Hassa içe aktarım parametreleri ayarı

Dosyadan reklam kampanyası yüklerken reklam tabloları sütunlarını ve satırları işaretlemek için Tablodaki reklamları içe aktar penceresinde aşağıda işlemleri gerçekleştirin:

 1. Analizci verileri sütunlara hatalı böldüyse uygun alan ayırıcıları seçin.
 2. Veriler tablo hücrelerine doğru olarak dağıtıldıktan sonra belirli satır tiplerini kontrol edin ve gerekirse analizciyle düzeltin.

  “Başlıklar” ve “Atla” türündeki satırlar Direct Commander'a aktarılmaz. “Başlıklar” türündeki satırlarda bulunan değerler sütun türünün otomatik belirlenebilmesi için analizci tarafından kullanılır.

  Kaynak dosyada birkaç satır aynı gruba bağlıysa “Devam <numara>” satır türünü kullanın.

  İpucu. Satır türünü hızlıca belirlemek için aşağıdaki tuşu basılı tutarak satır türü butonuna basın:
  • Shift — Geçerli satır türlerini geçerli satırın altındaki tüm satırlara atamak için;
  • Alt — Geçerli satır türlerini geçerli satırın üstündeki tüm satırlara atamak için;
  • Ctrl — geçerli satıra “Grup” tipini atamak için, sonraki satırlara ise bir önceki “Grup” tipi olan satırdan sonra gelen satır tiplerinin aynı sırasıyla tipleri atamak için (bu durumda son satır tipi tablo sonuna dek kalan satırlara atanır). Tekrarlayan yapıya sahip bir tabloda bu işlev, ilk reklam için satır tipini ayarladıktan sonra yalnızca ilk reklam satırlarını işaretlemeyi sağlar.
 3. Verilerinin Direct Commander'a aktarılması gereken sütun türlerini girin. Verileri kopyalanmayacak sütunlar için “---” türünü kullanın.

  “Devam <sayı>” türünde satırlar mevcutsa her satır tipi için sütun tiplerini girmek gerekir: “Grup” satır tipi için ayrı,“Devam 1” satır tipi için ayrı, vb. şeklinde devam eder. Satır tipleri arasında geçiş yapmak için satır türü adı butonlarını kullanın.

Satır türlerini ve Direct Commander'a aktarılması gereken tüm değerlerin sütunlarını ayarlayarak verileri yüklemeye devam edin.