hedefleme ayarları için bölgelerin ağaç yapısının gösterildiği “Bölgeler” sekmesi.

 4. Alanların olası değerlerini gösteren “Alan değerlerinin rehberi” sekmesi.

Dosyadan yükleme

XSL/XLSX yükleme sekmesinde değiştirilen dosyayı kampanyaya yükleyin. Yüklenen dosya kaynak dosyasıyla aynı yapıda olmalı.

Daha önce oluşturulmuş kampanyalara yeni reklam eklemek için mevcut kampanyaya ekle maddesini seçin. Reklamları yeni kampanyaya eklemek için yeni kampanya oluştur seçeneğini seçin.

“Başlık uzunluğu” ve “Metin uzunluğu”, “Reklam durumu” ve “Sözcük grubunun durumu” alanlarının dışında tüm alanların doldurulması önerilir. Mobil uygulama reklamları türünde bir kampanya yüklüyorsanız “Mobil reklam”, “Bağlantı”, “Başlık” ve “Hızlı bağlantıların adresleri” alanlarını doldurmaya gerek yoktur.

Dosya yüklenirken bir veya birkaç satırda hata mesajı gösteriliyorsa dosyadaki tüm veriler sisteme aktarılmaz. Hataları düzelttikten sonra dosyayı yeniden yükleyin.

Yüklemenin ilk adımında hatalar yoksa kampanya değişikliklere karşı 5 dakika süreyle otomatik olarak engellenir. Bu süre zarfında devam veya iptal butonlarına tıklamadıysanız engellenme kaldırılır. Kaldırılmış engelleme ile aktarım devam edemez. Şu anda kampanya engelliyse dosyanın yüklenmesi başlatılamaz.

Uyarı.
 • Kaynak dosyasından sildiğiniz tüm veriler yüklendikten sonra sistemden silinir. Daha önce oluşturulan reklamları bir kampanyadan diğerine yüklüyorsanız sistem bu reklamları yeni olarak sayar ve kopyalarını oluşturur.

 • Dosya yeni kampanyaya yükleniyorsa tablosunda özel satır (reklam başlığına, metnine, bağlantıya göre) sayısı kadar reklam oluşturulur.

 • Birkaç satırda anahtar sözcüklerin dışında tüm parametreler birbirine benziyorsa tüm bu satırlar tek reklama bağlanır. Sıralanan anahtar sözcükler reklam grubuna eklenir.

Alan doldurma özellikleri

Dosya yüklemelerinde bazı alanların özelliklerini dikkate alın:

 • Reklam durumu

  Dosya aktarılırken reklamın durumu bu sütunda gösterilir: aktif, durdurulmuş, arşiv veya taslak. Durum alanı boş aktarıldıysa bu reklamın durumu belli değildir ya da reklam reddedildi demektir.

  Dosya düzenlenirken bu alan doldurulamaz. Bu alanın değeri sadece bilgi amaçlıdır. Yeni reklam eklenirse “Reklam durumu” alanı boş bırakılmalıdır.

 • Kampanya için negatif anahtar sözcük grupları

  Tüm reklam kampanyası için ortak negatif anahtar sözcük grupları alana eklenir. Negatif anahtar sözcük grupları virgül ile ayrılır. Negatif anahtar sözcük gruplarında - simgesini kullanabilir veya kullanmayabilirsiniz.

  Tek bir negatif anahtar sözcük grubu için sözcük sayısı en fazla 7'dir. İzin verilen maksimum karakter sayısı: 20.000.

 • Grubun ek reklamı

  Gösterim parametreleri ve reklam grupları için anahtar sözcük grupları sadece grubun ana reklamı için doldurulur. Bu ana reklam “Grubun ek reklamı” alanında - simgesiyle işaretlenir.

  Grubun diğer reklamları bu alanda + simgesiyle işaretlenir. Böyle reklamların sadece özel parametre alanları düzenlenebilir. Örneğin: başlık, metin, site adresi, hızlı bağlantılar.

  Tüm ek reklamlar için şu alanlar doldurulmaz: sözcük grubu ID, sözcük grubu, bölge, teklif, ağlarda teklif ve etiketler.

 • Grup adı

  Reklam grubu arayüzde bu adıyla gösterilir. Ad grubun göstergesi değildir ve her zaman düzenlenebilir.

 • Grup ID, Sözcük grubu ID, Reklam ID

  Dosya düzenlenirken bu alanlar değişmemelidir. Alan silinirse mevcut kampanyada yeni gruplar (reklamlar, sözcük grupları) oluşturulur; eski olanlarsa silinir.

 • Grup numarası (zorunlu değil)

  Numaralanan gruplar arayüzde azalan sıra ile gösterilir; numaralanmayan gruplar ise listenin sonunda yer alır.

  Reklamlar hiçbir numaralanmış gruba ait değilse, dosya yüklenirken tek bir gruba bağlanırlar. Bunun gibi reklamların sayısı 50 aşıyorsa bu reklamlar birkaç gruba ayrılır.

 • “Gösterim sayısı az” durumu (zorunlu olmayan alan)

  Alandaki Gösterim sayısı az değeri, mevcut ayarlarda gruptaki reklamların çok az gösterildiklerini veya hiç gösterimediklerini göstermektedir.

  Yeni grup eklenirken alanı düzenlemeyin ve doldurmayın.

 • Sözcük grupları

  Alan sadece grubun ana reklamının satırında doldurulur. Anahtar sözcük grubunun uzunluğu en fazla 4096 karakter (negatif anahtar sözcükler dahil) içerebilir. Bir grup en fazla 200 sözcük grubu içerebilir. Tek bir anahtar sözcük grubu için sözcük sayısı en fazla 7'dir.

  Sözcük gruplarının dışında hedef kitle seçim koşulları da “Audience: koşul adı” formatında alan da belirtilebilir. XLS aracılığıyla sadece hesapta mevcut olan koşullarının eklenmesi mümkündür.

 • Gösterilen bağlantı (zorunlu değil)

  Reklamda gösterilecek olan sayfanın adresi. Bu alan; -, , /, %, “#” dışındaki simgeler içeremez.

  Bu alan sadece “Metin grafik reklamlar” türünde kampanyalar yüklenirken doldurulur.

 • Bölge

  Alan sadece grubun ana reklamının satırında doldurulur.

  İlgili alanda belirtebileceğiniz doğru bölge adlarının listesi, dosyanın örneğinde “Bölgeler” sekmesinde bulabilirsiniz.

  Dosya yükleme sayfasında sıralanan bölgelere öncelik tanınır (Yüklenen tüm reklamlar için bölgeyi belirle bayrağı). Bu durumda dosya ile aktarılan bölgeler hesaba katılmaz.

  Uyarı.

  Bölge adı yanlış yazıldıysa tablonun aktarılımı gerçekleşemez.

 • Ağlarda teklif

  Alan sadece grubun ana reklamının satırında doldurulur.

  Bu sütunde teklif değerleri şu koşullarda dikkate alınmaz:

  • otomatik yönetim stratejisi etkin

  • manuel yönetim stratejisi etkin ve sadece aramada gösterimler seçili

  • manuel yönetim stratejisi etkin, tüm alanlarda gösterim seçili, aramada ve ağlarda teklif yönetimi ayrı değil

 • İletişim

  “İletişim bilgileri” alanında + işareti aynı kartvizite sahip reklamların yanında konulur. Bu kartvizitlerin iletişim bilgileri “İletişim bilgileri” sekmesinde bulunmaktadır.

  Reklamın karşısında olan - işareti reklamda iletişim bilgilerin olmadığını gösterir. Daha önce doldurulan kartviziti reklamdan çıkarmak istiyorsanız dosyanın düzenlemesi sırasında - işaretini ekleyin.

  Kampanyada farklı sanal kartvizitlere sahip reklamlar varsa aktarım sırasında bu reklamlarda “İletişim bilgileri” alanı boş kalır. Düzenleme sırasında kartviziti değiştirmeden reklamda bırakmak istiyorsanız “İletişim bilgileri” alanını boş bırakın.

 • Sözcük grubunun durumu (zorunlu değil)

  Bu alanın değeri sadece bilgi amaçlıdır. Bu alanın düzenlenmesi yapılamaz. Yeni sözcük grubu eklenirse “Sözcük grubunun durumu” alanı boş bırakılmalıdır.

 • Hızlı bağlantıların başlıkları (zorunlu değil)

  Bu alan doldurulduğunda başlıklar şu şekilde ayrılmalıdır ||.

 • Hızlı bağlantıların adresleri (zorunlu değil)

  Bu alan doldurulduğunda adresler şu şekilde ayrılmalıdır: ||. “Mobil uygulama reklamı” türünde kampanyalar yüklerken bu alanı boş bırakın.

 • Hızlı bağlantıların açıklamaları (zorunlu değil)

  Bu alan doldurulduğunda açıklamalar şu şekilde ayrılmalıdır: ||. “Mobil uygulama reklamı” türünde kampanyalar yüklerken bu alanı boş bırakın.

 • Parametre 1 ve Parametre 2 (zorunlu değil)

  Mevcut sözcük grubu için bu alanların değerleri {param1} ve {param2} yerine bağlantılara eklenir.

 • Etiketler (zorunlu değil)

  Alan sadece grubun ana reklamının satırında doldurulur. Aynı gruba ait farklı sözcük grupları için alanın değeri aynı olmalıdır.

  Bu alan doldurulurken etiketler virgül ile ayrılmalıdır. Her etikette karakter sayısı 25 geçmemelidir.

 • Görsel (grafik reklamlar için zorunlu alan)

  Görsel için bağlantı alana eklenir. Görsel, grafik reklamlar için her zaman gösterilir ve metin-grafik reklamlar için harici ağlarda gösterilebilir. Görselde aranan koşullar reklam türüne bağlıdır.

  • Maksimum dosya boyutu: 10 MB

  • Görsel biçimi: JPG, PNG veya GIF Animasyonlu GIF görseli yüklenirken sadece ilk kare kaydedilir

  • Görsel boyutu:

   • Standart: Her kenarı 450 ile 5000 piksel arasında,

   • Geniş formatlı: 1080 × 607 ile 5000 × 2812 piksel arasında

  Dosyanın formatı, boyutu veya bağlantısı koşullara uygun değilse görsel veya kreatif reklamlara eklenmez ve Yükleme geçmişi sekmesinde “Görsel yükleme hatası” durumu gösterilir. Hata raporunu indirmek için bağlantıyı da göreceksiniz.

 • Netleştirmeler (zorunlu değil)

  Bu alan doldurulurken netleştirmeleri || ile ayırmalısınız. Her netleştirmede karakter sayısı 25'in altında olmalıdır.

  “Mobil uygulama reklamı” türünde kampanyalar yüklerken bu alanı boş bırakın.

 • Grup için negatif anahtar sözcük grupları (zorunlu değil)

  Reklam grubu için ortak negatif anahtar sözcük grupları alana eklenir. Negatif anahtar sözcük grupları virgül ile ayrılır. Negatif anahtar sözcük gruplarında “-” işaretini kullanabilir veya kullanmayabilirsiniz. Tek bir negatif anahtar sözcük grubu için sözcük sayısı en fazla 7'dir.

  Gruptaki her sözcük grubu için ayrı ayrı negatif sözcük gruplarını belirtmenize gerek yoktur, bir kere yazmanız yeterlidir. Bununla birlikte aynı reklam grubuna ait farklı satırlarda farklı negatif sözcük gruplarını belirtirseniz dosya yüklendiğinde bu sözcük grupları birleştirilir.

 • Kampanya türü, Reklam türü, Cihaz türü, İletişim türü, İşletim sistemi sürümü

  İlgili alanda belirtebileceğiniz doğru isim listesini, dosya örneğinde “Alan değerlerinin rehberi” sekmesinde bulabilirsiniz.

 • Mobil reklam, Bağlantı, Başlık

  “Mobil uygulama reklamı” türünde kampanyalar yüklerken bu alanları boş bırakın.

Sınırlamalar

XLS ve XLSX dosyalar ile kampanya yönetimi arayüzü ücretsizdir, sadece Direct'in teknik yapısından dolayı bir gün içinde yapılabilecek geçerli işlem sayısı ve biçimi hesaptaki puanlara bağlıdır. Bakiye günde bir defa olmak üzere gece vaktinde yeniden hesaplanır. Önceki gün harcanmayan tüm puanlar “yanar”.

Kullanılabilir puanların sayısına birçok faktör etki eder:

 • denetlemede reddedilen reklam sayısı

 • düşük CTR'a sahip sözcük grubupların sayısı

 • reklam kampanyasının ortalama CTR'ı

 • reklam kampanyasının ortalama bütçesi

Bir yükleme için harcanan puanların sayısı yüklemenin onay sayfasında gösterilir. Puanlar sadece başarılı veri transferinin sonucunda harcanır. Yükleme sırasında hatalar oluştuysa puanlar harcanmaz.

Düzenleme “puan”ları:

 • Yeni reklam ekleme ― 12 puan

 • Reklam düzenleme ― 4 puan

 • Yeni sözcük grubu ekleme ― 2 puan

 • Sözcük grubu düzenleme ― 1 puan

Yandex, bazı kullanıcılar için hiçbir sebep açıklamadan XLS/XLSX aracılığıyla kampanya yönetimine erişimi durdurma yetkisine sahiptir.