Commander 2.11: Cümleler ve sorgu dilleriyle çalışmak için yeni olanaklar

Bugün 2.11 sürümüne güncellenen Direct Commander; geniş çaplı reklam kampanyalarını etkin bir şekilde yönetmek için daha fazla kullanışlı araç içeriyor.

Yeni sürümün içeriği:

Kesişmeleri düzeltme ve anahtar kelime tekrarlarını kaldırma

Cümleler sekmesine Çoklu düzenleme > Cümle düzeltmesi butonu eklenmiş bulunuyor. Araç; negatif sözcükler aracılığıyla kesişmeleri düzeltme ve İngilizce ve Rusça morfolojik kurallarına uygun olarak sorgu tekrarlarını kaldırma olmak üzere, iki mod şeklinde çalışabiliyor.

Kesişmeleri düzeltme ve tekrarları kaldırma modunun çalışma şekli: Örneğin elimizde olan şöyle bir cümle dizisi, [sipariş üzerine kürk manto, kürk sipariş, kürk satışları, kürk] bu yeni özellik sayesinde [sipariş üzerine kürk manto, kürk -sipariş -satışlar] şeklini alır.

Gösterim istatistiklerinin ve fiyat bilgilerinin tek bir eylemle yüklenmesi

Cümleler sekmesine eklenen Fiyatları ve istatistikleri yükle butonu aracılığıyla fiyatlar ve an itibarıyla birikmiş gösterim istatistiğiniz konusunda en güncel bilgiyi alabilirsiniz. Cari kampanyalarla ilgili veriler alındığında bu tür bilgilerin otomatik olarak yüklenmemesinin veri yükleme işlemini önemli ölçüde hızlandıracağı düşünülmektedir.

Anahtar sözcük gruplarının giriş değişikliği

Cümleler sekmesine Çoklu düzenleme > Kayıt değiştirme butonu eklendi. Cümle kaydını 4 mod olarak değiştirebilen bu araç, reklamların metin kalıpları kullanılarak hazırlanmasında çok elverişli olabilir.

Filtrelerdeki sorgu dili

Filtredeki metin alanlarında şimdi özel sorgu dili desteği vardır. Sorgu yazma moduna girmek için filtre satırına "=" işaretini giriniz. Bir sorgu oluşturan öğeler: Bir Alan (sütun adı);=(eşittir), !=(eşit değildir), <(daha az), >(daha fazla), ~(içermek) veya !~(içermemek) olmak üzere bir işleç; ve aranan metin veya sayı olan bir değerdir. Bir sorgu birden fazla alt sorgu içerdiğinde bu alt sorgular, &(ve) ile |(veya) işleçleriyle birbirinden ayrılır. Sorguların gerektiğinde parantezle birbiriyle birleştirilmesi de mümkündür.

Sorgu dilinin sözdizimi konusunda ayrıntılı bilgi için ilgili Yardım sayfasına geçiş yapınız.

Direct Commander'ın yeni sürümünübu bağlantıdan indirebilirsiniz.