SPF kaydı

SPF kaydı, sizin alan adınızdan bir adresten gönderilen e-postanın, hedef e-posta adresinin spam kutusuna düşme riskini azaltmaya yardımcı olur. SPF kaydını yapılandırmak için, sizin alan adınızdan e-posta göndermekten sorumlu olan sunucuların listesini içeren bir TXT kaydı oluşturmanız gerekir.

Alan adını Yandex sunucularına devrettiyseniz, SPF kaydı otomatik olarak yapılandırılır. Bunu Yandex.Connect DNS Editörü'nde görüntüleyip düzenleyebilirsiniz.

SPF kayıtlarını yapılandırma hakkında genel talimat

 1. Size DNS barındırma hizmeti sağlayan firmanın web sitesindeki kontrol paneline giriş yapın.

 2. v=spf1 redirect=_spf.yandex.net değeri ile bir TXT kaydı oluşturun

  Yalnızca Yandex sunucularından değil de başka sunuculardan da e-posta göndermek istiyorsanız, ek sunucuları şu biçimde belirtin:

  v=spf1 ip4:<IP-1> ip4:<IP-2> include:_spf.yandex.net ~all

  <IP-1 > ve < IP-2>: Buradaki IP adresleri sizin ek sunucularınızın IP adresleri olmalı

 3. Öyle bir alan mevcutsa, isim veya ana makina adı girmek için önce @ karakterini girin.

  Bazı kontrol panellerinde @ yerine kendi alan adınızı belirtmeniz gerekir (örneğin, “yourdomain.com”). Ne @ ne de alan adınızı belirtebiliyorsanız bu alanı boş bırakın.

 4. DNS değişikliğinin devreye girmesini bekleyin (72 saate kadar sürebilir).

Destek Ekibi'ne yaz