Kurumu silme

Sınırlama. domain.yaconnect.com formunun teknik alan adına sahip kuruluş silinemez.

Connect’te kurumunuza ihtiyacınız yoksa silebilirsiniz. Ayrıca, tüm çalışan verileri (Tracker görevleri, Wiki yazıları, Disk’teki dosyalar vb.) silinir ve kullanıcı adlarının Yandex ile bağlantısı kesilir. Kurum silindikten sonra geri yüklenemez.

Bir kurumu silmek için:

  1. Connect’te kuruluş sahibi olarak oturum açın (login@yandex.com şeklindeki hesapla).

  2. Connect’in üst panelinde,  → Yönetici → Kurum profili öğesini seçin.

  3. Kurum kartında  → Kurumu sil öğesine tıklayın.

  4. Silme işlemini onaylayın.