Active Directory’ye Bağlantı Kurulmasının Sağlanması

Active Directory'den hesap içe aktarmak için, alan adı denetleyicisinin adını ve Active Directory dizinine erişim haklarına sahip olan hesabın parametrelerini belirtin:

  1. Connect Directory Sync uygulamasını başlatın ve AD Ayarları sekmesine tıklayın.
  2. Yetkilendirme sekmesine Active Directory kataloğu okuma iznini de kapsayan hesabınızın ve kullanıcı adı ile şifresini yazın.
  3. Realmsekmesine, Active Directory alan adına karşılık gelen Kerberos alan adını yazın. Alan adı genellikle domain adıyla aynıdır. Örneğin, EXAMPLE.COM.
  4. Parametreler sekmesinin Ana Bilgisayar alanında alan adı yöneticisinin adını belirtin. Örneğin, dc1.example.com.
    Uyarı. Alan adı yöneticisinin adı olarak localhost kullanmayın. Bu durumda alan adına yetkilendirme başarısız olur.
  5. Hesap verilerini genel katalogdan içe aktarmak için Genel Katalog opsiyonunu etkinleştirin.
Not. Zaman aşımına sahip alanlar için varsayılan değerleri korumanızı öneririz.