Google Workspace’te sır hazırlama

Sır dosyası, erişim anahtarı olan bir dosyadır. Bununla, Kurumlar için Yandex 360, Google Workspace’e bağlanır. Bunu hazırlamak için Google Workspace’te bir hizmet kullanıcı hesabı oluşturmanız, ardından yeni bir sır oluşturmanız ve bunu bir dosyaya kaydetmeniz gerekir.

 1. Adım 1 Proje, kullanıcı hesabı ve anahtar oluşturun
 2. Adım 2 Erişim izinleri ayarlayın
 3. Adım 3 API üzerinden projeye erişim açın

Adım 1 Proje, kullanıcı hesabı ve anahtar oluşturun

 1. Mevcut bir projeniz yoksa, onu oluşturun:
  1. Google servis hesapları sayfasına gidin.
  2. Create a project butonuna tıklayın.
  3. Project name alanına proje adını girin.
  4. Organization alanında, veri aktarımı yapmak istediğiniz kurumu seçin.

  5. Create butonuna tıklayın. Yeni projenin sayfasının yenilenmesini bekleyin.
 2. Üstteki panelde Create service account butonuna tıklayın.
 3. Service account name alanına kullanıcı adını girin.
 4. Create and continue öğesine tıklayın.

  Zorunlu olmayan aşamalar:

  Kullanıcı adı için projeye erişim izni verin
  Grant this service account access to project aşamasını atlayın veya projeye erişim izinlerini ayarlayın.
  Diğer kullanıcıların kullanıcı adına erişmesine izin verin
  Grant users access to project aşamasını atlayın veya kullanıcı adını yönetmeye izin verdiğiniz kullanıcıları belirtin.
 5. Done butonuna tıklayın. Servis kullanıcı hesabına bağlı yeni bir kullanıcı adı listeye eklenir.
 6. Kullanıcı adını açın ve kimlik numarasını (Unique ID) kopyalayıp metin dosyası olarak kaydedin. Bunu bir sonraki adımda kullanacaksınız.

  Kimlik numarasının bir örneği:

  104585045394161743643
 7. Keys sekmesine gidin.
 8. Add key → Create new key'i seçin.
 9. Key type bölümünde JSON formatını seçin.
 10. Anahtarı bilgisayara indirmek için Create butonuna tıklayın.

Adım 2 Erişim izinleri ayarlayın

 1. Güvenlik → Erişim ve veri yönetimi → API yönetimi'ni seçin.
 2. Alan adındaki verilere erişim iznini devretmeyi ayarla'ya tıklayın.
 3. API istemcileri bölümünde Ekle'ye tıklayın.
 4. İstemci ID'si alanına, kopyalayıp 1. aşamadaki 6. maddede kaydettiğiniz kimlik numarasını girin.
 5. Şu satırı kopyalayın:

  https://www.googleapis.com/auth/drive,https://www.googleapis.com/auth/admin.directory.user.readonly,https://mail.google.com/,email,profile 
 6. Ardından onu Virgülle ayrılan OAuth etki alanları alanına girin.

 7. Giriş yap butonuna tıklayın.

Adım 3 API üzerinden projeye erişim açın

 1. Admin SDK API sayfasında, Select a project açılır listesinden projenizi seçin ve ardından Enable’a tıklayın.
 2. Admin SDK API sayfasında, Select a project açılır listesinden projenizi seçin ve ardından Enable’a tıklayın.
 3. Gmail API sayfasında, Select a project açılır listesinden projenizi seçin ve ardından Enable’a tıklayın.

Proje ayarlarınızı tamamladıktan sonra e-posta ve dosya aktarımına başlayabilirsiniz. Veri aktarımını başlatmak için 1. alamadaki 10. maddede indirdiğiniz sır dosyasını kullanın.