E-posta işleme kuralları

Uyarı. Teklifin 3.7 maddesine göre, erişimin etkinleştirilmesi sırasında yönetici tüm kullanıcıları bilgilendirmek ve gerekirse yazılı onay almak zorundadır (daha önce yapılmamışsa).

E-postaları işleme kuralları, Optimum veya Gelişmiş tarifeyi etkinleştiren kurumlar için kullanılabilirdir.

Kurumun yöneticisi, Yandex Mail’in çalışanların e-postalarını otomatik olarak işleme koyacağı kuralları ayarlayabilir: Başka bir adrese iletmek veya alıcının e-posta kutusundan silmek.

Kurallar oluşturulabilir, düzenlenebilir, önceliğini değiştirmek için listede yer değiştirebilir ve artık gerekmediğinde silinebilir.

Kural oluşturma

Sınırlama. Bir kurum için en fazla 200 kural oluşturulabilir.
 1. Soldaki menüden E-postalara uygulanan kurallar'ı seçin.
 2. Ekle butonuna tıklayın.
 3. Koşul yerine getirildiyse bölümünde, e-postaları işlemek için bir koşul oluşturun.
  Örnek

  Bir çalışan izne çıktı ve onun aldığı e-postaları sizin posta kutunuza veya başka bir iş arkadaşınızın posta kutusuna iletmeniz gerekiyor. Kime → içeriyor seçin ve izinde olan kişinin e-postasını girin.

  Koşulun doğru oluşturulması hakkında ayrıntılı bilgi için özel makale’ye bkz.

 4. Karmaşık bir kural oluşturmak istiyorsanız, birden fazla koşul ekleyin. Koşullar gruplar halinde birleştirilebilir ve dört iç içe geçme düzeyine kadar hiyerarşik bir yapıya sahip olabilir.
  Koşul ekleme
  1. Ekle butonuna tıklayın.
  2. Yeni koşulun parametresini ve uygulama keskinliğini seçin.
  3. Parametre değerini girin.
  Örnek

  Çalışan, meslektaşlarından iş e-postaları ve ticari teklifleri posta kutusuna alıyor. Yalnızca tekliflerin kuralın kapsamına girmesini sağlamak için Konu → içeriyor “Ticari teklif” koşulunu ikinci koşul olarak ekleyin.

  Koşullar grubunu ekleme
  1. Üst koşulun altında koşul grubu butonuna tıklayın ve birden çok alt koşul ekleyin.
  2. Koşulların parametrelerini ve uygulama keskinliğini seçin.
  3. Parametre değerlerini girin.
   Örnek

   Çalışan, meslektaşlarından iş e-postaları ve yüklenicilerden tamamlanan işler tutanaklarını posta kutusuna alıyor. 1152-B sayılı sözleşme kapsamındaki tutanaklar hariç olmak üzere, belirli bir yüklenicinin e-postalarının ekinde tamamlanan işler tutanakları ile birlikte kuralın içine girmesi için:

   1. Kimden → içeriyor ve göndericinin e-postasını girin.
   2. Konu → içeriyor ve “Tamamlanan işler tutanağı”’nı girin.
   3. Konu → içermiyor ve “1152-B”’yi girin.
   4. Ek → bulunuyor girin.
  4. Koşulların aynı anda uygulanması gerekip gerekmediğini netleştirin:
   • koşullardan biri: eğer alt koşullardan herhangi biri gerçekleşirse, ana koşul tetiklenir;
   • tüm koşullar: Tüm alt koşullar gerçekleşirse, ana koşul tetiklenir.
  Koşulun yinelenmesi
  1. İstenen koşul veya koşul grubu altında Kopyasını oluştur butonuna tıklayın, parametreler ve değerler yeni koşul veya grupta yinelenecektir.
  2. Gerekirse koşulu düzenleyin.
 5. Birden çok koşul veya grup eklediyseniz, bunların aynı anda yürütülmesinin gerekip gerekmediğini belirtin:
  • koşullardan biri: Koşullardan en az biri karşılanırsa kural tetiklenir.
  • tüm koşullar: Tüm koşullar karşılanırsa kural tetiklenir.
 6. E-posta ile yapılacak işlem bölümünde eylem seçin:

  • Alıcının e-posta kutusundan sil, e-posta iletisi, çalışanın posta kutusuna ulaşmadan önce silinir.
  • E-postanın iletileceği adres: e-posta belirtilen adreslere gönderilecektir.
  Not. Kural, aynı anda en fazla 30 eylem gerçekleştirir. Örneğin, bir çalışanın posta kutusundan mektupları silip 29 başka adrese iletmeyi ayarlayabilirsiniz.
 7. Gerekirse, Durdurma kuralı seçeneğini etkinleştirin: Seçeneğe sahip kuralın altındaki kurallar yürütülmeyecek, ancak yukarıdaki kurallar tetiklenecektir.
  Örnek

  Çalışan, meslektaşlarından iş e-postaları ve ticari teklifleri posta kutusuna alıyor. İzin sırasında görevleri bölündü: Bir meslektaşı ticari tekliflerle çalışacak ve diğeri tüm diğer e-postaları cevaplayacak. İki kural oluşturun:

  • İzindeki çalışana gelen ve “Ticari teklif” ibaresini içeren e-postalar ilk iş arkadaşına iletilecek (Durdurma kuralı seçeneği etkindir).
  • İzindeki çalışana gelen e-postaları ikinci iş arkadaşına iletilecek.

  Eğer ilk kuralda Durdurma kuralı seçeneği etkinleştirilmemişse, ikinci iş arkadaşı ticari teklifler dahil tüm e-postaları alır.

 8. Filtre oluştur butonuna tıklayın.

Kural düzenleme

 1. Soldaki menüden E-postalara uygulanan kurallar'ı seçin.
 2. Düzenle butonuna tıklayın.
 3. İstenen kuralın sağındaki simgesine tıklayın.
 4. Kuralı düzenleyin ve Değişiklikleri Kaydet butonuna tıklayın.

Kural önceliğini değiştirme

Not. Kurallar sırayla yürütülür, listedeki kural ne kadar yukarıdaysa, o kadar önce yürütülür. Aynı şartlara sahip birkaç kural için aynı anda gerçekleştirilemeyen işlem komutu verildiyse bu kurallardan listenin üstündeki kural çalışacaktır.
 1. Soldaki menüden E-postalara uygulanan kurallar'ı seçin.
 2. Düzenle butonuna tıklayın.
 3. Kuralın solundaki simgesine tıklayın ve basılı tutarak kuralı bir konum yukarı veya aşağı taşıyın.
 4. Değişiklikleri kaydet butonuna tıklayın.

Kural kaldırılması

 1. Soldaki menüden E-postalara uygulanan kurallar'ı seçin.
 2. Düzenle butonuna tıklayın.
 3. Kuralın sağındaki simgesine tıklayın. Tüm etkin kuralları kaldırmak için Tümünü sil butonuna tıklayın.
 4. Değişiklikleri kaydet butonuna tıklayın.