Ödeme

 1. Ödeyenler
 2. Aylık hizmet ücretinin hesaplanması
  1. Yaklaşık maliyet
  2. Kesin bedeli
  3. Bir ayda hiçbir şey değişmediyse
  4. Hesaba para ay başının dışındaki bir zamanda yatırıyorsanız
 3. Bakiye yükleme
  1. Otomatik
  2. Manuel
 4. Ödenmemiş borçlar
 5. Ödeyen kişi ve ödeme bilgilerini değiştirme
Sınırlama. Kurumlar için Yandex 360 ücretli tarifeleri bazı ülkelerde kullanılamaz. Ek seçenekleri kullanmak istiyorsanız business@support.yandex.com.tr adresi üzerinden bize ulaşın.

Bilgilerinizi belirttikten ve hesabınıza para yatırdıktan sonra, ödeme ve tarife sayfasında bakiyeniz ve para yükleme önerileri görüntülenecektir.

Kurumlar için Yandex 360 tarifesi ve ek hizmetler için ödemeler hesaptan otomatik olarak çekilir. Banka kartı yardımıyla bakiyelerine para sadece ödeyenler yükleyebilir.

Önerilen yatırılacak tutar, kurumun o anki çalışan sayısına ve ek hizmetlere bağlı olarak tarifeye göre hesaplanır.

Ödeyenler

Kurumlar için Yandex 360 Hizmetlerin bedelini sadece banka kartıyla ödeyenler ödeyebilir. Bir kurumda birden fazla bu tür ödeyen kişi olabilir: Kurum hesabına kendi banka kartından para yatıran herhangi bir yönetici ödeyen kişi olur. Bunu ilk yapan, kurumun ana ödeyicisi olur. Otomatik bakiye yüklemeyi yalnızca o ayarlayabilir. Eğer ana ödeyenin yönetici hakları iptal edilirse veya kurumdan çıkarılırsa, otomatik bakiye yükleme kullanılamaz.

Kurum, bir vergi numarası olan bir tüzel kişi veya şahıs şirket olarak kayıtlıysa, yöneticiler kesilen faturalara göre de ödemeler yapabilir. Faturayı indiren yönetici aynı zamanda kurumun ödeyeni olur.

Ödeyenler aşağıdaki kısıtlamalara tabidir:

 • Kullanıcı, yalnızca sahibi aynı olan kurumlarda ödeyici olabilir.

 • Ödeyen, Kurumlar için Yandex 360’ta yeni kurumlar oluşturamaz. Eğer başka bir kurumun daha oluşturulması gerekiyorsa, Yandex’te başka bir kullanıcı hesabında oturum açın. Bu kısıtlama, sahip için geçerli değildir, bir veya daha fazla kurumda ödeyen olsa bile başka kurumlar oluşturabilir.

  Kurumunuzun adresi veya ödeme bilgileri değiştiyse bunları güncelleyin.

Ödeyen rolü, kurum var olduğu sürece kullanıcı tarafından korunur. Kullanıcının yönetici hakları iptal edilse veya kurumdan çıkarılsa bile ödeyen rolü kendisinde kalır. Böyle bir kullanıcıdan ödeyen kişi rolünü geri almak için mevcut yönetici kullanıcı desteğine başvurmalıdır.

Aylık hizmet ücretinin hesaplanması

Aylık ücret, Kurumlar için Yandex 360 planının bedelinden ve ayrı çalışanlar için ek Yandex Disk alanı gibi bağlanmış ek hizmetlerden oluşur.

Tarife ücreti, kurumda bulunan çalışan sayısına ve hizmete bağlanma süresine bağlıdır. Çalışan sayısı hesaplanırken, login@yandex.ru gibi bir hesabı olan kurumun sahibi de dikkate alınır.

Not. Kurum sahibi Kurumlar için Yandex 360'ın ücretli servislerini kullanmıyorsa, Kurum Profili sayfasına gidip bunlar devre dışı bırakılabilir; bu durumda kurum sahibi, çalışan sayısı hesaplanırken dikkate alınmaz ve bu şekilde kurum için servis ücreti azalır.

Ek Yandex Disk alanı ücreti, onun bağlı olduğu çalışan sayısına, fiili bağlantı süresine ve seçilen ek Yandex Disk alanı büyüklüğüne bağlıdır.

Ay içinde çalışan sayısı ve bağlı ek hizmetler değişebilir, bunu hesaba katmak için maliyet saniye başına hesaplanır. Siz sadece çalışanların servise ve ek hizmetlere fiili bağlı olduğu süre için ödeme yapıyorsunuz.

Uyarı. Ay içinde bağlanan çalışan sayısı hesaplanırken, engellenmiş çalışanlar da dikkate alınır.

Yaklaşık maliyet

 • “Optimum” tarifesi: kullanıcı başına aylık 559 ₽.
 • Alan paketi “+1 TB”: Çalışan başına aylık 1500 ₽. Fiyatı istenen ek Disk alanına bağlıdır.
 • Ayın N kısmı: Çalışanın bir ay içinde hizmete bağlı kaldığı toplam süre.
 • Ayın M kısmı: Çalışana ay içinde Yandex Disk’te ek alanın bağlı olduğu süre.
 • Çalışan başına ödeme: Çalışanın servise bağlı kaldığı aylık süre payıyla çarpılan tarife.

Böyle bir durumda fatura tutarı, tüm çalışanlar için yapılan ödemelerin ve ek Disk alanı için yapılan ödemelerin toplamıdır:

Hesap = Tarife × Aylık Süre Payı 1 + ... + Tarife × N ayının bir kısmı + Alan paketi × 1. ayın bir kısmı + ... + Alan paketi × M ayının bir kısmı

Kurumunuzde sadece 2 çalışanınız olduğunu düşünelim. İlk çalışan servise ve Yandex Disk’te “+1 TB” ek alana tüm ay boyunca bağlıydı. İkinci çalışan yarım ay boyunca sadece servise bağlıydı.

Fatura = 559 ₽×1+559 ₽×0,5+1500 ₽×1=559 ₽+279,5 ₽+1500 ₽=2338,5 ₽

Kesin bedeli

 • “Optimum” tarifesi: kullanıcı başına aylık 559 ₽.
 • Alan paketi “+1 TB”: Çalışan başına aylık 1500 ₽. Fiyatı istenen ek Disk alanına bağlıdır.
 • Toplam süre, bir aydaki saniye sayısıdır:
  Toplam süre: Bir aydaki gün sayısı × Yirmi dört saatteki saniye sayısı
 • N çalışanı bağlantı süresi: Bir ay içinde N çalışanının servise bağlı olduğu toplam süre.
 • M paketi bağlantı süresi: Bir ay içinde M çalışanına Yandex Disk’te ek alanın bağlı olduğu toplam süre.
 • Çalışana yönelik ödeme: Çalışanın etkin olduğu sürenin saniye tutarıyla çarpılmasıyla elde edilir:
  Çalışana yönelik ödeme: Çalışanın etkin olduğu süre x Tarife / Toplam süre

Böyle bir durumda fatura tutarı, tüm çalışanlar için yapılan ödemelerin ve ek Disk alanı için yapılan ödemelerin toplamıdır:

Hesap = (1. çalışanı bağlama süresi + ... + N çalışanını bağlama süresi) × Tarife + (1. Paket'e bağlanma süresi + ... + M Paketi'ne bağlanma süresi) × Alan paketi) / Toplam süre

Kurumunuzde sadece 2 çalışanınız olduğunu düşünelim. Bir rapor ayı 30 günden oluşur. İlk çalışan servise ve Yandex Disk’te “+1 TB” ek alana tüm ay boyunca bağlıydı (2 592 000 saniye). İkinci çalışan hizmete yarım ay bağlıydı (1.296.000 saniye).

Fatura = ((2 592 000+1 296 000)×559 ₽+(2 592 000×1500 ₽))/(30×86 400)=2338,5 ₽

Bir ayda hiçbir şey değişmediyse

Kurumlar için Yandex 360’ı bir aydan uzun bir süredir kullanıyorsanız, çalışanlar ve onlara Yandex Disk'te bağlı olan ek alan değişmiyorsa, toplam tutarı daha basit bir formül kullanarak hesaplayabilirsiniz:

Fatura = Tarife × Çalışan sayısı + Alan paketi × Çalışan sayısı

Örneğin kurumda “Optimum” tarifesi (kullanıcı başına aylık 559 ₽) on beş çalışan var. Onlar ayın başından itibaren Kurumlar için Yandex 360’a bağlıdırlar ve hiçbiri kurumdan ayrılmadılar. Bunlardan iki çalışana “+1 TB” ek Yandex Disk alanı bağlıydı. Ek alan ay içinde iptal edilmedi ve değişmedi.

Fatura = 559 ₽×15+1500 ₽×2=11 385 ₽

Hesaba para ay başının dışındaki bir zamanda yatırıyorsanız

Her aydaki gün sayısı dikkate alınır. Hesaplama yapılırken daha kısa bir ayın bir gününün bedeli daha yüksek, daha uzun bir ayın bir gününün bedeli ise daha az olur. Ortalama olarak belirtilen tarife ücreti sabit kalır.

Örneğin “Temel Tarife”'yi (çalışan başına aylık 249 ₽) kullanan bir kurumun 1 çalışanı olduğunu düşünelim. Ödeme 15 Ocak'ta 1 ay için (14 Şubat'a kadar) yapılsın. Ocak ayında 31 gün olduğundan Ocak ayı tarife ücreti 31 güne bölünür. Şubat ayı tarife ücreti ise 28 güne bölündüğü için bu ayın 1 günü daha pahalı olacaktır. Hesaplama formülü şöyle görünür:

Fatura = (249 ₽ / 31) × 16 + (249 ₽ / 28) × 14 = 253 ₽

Bakiye yükleme

Borçtan kaçınmak için düzenli olarak bakiye yüklemeniz gerekir. Otomatik yüklemeyi ayarlayabilir veya manuel olarak yapabilirsiniz. Bakiyeye yatırılan paralar saniye başına düşülür.

Otomatik

Paranın hesaba zamanında yatırılacağından emin olmak için otomatik ödemeyi kullanın. Hesap bakiyesi ödeme yapmak için yeterli değilse eksik paralar kurumun ana kartından çekilir.

Not. Otomatik yüklemeyi yalnızca ana ödeyen ayarlayabilir.
Etkinleştir

Otomatik yükleme, bakiyenizi manuel olarak yüklediğinizde otomatik olarak etkinleştirilir. Ödeyen tarafından ödeme için seçilen kart ana kart olur.

Kendiniz de etkinleştirebilirsiniz: Otomatik para yatırma bölümünde, bakiye tutarının altında  → Devam et’e tıklayın ve bir ödeme yöntemi seçin.
Devre dışı bırakma
Otomatik para yatırmayı istediğiniz zaman devre dışı bırakabilirsiniz, bunu yapmak için Otomatik para yatırma bölümünde  → Askıya Al’a tıklayın.

Manuel

Eğer otomatik yenileme devre dışı bırakılmışsa ve siz tarifenizi ödemek için zamanında para yatırmazsanız, tarifeniz devre dışı bırakılır.

İndirim ve promosyon kodları hariç, bir çalışan için son aktif tarifeyi ödemeye yetecek kadar para yatırmanız gerekir. Gerekli ödeme tutarını manuel olarak girebilir veya istediğiniz kullanım dönemini seçebilirsiniz (bu durumda ödeme tutarı otomatik olarak hesaplanır).

Bakiyeyi manuel olarak yüklemek için:

 1. Bakiye tutarının yanındaki Para yatır butonuna tıklayın.
 2. Yatırmak istediğiniz tutarı girin.
 3. Ödeme yöntemini seçin:
  Banka kartıyla

  Kartla ödeme yap’a tıklayın, ödeme kartı bilgilerini girin ve Öde'ye tıklayın.

  Sınırlama. Parayı banka kartı yardımıyla yalnızca ödeyen kişiler yatırabilirler. Ödemeyi Rusya Federasyonu bankalarının çıkardığı kartlarla yapabilirsiniz. Başka bir ülkeden ödeme yapmak için YooMoney ödeme sisteminin kartını kullanın.
  Faturaya istinaden

  Faturayı indir’e tıklayın ve banka şubesine giderek veya internet bankacılığını kullanarak hesap bilgilerine göre ödemenizi yapın. Paranın hesaba yatma süresi diğer hususların yanı sıra bankanın çalışma şekline bağlı olup maksimum 3 çalışma günü kadardır.

  Sınırlama. Eğer bir tüzel kişi veya VKN’ye sahip bireysel girişimci değilseniz ve Kurumlar için Yandex 360’ı gerçek kişi olarak bağladıysanız, faturayı indiremezsiniz. Ödeyen, bir banka kartıyla hizmetler için ödeme yapabilir.

Bakiye yüklediğiniz anda, ödeme için seçilen karta otomatik ödeme etkinleştirilecektir.

Ödenmemiş borçlar

Bakiyenizde para bittikten sonra tarife otomatik olarak kapanacaktır: Yandex 360 hizmetlerinde reklam görünecek, posta arşivi kapanacak, Posta listelerinde daha az mektup ve Yandex Disk’te daha az yer olacaktır. Bu nedenle, kullanıcıların yükledikleri dosya büyüklüğü kullanılabilir disk alanını aşabilir. Böyle bir durumda, Yandex Disk üzerindeki dosyalarla yapılan işlemler sınırlandırılacaktır. Eğer bir çözüm bulunamazsa, 44 gün sonra Yandex Disk tamamen engellenecektir.

Hesapta para bitince, ekranın üst kısmında borç bildirimi ve borcu hızlı geri ödeme bağlantısı görüntülenir. Bu tarihten 21 gün sonra görüntüleme modu etkinleştirilecektir.

Ödeyen kişi ve ödeme bilgilerini değiştirme

Not. Ödeyen kişi ve ödeme bilgilerini yalnızca ana ödeyen kişi değiştirebilir.

Ödeyen kişi ve ödeme bilgileri değiştiğinde eski bilgileri içeren sözleşme bir önceki gün itibarıyla feshedilir. Onun yerine yeni ödeyen kişi ve ödeme bilgilerine ve aynı tarifeye göre bugünkü tarihli yeni bir sözleşme düzenlenir. Eski ödeyen kişi ve hesap bilgileri ile imzalanan sözleşmeye göre birden fazla farklı kurumunuz kurulu ise bu sözleşme tüm bu kurumlar için feshedilir. Bilgilerinizi değiştirdiğiniz günün tarifeye göre ücretinin ödemesi yeni sözleşme kapsamında gerçekleşir.

Ödeyen kişi ve hesap bilgileri değiştiğinde yapılacak adımlar sözleşmenin hesap bakiyesine göre belirlenir:

Ödeyen kişi ve ödeme bilgilerini değiştirmek için kullanıcı desteğine başvurun.