Turbo Modu

Turbo Modu Nedir?

Turbo Mod, tarayıcının internet bağlantısı yavaşlandığında etkinleşerek sayfaların yüklenmesini hızlandıran ve veri trafiğinden tasarruf sağlayan özel bir çalışma modudur. Video dahil, sayfanın tüm içeriği Yandex sunucularında sıkıştırılır ve ardından tarayıcıya aktarılır.

Turbo Mod etkinleştirildiğinde Akıllı Satır'ın sağında Turbo simgesi  görüntülenir:

Sınırlama. HTTPS protokolüyle korunan sayfalar için Turbo Mod uygulanmaz; bu sayfalar Yandex sunucularından geçmeden tarayıcınızda doğrudan görüntülenir.

Turbo Mod'un Otomatik Açılması ve Kapanması

Turbo Mod'un açılması/kapanması için şu iki eşik değeri belirlenmiştir:

  • Bağlantı hızı 128 Kbit/sn'nin altına düştüğünde otomatik olarak devreye giren Turbo Mod bağlantı hızı 512 Kbit/sn'nin üzerine çıkıncaya kadar etkin kalır.
  • Bağlantı hızı 512 Kbit/sn'nin üzerine çıktığında Turbo Mod otomatik olarak kapanır ve Akıllı Satır'daki ilgili simge gizlenir. Turbo Mod, bağlantı hızı tekrar 128 Kbit/sn'nin altına düşene kadar devre dışı kalır.

    Sınırlama. Turbo'nun açıldığı ve kapandığı hız eşikleri değiştirilemez.

Sayfanın Yüklenmemiş Öğeleri

Turbo Mod etkinleştirildiğinde diğer sitelerden kaynaklanan reklamlar gibi bazı öğeler hiç yüklenmeyebilir. Bu durumda ekranınızda reklamlar yerine modül simgesi görüntülenir. Gizlenen içeriği yüklemek için modül simgesine tıklayın.

Video Sıkıştırma

Turbo Mod etkinleştirildiğinde Yandex Browser varsayılan olarak videoları sıkıştırır. Böylelikle, videoların görüntülenme kalitesi düşse de veri trafiğinden %70'e kadar tasarruf sağlanır. Görüntüleme kalitesini arttırmanız gerekiyorsa video sıkıştırmayı devre dışı bırakın:

  1.    → Ayarlar yolunu takip edin.
  2. Turbo bloğunda Videoyu sıkıştır özelliğini kapatın.

Turbo Mod Manuel Olarak Nasıl Çalıştırılır ve Kapatılır?

Turbo Mod'un otomatik çalıştırılmasını/kapatılmasını istemiyorsanız bu işlemleri manuel olarak da yapabilirsiniz. Böylelikle, Turbo Mod Yandex Browser yeniden başlatılana kadar açık veya kapalı olur. Turbo Mod'un Yandex Browser yeniden başlatıldıktan sonra da açık veya kapalı kalması için tarayıcı ayarlarında gerekli değişiklikleri yapın.

  1. Akıllı Satır'ın sağındaki Protect panelinde bulunan herhangi bir simgeye tıklayın.
  2. Turbo Mod'u çalıştırma butonunu Açık konuma getirin.

Mod Ayarları

Turbo Mod'u tarayıcı ayarlarından manuel olarak açabilir veya kapatabilirsiniz (Turbo'nun otomatik çalıştırılması bu şekilde engellenmiş olur). Benzer şekilde video sıkıştırmayı ve bağlantı hızı bildirimlerini de devre dışı bırakabilirsiniz. Bu şekilde yapılan ayarlar tarayıcı yeniden başlatıldıktan sonra da geçerli kalır.

  1. Şu yolu takip edin:   → Ayarlar.
  2. Turbo bölümünde modun parametrelerini belirleyin.
Seçenek Açıklama
İnternet hızı yavaşken otomatik olarak aç Yandex Browser varsayılan olarak bu şekilde çalışır. Bağlantı hızı düştüğünde Turbo Mod otomatik çalıştırılır, hız arttığında otomatik kapatılır.
Her zaman açık Turbo Mod her zaman açıksa, sayfa başlığının sağında simgesi görüntülenir. İnternet bağlantı hızı yüksek olduğunda Turbo Mod sayfaların yüklenmesini yavaşlatabilir.
Kapalı Turbo Mod kapalıdır. Düşük internet bağlantı hızında sayfa başlığının sağında simgesi görüntülenir (Turbo Mod'un etkinleştirilmesi tavsiye edilir).
Bağlantı hızı değiştiğinde uyar Yandex Browser'dan internet bağlantısı hızındaki değişiklikler ve Turbo Mod'un durumuyla ilgili mesajlar alacaksınız.
Videoyu sıkıştır Turbo Mod videoları varsayılan olarak sıkıştırır. Videoların görüntüleme kalitesini artırmak için sıkıştırmayı devre dışı bırakabilirsiniz.