XLS ve XLSX formatlı dosyalarla kampanya yönetiminde hatalar

Hata* Çözüm

%s satırları: Geçersiz karakterler.

Belirtilen satırda Etiketler alanını yanlış doldurdunuz.

Etiketler alanında reklam etiketlerini belirtin (UTM etiketleri değil). UTM etiketlerini Bağlantı alanına ekleyin.

%s satırı: Phrase alanında değer belirtilmedi.

Belirtilen sayfada Sözcük grubu (negatif anahtar sözcükler ile birlikte) alanını doldurmadınız.

Grubun ana reklamı için Sözcük grubu (negatif anahtar sözcükler ile birlikte) alanını doldurun.

Sütun isimleri belirlenemedi.

Ana dosyada sütun isimlerini değiştirdiniz.

Tüm sütun isimlerinin şablondaki sütunlarla aynı olduğundan emin olun.

%s satırı: Reklam metni Ukraynaca yazılmış ve belirtilen gösterim bölgesine uygun değil. Reklamın sadece Ukrayna'ya hedeflenmesi mümkündür.

İlgili satırdaki Başlık ve Metin alanlarına Ukraynaca metinler yazdınız.

Reklamda kullanılan dil, belirttiğiniz gösterim bölgesine uygun olmalıdır. Gösterim bölgesi olarak Ukrayna'yı seçin veya metni Türkçe yazın.

%s satırı: Reklam grubu yalnızca ek reklamlardan oluşamaz.

Belirtilen satırda Grubun ek reklamı alanını yanlış doldurdunuz.

Grubun ek reklamı alanında ana reklam - işaretiyle işaretlenir; gruptaki diğer reklamlar bu alanda + işaretiyle işaretlenir. Grupta sadece bir ana reklam olabilir.

%s satırı: Reklam türü, masaüstünden mobile değiştirilemez.

Belirtilen satırda Mobil reklam alanının değerini değiştirdiniz.

Mevcut kampanyada değişiklik yapıldığında Mobil reklam alanı değiştirilmemelidir. Bu alan, sadece yeni kampanyalar oluşturulduğunda doldurulur.

%s satırı: Grubun ek reklamı %s yerine “+” veya “-” değerine sahip olmalıdır.

Belirtilen satırda Grubun ek reklamı alanını yanlış doldurdunuz.

Grubun ek reklamı alanında ana reklam - işaretiyle işaretlenir; gruptaki diğer reklamlar bu alanda + işaretiyle işaretlenir. Diğer işaretler geçersizdir.

%s reklam grubu mevcut değil.

Belirtilen satırda Grup ID alanını yanlış doldurdunuz.

Mevcut kampanyada değişiklik yapıldığında Grup ID alanı değiştirilmemelidir. Yeni kampanya veya reklam grubu oluşturulduğunda Grup ID alanı boş bırakılmalıdır.

%s reklamı mevcut değil.

Belirtilen satırda Grup ID alanını yanlış doldurdunuz.

Mevcut kampanyada değişiklik yapıldığında Reklam ID alanı değiştirilmemelidir. Yeni kampanya veya reklam grubu oluşturulduğunda Reklam ID alanı boş bırakılmalıdır.

İletişim bilgileri: “Çalışma saatleri” alanında değer belirtilmedi.

İletişim bilgileri sekmesinde Çalışma saatleri alanını yanlış doldurdunuz.

Hücrenin metin formatında olduğundan ve saatin SS:DD formatında (örneğin 18:00) girildiğinden emin olun.

%s alanındaki değerler %s satırlarında farklılık gösteriyor. Bu değerler birleştirilecek.

Belirtilen satırlarda Reklam ID alanının değerleri aynı. Sistem, aynı Reklam ID içeren tüm satırları aynı reklam olarak algılar. Tüm satırlar tek bir reklamda birleştirilir.

Reklamları birleştirmek istemiyorsanız Reklam ID alanındaki değerleri silin. Dikkat: Mevcut reklamlarda değişiklik yapıyorsanız Reklam ID alanındaki değer ana dosyada olduğu gibi belirtilmelidir.

%s alanındaki değerler %s satırlarında farklılık gösteriyor. Belirtilen alanlar aynı grup için aynı olmalıdır.

Belirtilen alanı yanlış doldurdunuz. Alandaki değerler gruptaki tüm reklamlar için aynı olmalı.

Sistem, dosyadaki aynı Grup ID içeren tüm satırları aynı reklam grubu olarak algılar. Aynı reklam grubunun Grup adı ve Grup numarası aynı olmalıdır.

Mevcut gruba reklam eklemek istemiyorsanız Grup ID alanını boş bırakın.

Sözcük grubu, bölge, teklif ve etiketler grubun ek reklamlarında belirtilmez. %s satırındaki bu alanlar dikkate alınmaz.

Belirtilen satırda gereksiz alanları doldurdunuz. Bu veriler reklam kampanyasına eklenmez.

Sözcük grubu (negatif anahtar sözcükler ile birlikte), Bölge, Teklif, Ağlarda teklif ve Etiketler alanları sadece grubun ana reklamı için doldurulur. Ana reklamda, gruptaki tüm reklamlar için ortak parametreler belirtilir. Bu ana reklam Grubun ek reklamı alanında - simgesiyle işaretlenir.

* %s yerine satır numarası, reklam numarası veya alan adı getirilecek.