Favoriler

Favori Oluşturma

 1. Favorilere eklemek istediğiniz sayfayı açın.
 2. Akıllı Satır'ın sağ kısmındaki simgesine tıklayın. Ekranda açılan panel belirir.
 3. Gerekirse, favori adını istediğiniz gibi düzenleyin. Bunun için koleksiyon adının sağındaki simgesine tıklayın.
 4. Varsayılan olarak favori aynı klasöre veya bir önceki koleksiyona kaydedilir.
  • Favoriyi başka bir koleksiyona veya klasöre kaydetmek için Başka bir koleksiyona kaydet bölümünde ilgili koleksyon ya da klasörün adına tıklayın. Bitti'ye tıklayın.
  • Favoriyi yeni koleksiyona kaydetmek için Başka bir koleksiyona kaydet bölümünde Yeni koleksiyona ekle'ye tıklayın. Yeni koleksiyonun adını girin ve Bitti'ye tıklayın.

Favorileri görüntüleme

 1. Tablo'yu açın.
 2. Tablo'nun altında Tüm favoriler'e tıklayın.
 3. Soldaki listede istediğiniz favoriler klasörünü seçin.

Farklı cihazlarda tarayıcıyı eşitlediyseniz, soldaki menüde cihaz adını (örneğin, Akıllı telefon veya Tablet) içeren klasörler görünür. Ayrıntılı bilgi için Favorilerin eşitlenmesi bölümünü okuyun.

Başka bir tarayıcıdan favorileri içe aktardıysanız aktarılan klasörler de sol menüde görünür. Klasör isimleri aynı kalır. Daha ayrıntılı bilgi için Favorileri içe aktarma bölümüne bakın.

Совет. Favorileri alfabeye göre sıralamak için sayfanın sağ üst köşesinde  → Başlıklara göre sırala öğelerine tıklayın.

Favoriler paneli

Favoriler ve bunları içeren klasörler, Akıllı Satır'ın altındaki favoriler panelinde görüntülenir.

Favoriler panelini çalıştırmak veya devre dışı bırakmak için birkaç yol izleyebilirsiniz:

 → Favoriler → Favoriler çubuğunu göster yolunu takip edin.

Favoriler panelinde site favikonu

Varsayılan olarak favoriler panelinde yalnızca site adı görüntülenir. İsterseniz sitenin adının hemen yanında favikon görüntülenmesini etkinleştirebilirsiniz. Favoriler panelinde yerden kazanmak için, site adları olmadan sadece favikonları bırakabilirsiniz.

Favikon gösterimini etkinleştirmek için:

 1.  → Ayarlar öğesine tıklayın.

 2. Arayüz'ü açın.
 3. Favoriler paneli bölümünde Favoriler panelini göster seçeneğini etkinleştirin.
 4. Sitelerin simgelerini göster seçeneğini etkinleştirin.

Favoriler panelinde site adı olmaksızın sadece favikon görüntülenmesini istiyorsanız:

 1. Favoriler panelinin etkinleştirildiğinden emin olun.
 2.  → Ayarlar öğesine tıklayın.
 3. Arayüz'ü açın.
 4. Favoriler paneli bölümünde Favoriler panelini göster seçeneğini etkinleştirin.
 5. Sitelerin simgelerini göster seçeneğini etkinleştirin.
 6. Favoriler panelinde istediğiniz favoriyi bulun.
 7. İçerik menüsünü açıp Düzenle öğesini seçin.
 8. Favoriyi değiştir penceresinde İsim alanını temizleyin.
 9. Kaydet butonuna tıklayın.

Favorilerle Yapılan İşlemler

Tarayıcınızda birden fazla kullanıcı çalışıyorsa, her biri için kullanıcı profili oluşturun. Böylece diğer kullanıcıların favorileri sizin listenizde görünmez.

Favoriyi yeniden adlandırma
 1.  → Favoriler → Favori yöneticisi yolunu takip edin.
 2. İçerik menüsünde favoriyi arayın ve Düzenle'ye tıklayın.

 3. Favori adını istediğiniz gibi düzenleyin. Site adının yerinde favoriler panelinde favikonun görüntülenmesini istiyorsanız favori adını içeren alanı temizleyin.
Совет. Klasörün adını değiştirmek için klasöre sağ tıklayın ve Yeniden adlandır öğesini seçin. Klasör adını düzenleyin.
Favoriyi veya klasörü silme
 1.  → Favoriler → Favori yöneticisi yolunu takip edin.
 2. Favori veya klasör için içerik menüsünü çağırın ve Sil öğesine tıklayın.

Favoriyi başka bir klasöre taşıma
 1.  → Favoriler → Favori yöneticisi yolunu takip edin.
 2. İmleci taşımak istediğiniz favorinin üzerine getirin.
 3. Farenin sol tuşunu basılı tutarak favoriyi başka bir klasöre taşıyın.
Yeni klasör oluşturma
 1.  → Favoriler → Favori yöneticisi yolunu takip edin.
 2. Sayfanın sol kısmında, içinde yeni klasör oluşturmak istediğiniz klasörü seçin.
 3. Sayfanın sağında  → Klasör ekle seçeneğine tıklayın.
 4. Klasörün adını düzenleyin ve Enter tuşuna basın.

Favorileri içe aktarma

Başka bir tarayıcıdan
 1.  → Favoriler → Favorileri içeri aktar yolunu takip edin.
 2. Veri aktarımı penceresinde favorileri aktarmak istediğiniz tarayıcıyı seçin.
 3. Favoriler seçeneğini seçin (bu ayarların dışındaki ayarları aktarmak istemiyorsanız diğer seçenekleri devre dışı bırakın).
 4. İçe aktar butonuna tıklayın. Favorilerin başarılı şekilde içe aktarılmasıyla ilgili bildirim penceresi açılacaktır.
 5. Gerektiğinde Favoriler panelini göster seçeneğini devre dışı bırakın.
 6. Tamam'a tıklayın.
HTML dosyasından
 1.  → Favoriler → Favori yöneticisi yolunu takip edin.
 2. Sayfanın sağ üst köşesinde  → Favorileri HTML dosyasından içe aktar öğesine tıklayın.
 3. Favorileri içeren dosyayı belirtin ve butonuna tıklayın.

İçe aktarılan favoriler;

 • tarayıcıda favoriler zaten varsa HTML dosyasından alınan favoriler klasörüne,
 • tarayıcıda favoriler yoksa Favoriler ağacının köküne eklenir.

Favorileri içeren klasörü yeniden adlandırabilir, taşıyabilir veya silebilirsiniz. Daha ayrıntılı bilgi için Favorilerle yapılan işlemler bölümüne bakın.

Favorileri dosyaya aktarma

 1.  → Favoriler → Favori yöneticisi yolunu takip edin.
 2. Sayfanın sağ üst köşesinde  → Favorileri HTML dosyasına aktar seçeneğine tıklayın.
 3. Favorileri içeren dosyanın kaydedileceği konumu seçin.
 4. Dosya adını belirtin ve Kaydet'e tıklayın.

Favorilerin eşitlenmesi

Eşitleme uygulandıktan sonra tarayıcınızda bilgisayar, tablet, akıllı telefon gibi işaretlediğiniz tüm cihazlardaki favoriler görüntülenecektir.

Favorilerin eşitleme özellikleri

 • Bir cihazda favori eklediyseniz veya sildiyseniz bu değişiklikler ağdaki diğer cihazlara da uygulanır.
 • Farklı cihazlarda aynı sayfa için yer imi oluşturduysanız bunlardan sunucuyla ilk eşitlenen yer imi olarak kaydedilir.
 • Aynı tür cihazlardaki favoriler tek listede birleştirilir. Örneğin, eşitlemeyi etkinleştirdiğiniz cihazlar, iki bilgisayar ve bir akıllı telefon ise, akıllı telefondaki Favoriler menüsüne, her iki bilgisayardaki favorileri içerecek ortak bir listenin bulunduğu Bilgisayar adlı yeni bir klasör eklenir.

Favorileri başka bir cihazda görüntülemek için:

 1.  → Favoriler → Favori yöneticisi yolunu takip edin.
 2. Soldaki klasör listesinde istenen cihazı seçin.

Favorileri eşitlemeyi devre dışı bırakmak için:

 1.  → Ayarlar → Senkronizasyon ayarları öğesine tıklayın.
 2. Favoriler seçeneğini devre dışı bırakın.

Bundan böyle Favoriler Yöneticisi'nde başka cihazlardaki favoriler görüntülenmeyecektir.

Favoriler eşitlenmiyorsa, eşitleme ayarlarında Favoriler seçeneğinin etkin olup olmadığını kontrol edin.

Favorileri geri yükleme

 • Favorileri browser://bookmarks/ sayfasını kullanarak sildiyseniz, sayfanın sağ üst köşesindeki butonuna ve  → Silme işlemini geri al seçeneğine tıklayın. Bu sayfayı yeniden yüklediyseniz veya favorilerden sildikten hemen sonra başka bir sayfaya geçtiyseniz, bu şekilde geri yükleme işlemini yapamazsınız.
 • Favorilerin yedeğini bir HTML dosyasında saklıyorsanız, favorileri bu dosyadan içe aktararak geri getirebilirsiniz.

Favoriler için kısayol tuşları

Kısayol tuşları
Geçerli sayfa için favori oluştur

Ctrl + D

Tüm açık sayfalar için favori oluştur

Ctrl + Shift + D

Favori yöneticisini aç

Ctrl + Shift + O

Favoriler panelini etkinleştir veya devre dışı bırak

Ctrl + Shift + B