DNS kayıtlarını kontrol etme

E-posta gönderme veya alma ile ilgili sorunları önlemek için, DNS kayıtlarının doğru yapılandırıldığından emin olun. Bu, örneğin, http://www.digwebinterface.com servisi veya başka bir "dig" yardımcı programı kullanılarak yapılabilir:

MX-kaydı
 1. Hostnames or IP addresses alanında, alan adınızın adını girin, örneğin example.org.

 2. Tür alanında, MX’i seçin ve Dig butonuna tıklayın.

 3. Yanıt şöyle olmalı:

  example.org. 20755 IN MX 10 mx.yandex.net.
SPF kaydı
 1. Hostnames or IP addresses alanında, alan adınızın adını girin, örneğin example.org.

 2. Tür alanında, TXT’yi seçin ve Dig butonuna tıklayın.

 3. Yanıt şöyle olmalı:

  example.org. 21600 IN TXT "v=spf1 redirect=_spf.yandex.net"

  veya

  example.org. 21600 IN TXT "v=spf1 ip4:IP-1 ip4:IP-2 ip4:IP-3 include:_spf.yandex.net ~all"
DKIM imzası
 1. Hostnames or IP addresses alanında, mail._domainkey.example.org biçiminde bir alt alan adı belirtin; burada example.org alan adınızdır.

 2. Tür alanında, TXT’yi seçin ve Dig butonuna tıklayın.

 3. Yanıt şöyle olmalı:

  mail._domainkey.example.org. 21599 IN TXT "v=DKIM1\; k=rsa\; t=s\; p=MIGfMA0GCSqGSIb3DQEBAQUAA4GNADCBiQKBgQDlk+IUXTHUIumVpG1S0vwFuwO9AC2aRrJj21MLj7xvO0Brys/fDxOTaFsoVsA2/t9mcxf1kqx/bCsEvJiiOUUw5eihQefcY7xJoeruJK/o+IKU2dTO9OOPfSyqGLuQ+v/DMJRjhz73XOpkPOpPwLhQKhvBLNM2TCxPqCL0E42/7wIDAQAB"
CNAME kaydı
 1. Hostnames or IP addresses alanında, mail.example.org biçiminde bir alt alan adı belirtin; burada example.org alan adınızdır.

 2. Tür alanında, TXT’yi seçin ve Dig butonuna tıklayın.

 3. Yanıt şöyle olmalı:

  mail.example.org. 21599 IN CNAME domain.mail.yandex.net.

Sunucu isteğe cevap vermezse, cevap istenen cevapla uyuşmuyorsa veya cevapta ilave girişler varsa, DNS kayıtları yanlış yapılandırılmış demektir. Bunları talimatlara göre yapılandırın: M0X kaydı, SPF kaydı, DKIM imzası, CNAME kaydı.

Uyarı. DNS kayıtlarını tekrar kontrol etmeden önce 72 saat bekleyin. Bu süre, internetteki DNS sunucularının kayıt verilerini güncellemesi için gereklidir.