Sorgu dili

Direct Commander Query Language sorgu dili, öğeleri seçmek için alanların değerlerine çeşitli koşulların eklenmesi ve bunları mantıksal operatörlerin yardımıyla kombine edilmesi gibi karmaşık kriterlerin oluşturulmasını sağlar.

Sorgu, herhangi Commander panelinin alt kısmında metin filtresinin satırına girilir. Operatörleri içeren sorgu = işaretiyle başlar.

Sorgu oluşturma

Sade sorgu üç kısımdan oluşur:

= Alan Operatör Değer

Örneğin başlık ~ peksimet sorgusu, Başlık sütununda “peksimet” kelimesinin bulunduğu tüm reklamları gösterir.

Sorguyu = karakteri ile girmeye başlayın. Bununla birlikte giriş satırında işareti görüntülenir. Alan adlarını ve operatörleri çıkan ipuçlarından da seçebilirsiniz.

Değeri girerken şunlara dikkat edin:

 • Karakter (harf) seti hesaba katılmaz;

 • Değer boşluklarla ayrılmış birkaç kelimeden oluşuyorsa sorgunun doğru işlenmesi için tüm sözcük grubunu tırnak içine alın:

  = başlık = "yedek peksimet"
 • Tırnak içindeki bir sözcük grubunun bulunması gerektiğinde çift tırnaklı sorgunun doğru işlenmesi için \ simgesini kullanın:

  = başlık = "\"yedek peksimet\""
 • Birden fazla değerin hesaba katılması için köşeli ayraç kullanın:

  = başlık = ["kibrit"; "peksimet"]

  veya

  = başlık = [kibrit peksimet]
 • Alan, (Kontrol, Durum, Öncelik vb. belirli bir değer seti içeriyorsa tek bir değer için bile köşeli ayraçlarla birlikte ~ ve !~ işleçlerini kullanın.

Sorgu yanlış oluşturulduğunda giriş satırındaki işareti işaretine döner ve hata mesajı görüntülenir.

Birden fazla koşuldan yapılan sorgular

Karmaşık sorguları oluşturmak için & (mantıksal VE) ve | (mantıksal VEYA) operatörleri kullanılabilir.

Sorgudaki koşullar kesinlikle soldan sağa yerine getirilir fakat sıralama, parantez yardımıyla değiştirilebilir. Parantez içine alınan koşulların standart sırada önceliği vardır.

Örnek 1

= Kelime ~ kibrit | Kelime ~ şeker

Bu sorguya göre “kibrit” veya “şeker” anahtar sözcüklerini içeren sözcük grupları seçilir.

Örnek 2

= Kelime ~ kibrit | Kelime ~ şeker & Teklif > 1

Bu sorguya göre iki koşulu aynı anda yerine getiren sözcük grupları seçilir:

 1. “Kibrit” veya “şeker” sözcüklerini içermelidir.
 2. Aramada teklif edilen fiyatı 1'in üzerindedir.

Örnek 3

= Kelime ~ kibrit | (Kelime ~ şeker & Teklif > 1)

Bu sorguya göre iki koşuldan en az birini yerine getiren sözcük grupları seçilir:

 1. “Kibrit” sözcüğünü içermelidir.
 2. “Şeker” sözcüğünü içermeli ve aramadaki teklif fiyatı 1'den fazla olmalıdır.

Sorgu dili operatörleri

Alana göre, DCQL içinde aşağıdaki operatör türleri kullanılır.

Operatör Değer Örnek Sonuç
~ İçeriyor = coğrafi hedef belirleme ~ avust Coğrafi hedef belirleme sütununda “Avustralya” veya “Avusturya” değerlerinin belirtildiği reklam grupları seçilir.
= "Görsel adı" ~ [black white] Görsel adı sütununda “black” veya “white” alt satırını içeren bir adın içerildiği reklamlar seçilir.
= Kontrol ~ [Kabul edildi; Taslak] Kontrol sütununda “Kabul edildi” veya “Taslak” değerlerinin belirtildiği reklamlar seçilir.
!~ İçermez = coğrafi hedef belirleme !~ avust Coğrafi hedef belirlemenin “Avustralya” veya “Avusturya” değerlerinin belirtildiği reklam gruplarının dışında olan reklam grupları seçilir.
= başlık !~ [kibrit peksimet] Başlık sütunu “kibrit” ve “peksimet” alt satırlarını içermeyen reklamlar seçilir.
= Kontrol !~ [Bekleniyor] Kontrol sütununda “Bekleniyor” değerinin belirtildiği reklamların dışında olan reklam grupları seçilir.
= Eşit/aynı = coğrafi hedef belirleme = Avustralya Sadece coğrafi hedef belirlemenin “Avustralya” değerinin belirtildiği gruplar seçilir
= No. = [111111 222222] 111111 ve 222222 numaralı reklamlar seçilir.
!= Eşit değil/farklı = coğrafi hedef belirleme != Avustralya Sadece coğrafi hedef belirlemenin “Avustralya” değerinin belirtildiği grupların dışındaki gruplar seçilir
= No. != [111111 222222] 111111 ve 222222 numaralı olmayan reklamlar seçilir.
> Daha fazla = ctr > 0.5 Tıklanma Oranı (CTR) 0,5'ten fazla olan sözcük grupları seçilir
< Daha az = ctr < 0.5 Tıklanma Oranı (CTR) 0,5'ten az olan sözcük grupları seçilir
>= Daha çok veya eşit = Teklif >= 1 Aramada teklif fiyatı 1'den fazla veya eşit olan sözcük grupları seçilir
<= Daha az veya eşit = Teklif <= 1 Aramada teklif fiyatı 1'den az veya eşit olan sözcük grupları seçilir
& Karmaşık sorgularda mantıksal “VE” = numara ~ 123 & durum = "kampanya sürüyor" Numarasında 123 rakamları içeren VE “Kampanya sürüyor” durumundaki reklamlar seçilir
| Karmaşık sorgularda mantıksal “VEYA” = ad ~ kibrit | ad ~ şeker Adında “kibrit” VEYA “şeker” sözcüğünü içeren reklamlar seçilir
Uyarı.

>, >=, < ve <= operatörleri, sadece sayısal değerleri içeren sütunlar için kullanılabilir.