Klavyeden yönetim

Tuş kombinasyonu

İşlem

Paneller ve sekmeler

Ctrl+Tab

Sonraki sekmeye git

Ctrl+Shift+Tab

Önceki sekmeye git

Alt+SAĞ OK

Sonraki panelin etkin sekmesine git

Alt+SOL OK

Önceki panelin etkin sekmesine git

Ctrl+1

Panelleri dengele

Ctrl+(2...9)

Önceden belirlenen panel boyutlarını değiştir

Hiyerarşi ağacı

Boşluk

Dalı genişlet/küçült

ARTI İŞARETİ (+)

Dalı genişlet

EKSİ İŞARETİ (–)

Dalı küçült

YILDIZ (*)

Dalı ve tüm alt dalları genişlet/küçük

SAĞ OK

Dalı genişlet, dal zaten genişlemişse ilk alt öğeye git.

SOL OK

Dalı küçült, dal zaten küçülmüşse üst öğeye git.

Şemalar

ALT OK

Şemanın bir sonraki satırına git

ÜST OK

Şemanın bir önceki satırına git

PgUp

Bir ekran yukarı taşır

PgDown

Bir ekran aşağı taşır

SAĞ OK

Sonraki hücreye git

SOL OK

Önceki hücreye git

Home

Şema başına dön

End

Şema sonuna git

F2

Düzenlemek için hücreyi aç

Enter

Hücre düzenlemeyi tamamla

Tab

Hücre düzenlemeyi tamamla ve düzenlemek için sonraki hücreyi aç

Esc

Hücrede yapılan değişiklikleri iptal et ve hücre düzenleme modundan çık

Ctrl+Z (Cmd+Z)

Son işlemi iptal et

Ctrl+Y (Cmd+Shift+Z)

İptal edilen işlemi tekrar et

Enter

Etkin hücreyi düzenleme moduna git

Backspace

Etkin hücreyi düzenleme moduna giderek içeriğini sil

Delete

Aktif sekmedeki tablodan seçilen satırları sil

Ctrl+M (Cmd+M)

Seçilen öğelere yıldız koy/kaldır

Ctrl+N (Cmd+N) / Insert

Aktif sekmede yeni öğe oluştur (kampanya, reklam, sözcük grubu)

Formlar

Tab

Sonraki form alanına git

Shift+Tab

Önceki form alanına git

Araçlar
Ctrl+F (Cmd+F) Hızlı arama (filtre)

Ctrl+H (Cmd+H)

Bul ve değiştir

Ctrl+E (Cmd+E)

Dosyaya aktar

Ctrl+I (Cmd+I)

Dosyadan aktarım