CSV dosyalarından kampanya yükleme

CSV dosyaları aracılığıyla farklı içerik reklam sistemlerinden reklam metinlerini, anahtar sözcük gruplarını, negatif anahtar sözcükleri ve negatif anahtar sözcük gruplarını Yandex.Direct'e aktarabilirsiniz.

Araca “XLS ve XLSX dosyalarıyla kampanya yönetimi” bölümünden ulaşabilirsiniz.

Reklam kampanyaları Google AdWords sisteminden de yüklenebilmektedir.

 1. Kampanya nasıl aktarılır
 2. Veri aktarım kuralları
 3. Puanlar ve sınırlamalar

Kampanya nasıl aktarılır

Google AdWords'teki kampanyanızı CSV dosyasına çevirmek için AdWords Editörü'nü kullanmanız gerekir.

 1. AdWords Editörü'nü başlatarak istediğiniz hesabı seçin.

 2. Menüde şu adımları takip edin: Hesap → Dışa aktar → Tüm hesabı dışa aktar....

  Uyarı. Diğer yükleme yollarını da kullanabilirsiniz. Direct'te Export current view... (Mevcut görüntüyü dışa aktar) türünde aktarım yapılamaz.
 3. Dosyayı kaydedin.

  Not.

  CSV dosyasını düzenlemek için değişiklikler kaydedilirken Unicode kullanın. Dosya uzantısı değişebilir (örneğin, TXT). Böyle bir durumda uzantıyı manuel olarak CSV'ye çevirin.

 4. Dosyada reklam metinlerini kontrol edin. Reklam, başlık ve metin için belirlenen uzunluk kısıtlamalarına uygun olmalıdır.

 5. Yandex.Direct'te XLS/XLSX dosyalarıyla kampanya yönetimi sayfasında CSV'den yükleme bölümüne gidin ve kampanyaları CSV dosyasından Direct'e yükleyin.

Başka sistemlerden kampanya yüklerken bu sistemlerin çalışma prensipleri ve hedef kitlelerinin Yandex.Direct'inkilerden farklı olabileceğini göz önünde bulundurmalısınız. Dolayısıyla, aynı kampanyanın Direct'te kullanımı farklı sonuçlar doğurabilir. Bu şekilde hazır olarak yüklenen veriler işinizi kolaylaştırmakla birlikte, bunların düzenlenerek en uygun hale getirilmesi faydalı olacaktır.

Örneğin, Direct ek bağlantıların (sitelinks) kullanımını desteklemez. Kampanya Direct'e aktarılırken tüm ek bağlantılar kaybolur.

CSV dosyasını şu tür bir örneğe göre kendiniz de doldurabilirsiniz.

Veri aktarım kuralları

CSV dosyasından yeni kampanyaya şu veriler aktarılır:

 • Kampanya adı ve türü,

 • Reklam grubunun adı,

 • Anahtar sözcükler (anahtar sözcük grupları, negatif anahtar sözcükler ve negatif anahtar sözcük grupları),

 • Anahtar sözcüklerin uyum türleri (geniş uyum, sözcük grubu uyumu, tam uyum),

 • Reklam başlıkları ve metinleri,

 • Reklam türleri (standart ve mobil),

 • Görüntülenen URL ve son URL (hedef sayfalar için bağlantılar),

 • Ek (hızlı) bağlantılar, bağlantıların metinleri ve açıklamaları.

Anahtar sözcükler

CSV dosyasından aktarılan anahtar sözcükler üç gruba ayrılır:

 • Anahtar sözcük grupları (reklam grupları için),

 • Negatif anahtar sözcükler (anahtar sözcük grupları için),

 • Negatif anahtar sözcük grupları (kampanyalar ve reklam grupları için).

Anahtar sözcükler şu koşullara uygun olmalıdır:

 • Reklam grubunda en fazla 200 anahtar sözcük grubu,

 • Anahtar sözcük grubunda negatif anahtar sözcükler dahil olmak üzere en fazla 7 sözcük ve 4096 karakter bulunabilir.

Reklam grubunda 200'den fazla anahtar sözcük grubu varsa reklam yüklenirken bu anahtar sözcük grupları dağıtılarak birkaç grup oluşturulur.

Anahtar sözcüklerin uyum türleri

Anahtar sözcük gruplarında ve negatif anahtar sözcük gruplarında tüm ön ek ve bağlaçlar için + operatörü eklenir. Farklı uyum türleri için anahtar sözcükler aşağıdaki şemaya göre düzenlenir:

Uyum türü

Düzenleme

Ana sözcük grubu

Sonuç

Geniş uyum (Broad)

Değişiklik yok (edat ve bağlaçlar hariç)

evde çalışma

+evde çalışma

Tam uyum (Exact)

Sözcük sayısı (" " operatörü),  edatlar ve bağlaçlar hariç olmak üzere her sözcüğün formu (! operatörü) sabitlenir

evde çalışma

"!kiralık +ve !satılık"

Sözcük grubu (Phrase)

Edatlar ve bağlaçlar hariç olmak üzere her sözcüğün formu sabitlenir (! operatörü)

evde çalışma

!kiralık +ve !satılık

Reklamlar

Aşağıdaki koşullara uygun reklamlar yüklenir:

 • Başlık 1, boşluklar dahil olmak üzere maksimum 35 karakter ve maksimum 15 noktalama işareti (nokta, virgül, iki nokta, noktalı virgül, tırnak işareti ve ünlem işareti) içerebilir

 • Başlık 2, boşluklar dahil olmak üzere maksimum 30 karakter ve maksimum 15 noktalama işareti içerebilir

 • Başlık 1 ve 2'de kullanılan her bir sözcük 23 karakteri aşmamalı

 • Reklam metni, boşluklar dahil olmak üzere maksimum 81 karakter ve maksimum 15 noktalama işareti içermeli; her bir sözcük 23 karakteri aşmamalı

Ek bağlantılar

Ek bağlantılar reklam grubu seviyesinde hızlı bağlantılar olarak grubun tüm reklamlarına eklenir. Ek bağlantılar, kampanya seviyesinde hızlı bağlantılar olarak, kendi hızlı bağlantıları bulunan reklam grupları hariç, tüm kampanya reklamlarına eklenir.

Her reklam için aşağıdaki koşullara uygun ilk dört hızlı bağlantı yüklenir:

 • Bağlantı metninin uzunluğu boşluk ve noktalama işaretleri dahil en fazla 30 karakter olabilir

 • Bağlantının uzunluğu en fazla 1024 karakter olabilir (http:// ve https:// hariç)

Reklam için yüklenen bağlantıların toplam metin uzunluğu 66 karakterin üzerindeyse kısıtlamaya dahilinde reklama sadece ilk sıradaki bağlantılar eklenir.

Netleştirmeler masaüstü bilgisayarlar ve tabletlerdeki gösterimlerde sadece navigasyon sorgusuna göre reklamda gösterilir. Boşluklar ve noktalama işaretleri dahil olmak üzere 60 karakterin üzerindeki açıklamalar kısmen yüklenir.

CSV dosyasında reklam durumları, yükleme esnasında hesaba katılmaz. Tüm reklamlar “Taslak” durumunda kampanyaya yüklenir.

Puanlar ve sınırlamalar

XLS/XLSX dosyalarıyla kampanya yönetimi özelliği ücretsiz sağlanır. Yine de, Yandex.Direct'in teknik özellikleri nedeniyle bu konuda bazı sınırlamalar mevcuttur. 24 saat içinde yapılabilecek işlemlerin sayısı ve türleri hesapta bulunan puana bağlıdır. Hesaptaki puan bakiyesi her gece yinelenir. Önceki gün harcanmayan tüm puanlar geçersiz olur.

Kullanılabilen puanların sayısı da birçok etkene bağlı olup, moderasyon sonucunda reddedilen reklamlar ile CTR'ı düşük anahtar sözcük gruplarının sayısı, reklam kampanyasının ortalama CTR'ı ve ortalama bütçe tutarı bu etkenler arasındadır.

Puanlar aşağıdaki işlemler için düşürülür:

Yeni reklam ekleme 12 puan
Reklam düzenleme 4 puan
Yeni anahtar sözcük grubu ekleme 2 puan
Anahtar sözcük grubu düzenleme 1 puan

Bir yükleme için harcanan puanların sayısı yüklemenin onay sayfasında gösterilir. Puanlar sadece başarılı veri transferi sonucunda harcanır. Yükleme sırasında hata oluştuysa puan harcanmaz.

Uyarı.

Yandex, bazı kullanıcılar için hiçbir sebep göstermeksizin XLS/XLSX dosyalarıyla kampanya yönetimine erişimi durdurma yetkisine sahiptir.