Verilerin tarayıcı tarafından sunucuya gönderilmesi

Yandex Browser şu verileri sunucuya göndermek zorunda:

 1. Teknik sorunların çözümleri gerekiyorsa (örneğin, veri aktarım hızının artırılması veya phishing'e karşı koruma).
 2. Tarayıcının kullanımıyla ilgili istatistiklerin ve hata ayıklama verilerinin toplanması gerekiyorsa.

Verilerin sunucuya aktarılması:

Aşağıda, verilerin sunucuya aktarımını etkinleştiren durumların tam listesi verilmiştir. Aşağıda açıklanan durumlardan herhangi birinde sunucuyla veri paylaşımını engellemek istiyorsanız ilgili özelliği ayarlarda devre dışı bırakın (ayarlara girmek için  → Ayarlar yolunu izleyin).

Varsayılan olarak veri gönderme

Veri aktarımı aşağıdaki tarayıcı özellikleri için varsayılan olarak etkindir:

 • Hata raporlarının gönderimi. Tarayıcı veya belirli bir bileşen beklenmedik bir şekilde kapandığında sunucuya hata raporu gönderilir. Rapor gönderimi Ayarlar menüsündeki Sistem ayarlrı sayfasında Kişisel bilgi ayarları bölümünde devre dışı bırakılabilir. Raporlar geliştiricilerin hataları düzeltmelerine yardımcı olduğu için bu seçeneği devre dışı bırakmamanızı öneririz.
 • Kötü amaçlı sitelere ve yazılımlara karşı koruma. Şüpheli bir sayfa ziyaret edildiğinde tarayıcı sunucuya ilgili sayfa adresinin önekini gönderir.
  Teknik detaylar
  Virüslü ve phishing amaçlı sitelerin Yandex tarafından hazırlanmış kısaltılmış veritabanı bilgisayarınıza indirilir. Kısaltılmış veritabanı tehlikeli sayfa adreslerinin öneklerini içerir. Sayfayı açmadan önce tarayıcı, bu sayfanın adresinin hash'ini hesaplar ve ardından hash önekini yerel veritabanıyla karşılaştırarak göre kontrol eder. Eşleşme olduğunda tarayıcı, girilmek istenen sayfanın ön ekini sunucuya gönderir ve bu önek ile başlayan tehlikeli sayfaların tam hash'lerini yanıt olarak alır. Tehlikeli sayfalar listesinde girilmek istenen sayfanın hash'i bulunuyorsa sayfa engellenir.

  Ayrıca, herhangi bir dosya indirildiğinde tarayıcı, dosyayı kötü amaçlı yazılımlara karşı denetler. Denetleme sırasında sunucuya dosya hakkında bilgi, dosyanın indirildiği sekmenin geçmişi ve diğer bazı veriler gönderilir.

  Kötü amaçlı sitelere ve yazılımlara karşı koruma Güvenlik sekmesi ayarlarında devre dışı bırakılabilir.

  Примечание. Yandex Browser virüslü ve phishing amaçlı öğeler içeren web sitelerini engellemeyi durduracağı için bunu yapmanızı kesinlikle önermeyiz. Bu durum, bilgisayarınıza kötü amaçlı yazılım bulaşmasına neden olur.
 • Navigasyon hataları için yardım. Varolmayan bir sayfanın adresi girildiğinde tarayıcı önce bu adresi Yandex sunucusuna gönderir. Yandex web servisi, gerekli sayfayı bulmanıza yardımcı olur; sayfa silinmişse fakat sayfanın internette bir kopyası bulunuyorsa, sayfanın kayıtlı kopyasını görüntülemenizi önerir. Yazım hatalarını düzeltme özelliği ayarlarda devre dışı bırakılır (Genel Ayarlar sayfasında Web'in altında Site adreslerinde yazım hatası olduğunda düzeltme öner).
 • İpuçları oluşumu.Akıllı Satır'a girilen sorgu veya site adresi varsayılan arama motoruna gönderilir ve kullanıcı adres ve sorgu girerken ipuçları oluşturmak için kullanılır. İpuçlarının gösterimi ayarlarda devre dışı bırakılır (Genel Ayarlar sayfasında Web'in altında Adres ve sorgu girerken ipuçlarını göster).
 • Otomatik form doldurma. Bilgiler forma ilk kez girilirken tarayıcı; adınızı, adresinizi, elektronik postanızı, telefonunuzu ve diğer verilerinizi belleğinde saklayarak gelecekte formdaki alanları tek bir tıklama ile doldurabilmenizi sağlar; Bu veriler sunucuya aktarılmaz. Fakat tarayıcı, sunucudan formdaki hangi alanların ne anlama geldiği hakkında bilgi istemişse, form içeren sayfa adresi aktarılabilir. Otomatik form doldurma Araçlar sayfasındaki ayarlardan kapatılır.

Kullanıcı tarafından işlev etkinleştirildikten sonra veri gönderimi

Aşağıdaki özellikler, kullanıcı o işlevi etkinleştirdikten sonra veri aktarımını başlatır:

 • Eşitleme. Cihazların eşitlenmesi sırasında Yandex sunucusuna; favoriler, şifreler, geçmiş, form doldurma verileri, eklentiler ve açık sekmelerin bilgileri gönderilir. İstediğiniz zaman eşitlemeyi kapatabilir veya eşitlemek istediğiniz veri listesini değiştirebilirsiniz.
 • İstatistik gönderimi. Eğer istatistik gönderimini etkinleştirirseniz, Yandex'e anonim olarak arayüzdeki, program kaynak kodundaki ve diğer bileşenlerdeki sorunlu yerlerin tespitini sağlayan ve diğer Yandex servislerinin sorunlarını bulmaya yardımcı olan tarayıcı kullanım verileri aktarılacaktır.

Tarayıcı işlevi aktifken veri gönderimi

Aşağıdaki işlevler sadece kendileri aktif olarak çalışıyorken veri aktarır:

 • Sayfa dilini belirleme. Web sayfasının dili tarayıcı tarafından, yalnızca yerel araçları kullanarak veya hem yerel hem de sunucu tarafındaki araçları kullanarak belirlenebilir. İkinci yöntem daha doğru sonuç verir ancak bu yöntemle sunucuya sayfadaki metnin bir kısmı gönderilir. Sadece yerel araçları kullanmak isterseniz Çeviri kalitesini artırmak için metin parçalarını Yandex'e gönder seçeneğini Araçlar sayfasında devre dışı bırakın.
 • Sayfa çevirisi. Web sayfasının dili tarayıcının arayüz dilinden farklıysa tarayıcı sayfayı çevirmeyi önerir. Çeviri önerisini kabul ederseniz, sayfa metni, size çevrilmiş olarak geri döneceği sunucuya gönderilecektir. Sayfa çevirisi özelliği Araçlar bölümünden devre dışı bırakılabilir.
 • Tek tek sözcük ve sözcük gruplarının çevirisi. Yandex Browser ayrıca, sayfadaki tek tek sözcük ve sözcük gruplarının sunucuya gönderilmek suretiyle çevrilmesine olanak tanır. Sözcük grupları çevirisi özelliği Araçlar bölümünden devre dışı bırakılabilir.
 • Konum belirleme. Bazı siteler konum verilerinizi talep eder. İsterseniz, konum verilerinizi görmelerine izin verdiğiniz sitelerin listesini görüntüleyip düzenleyebilir, isterseniz de tüm sitelerin konum verilerinizi görmesini engelleyebilirsiniz.

İstatistik verilerinin toplanması

 • Tarayıcı kurulumu. Kurulum işlemi hakkında bilgi gönderilir, örneğin gerekli dosyanın indirme süresi.
 • Güncellemeler. Yandex Browser, düzenli olarak Yandex sunucularındaki güncellemeler hakkında bilgi talep ederek sunucuya bazı teknik veriler aktarır.
 • Kullanıcı sayısının hesaplanması. Yandex Browser kullanıcılarının toplam sayısının hesaplanması için sunucuya düzenli olarak anonim veriler gönderilir.
 • Tablo ve sekme oluşturma. Yandex Browser, Tablo ve sekmelerdeki logoları almak için ziyaret edilen sitelerin adreslerini sunucuya düzenli olarak gönderir. Gelecekte bu özelliği devre dışı bırakma seçeneği sunmak üzere çalışmalarımız sürüyor.
 • Tarayıcıyı silme. Sistem hakkında kişisel olmayan teknik bilgiler gönderilir.