Birincil alan adını değiştir

Bir kuruma birden fazla alan adı bağlayacaksanız bunlardan biri ana alan, diğerleri ise eş alan adları olacaktır.

Çalışanların e-posta kutuları sadece ana alan adında oluşturulabilir. Eş alan adı (alias), ana alan adının takma adı gibi işlev görür: Eş alan adında ek adresler, ana alan adındaki e-posta hesabıyla ilişkilendirilmiştir.

Eğer kuruluşun birincil alan adı artık size ait değilse veya herhangi bir nedenle kullanmak istemiyorsanız başka bir alan adını ana alan adı olarak bağlayabilirsiniz. Ana alan adı değiştirildiğinde kurumunuzun e-posta yeni ana alan adına taşınacaktır; e-posta kutularındaki tüm veriler muhafaza edilecektir.

İpucu. Yeni alan adında yalnızca e-postaya gerek varsa kısa alan adını bağlayabilir ve birincil alan adını değiştirmeyebilirsiniz.

Alan adını ana alan adına dönüştürmek için:

  1. Yandex.Connect’e yönetici olarak giriş yapın.
  2. Ana alan adına dönüştürmek istediğiniz alan adı kuruma bağlı değilse:
    1. Alan adını bağlayın ve onun sahibi olduğunuzu onaylayın.
    2. Alan adının DNS kayıtlarını kontrol edin ve bunların güncellendiğinden ve doğru ayarlandığından emin olun.
  3. Yandex.Connect ana sayfasındaki Webmaster servis kartında simgesine tıklayın.

  4. Birincil yapmak istediğiniz alan adını seçin.

  5. Alan adı ayarlarında Birincil olarak ayarla bağlantısına tıklayın.