Şubeler

Kurumlar için Yandex 360’ta kurumunuzun yapısını yeniden oluşturabilirsiniz: şubeler oluşturabilir, onlara çalışanlar ekleyebilir ve yöneticileri atayabilirsiniz. Bu, işin görünürlüğünü artıracak, kurumda bir çalışan hiyerarşisi oluşturacak ve yetkilerinin tanımlanmasına yardımcı olacaktır. Hiyerarşik yapı, herhangi bir iç içe geçme seviyesinde olabilir.

Kurumunuza bağlı e-posta alan adı varsa, şubenin tüm çalışanlarına aynı anda e-posta göndermek için her bir şube için bir posta adresi oluşturabilirsiniz.

Şubelerle yapılabilecek işlemler

Şubeler sekmesinde, yeni şubeler ekleyebilir ve önceden oluşturulmuş şubeleri düzenleyebilir, ayrıca bunları kurumunuzun yapısı içinde taşıyabilir ve artık ihtiyaç duyulmadığında kaldırabilirsiniz.

Ekleme
 1. Kurum yöneticisi olarak oturum açın.
 2. Şubeler sekmesini seçin.
 3. Yeni bir şube eklemek istediğiniz yapı seviyesindeki satırın sağ tarafında simgesine tıklayın. Henüz hiç şubeniz yoksa, ekranın ortasında Ekle’ye tıklayın.
 4. Şube ekle penceresinde, şubenin adını, kısa açıklamasını ve bülten adresini (kuruma bir posta alan adı bağlıysa) girin.
 5. Kaydet butonuna tıklayın.
Düzenleme
 1. Kurum yöneticisi olarak oturum açın.
 2. Şubeler sekmesini seçin.
 3. Şubeyi seçin, satırın sonundaki simgesine tıklayın ve Düzenle’yi seçin.
 4. Şube düzenle penceresinde istediğiniz değişiklikleri yapın ve Kaydet’e tıklayın.
Taşıma
 1. Kurum yöneticisi olarak oturum açın.
 2. Şubeler sekmesini seçin.
 3. Şubeyi seçin, satırın sonundaki simgesine tıklayın ve Taşı’yı seçin.
 4. Şubeyi nereye taşımak istediğinizi belirtin ve Taşı butonuna tıklayın.
Silme
 1. Kurum yöneticisi olarak oturum açın.
 2. Şubeler sekmesini seçin.
 3. Şubeyi seçin, satırın sonundaki simgesine tıklayın ve Sil'i seçin.
Not. İçinde çalışanlar olan bir şubeyi silemezsiniz. Şubeden çalışanları silin, ardından şubenin kendisini de silin.

Şube çalışanları ile işlemler

Çalışanları şubelere ekleyebilir, şube yöneticilerini atayabilir ve işten ayrılma veya başka şubeye geçme durumunda ilgili çalışanları şubelerden çıkarabilirsiniz.

Ekleme
 1. Kurum yöneticisi olarak oturum açın.
 2. Şubeler sekmesini seçin.
 3. Şubeyi seçin, satırın sonundaki simgesine tıklayın ve Çalışan ekle’yi seçin.
 4. Listeden çalışanları seçin ve Çalışan Ekle butonuna tıklayın.
Not. Bir çalışan sadece bir şubede yer alabilir.
Silme
 1. Kurum yöneticisi olarak oturum açın.
 2. Şubeler sekmesini seçin.
 3. Çalışanlarının bir listesini görmek için istediğiniz şubeyi seçin ve genişletin.
 4. Silmek istediğiniz çalışanı seçip satırın sonundaki simgesine tıklayın.
 5. Çalışanın şubeden silinmesini onaylayın.
Yönetici atama veya kaldırma
 1. Kurum yöneticisi olarak oturum açın.
 2. Şubeler sekmesini seçin.
 3. Çalışanlarının bir listesini görmek için istediğiniz şubeyi seçin ve genişletin.
 4. Çalışan seçin ve onu yönetici yapmak veya bu rolünü iptal etmek için satırın sonundaki simgesine tıklayın.
Not. Bir şubede yalnızca bir yönetici olabilir.