Kurum sahibini değiştirme

Varsayılan olarak, Yandex.Connect’teki bir kurumun sahibi onu oluşturandır. Ayrıca kurumla bağlantılı tüm alanların sahibi olarak kabul edilir.

Başka bir çalışanı sahibi yapmak için:

  1. Kurumun sahibi olarak Connect’e giriş yapın. Sahibin giriş bilgileri, kurumun profili sayfasında görülebilir.

    Uyarı. Hesap login@yandex.com şeklindeyse hesap sahibi aktarımın ardından kuruma ve alan adına erişimini kaybeder.
  2. Kurum profili sayfasını açın.

  3. simgesine tıklayın ve yeni sahibin e-posta adresini girin.

    Kurumunuzdaki herhangi bir çalışan sahibi olarak atanabilir. Otomatik olarak yönetici olacaktır.

  4. simgesine tıklayın ve sahiplik devrini onaylayın.

Önceki sahibin erişim hakları hesap türüne göre değişecektir:

  • login@yandex.com türü hesap - önceki sahip tüm Yandex.Connect servislerinde kuruluşa erişimini kaybedecek ve artık alan adlarının sahibi olarak değerlendirilmeyecektir.

  • login@domain.yaconnect.com türü hesap - önceki sahip yönetici haklarına sahip olacak ancak bağlantılı alan adlarının sahibi olarak değerlendirmeyecektir.