Hesapların Active Directory ile eşitlenmesi

Şirketinizde Active Directory katalog servisi etkin olduğunda bu servisten kullanıcı hesapları içe aktarabilir ve Kurumlar için Yandex 360'ta otomatik olarak hesa oluşturabilirsiniz.

Ayrıca, veri güncellemelerini Active Directory'den düzenli yüklemek için eşitleme programını ayarlayabilirsiniz.

Kurumlar için Yandex 360'tan Active Directory'e veri aktarımı desteklenmiyor.

Çalışanlarınızın hesaplarını Active Directory ile eşitlemek için aşağıdakilerden emin olun:

 • Kurumlar için Yandex 360'ta kurum yöneticisi hesabınız olduğundan.
 • Active Directory kataloğunu okuma yetkisini veren kullanıcı adınız ve şifreniz olduğundan.
 • Windows için Connect Directory Sync uygulamasını kurduğunuzdan.
 1. Active Directory ile veri eşitleme nasıl ayarlanır?
 2. Eşitleme nasıl çalışır?

Active Directory ile veri eşitleme nasıl ayarlanır?

Uyarı. Connect Directory Sync kurulum dosyasını almak için Destek Ekibi'ne başvurun.
 1. Uygulamanın kuruma erişmesine izin verin.
 2. Active Directory'den veri eşitlemesi için kullanıcıları seçecek filtreleri ayarlayın.
 3. Connect Directory Sync uygulamasında Eşitleme durumu sekmesinde Eşitlemeyi başlat butonuna tıklayın.
 4. Active Directory verilerini düzenli güncellemek için eşitleme programını ayarlayın.

Eşitleme nasıl çalışır?

Eşitleme sırasında Connect Directory Sync uygulaması, uygulanan filtrelere uygun olarak Active Directory'de kullanıcı hesapları arar. Ardından Connect Directory Sync bulduğu kullanıcı hesaplarından aşağıdaki verileri aktarır:

Active Directory kullanıcı hesabı özelliği Kurumlar için Yandex 360 hesap alanı
gn (givenName) Ad
sn (surname) Soyad
title Görev, iş pozisyonu
sAMAccountName Kullanıcı adı
mail Mail
Not. Connect Directory Sync, Active Directory'den kullanıcı şifrelerini aktarmaz.

Kullanıcı hesabının gn, sn, sAMAccountName, mail özellikleri boş bırakıldığında ilgili hesap Kurumlar için Yandex 360'a aktarılmaz.

Bulunan hesap verileri, çalışanların Kurumlar için Mail 360'taki hesaplarının oluşturulması veya güncellenmesi için kullanılır:

 • Bulunan kullanıcı hesabı henüz içe aktarılmamışsa (örneğin ilk eşitleme sırasında) yeni çalışan hesabı oluşturulur.

  Oluşturulan hesap için otomatik oluşturulan giriş şifresi Active Directory hesabından (özellik: mail) yüklenen e-posta adresine gelir.

 • Bulunan kullanıcı hesabı daha önce içe aktarıldıysa çalışan hesabı güncellenir.
 • Daha önce içe aktarılan hesap eşitleme sırasında bulunamıyorsa ilgili çalışan hesabı engellenir.

  Bu durum örneğin LDAP filtresi parametreleri değiştiğinde ortaya çıkabilir. Filtreyi, hesabın arama sonuçlarına girmesini sağlayacak şekilde düzenlerseniz çalışan hesabının engeli bir sonraki eşitleme sırasında kaldırılır.