Kapanış belgeleri

Uyarı. Kapanış belgeleri yalnızca tüzel kişilere ve VKN’si olan bireysel girişimcilere verilir.

Takvim ayının sonunda Yandex otomatik olarak kapanış belgelerini oluşturacaktır: Sağlanmış hizmet tutanağı ve fatura. Belgeler, hizmetlerin sağlanmasından sonra, raporlama döneminde fiilen harcanan tutar için düzenlenir.

Bakiyenizde hala para varsa ve hizmetler tam olarak sağlanmadıysa, bu aya ait hizmet tutarı için bir ara işlem ve fatura oluşturulur. Kullanılmayan bakiye bir sonraki aya aktarılır. Kalan bakiye tükendikten sonra bakiye tutarı için kapanış belgeleri oluşturulur.

Her bir hesap için belgeler ayrı ayrı oluşturulur.

Örneğin, Mayıs ayında harcanmayan bakiye Haziran’a devredildiyse ve 14 Haziran’da tamamı harcandıysa, 1 Haziran’dan 14 Haziran’a kadar sağlanan hizmetler için bir tutanak ve fatura alırsınız.

Belgelerin planlı gönderimi

Belgeler ayın ilk günlerinde, genellikle 5’inden 10’una kadar gönderilir.

Gönderim iki aşamada gerçekleştirilmektedir:

  1. İlk olarak e-posta ile: Belgelerin oluşturulması ve belgelerin kopyaları hakkında bir bildirim alıyorsunuz.
  2. Daha sonra 3 iş günü içerisinde Rus Postası ile imzalı ve mühürlü orijinal belgeler tarafınıza gönderilecektir.

Belgelerin elektronik kopyaları kağıda basılı asılları ile tamamen aynıdır. Muhasebe raporunu zamanında hazırlamak için e-postadan gelen tutanağın numarasını, tutarını ve tarihini kullanabilirsiniz.

Uyarı. Belgeler, kurumun kaydı sırasında belirtilen adreslere gönderilir. Lütfen bu adresi doğru belirttiğinizden emin olun.

Elektronik belge yönetimine (EDF) geçiş konusunda Yandex ile bir sözleşme imzaladıysanız, kapanış belgelerini e-posta veya Rus Postası yoluyla alamazsınız. Tüm kapanış belgelerine yalnızca elektronik belge yönetimi sisteminden erişebilirsiniz.