İçe ve dışa aktarma

Favorileri içe aktarma

Başka bir tarayıcıdan
 1.  → Favoriler → Başka bir tarayıcıdan favorileri içeri aktarma öğesine tıklayın.
 2. Veri aktarımı penceresinde favorileri aktarmak istediğiniz tarayıcıyı seçin.
 3. Favoriler seçeneğini seçin Yalnızca bunları aktarmak istiyorsanız, diğer seçenekleri devre dışı bırakın.
 4. İçe aktar butonuna tıklayın. Favorilerin başarılı şekilde içe aktarılmasıyla ilgili bildirim penceresi açılacaktır.
 5. Gerektiğinde Favoriler panelini göster seçeneğini devre dışı bırakın.
 6. Tamam'a tıklayın.
HTML dosyasından
 1.  → Favoriler → Yer işareti yöneticisi yolunu takip edin.
 2. Favoriler paneli satırında sağ tarafta  → Favorileri HTML dosyasından yükle öğesine tıklayın.
 3. Favorileri içeren dosyanın yolunu belirtin ve butonuna tıklayın.

İçe aktarılan favoriler şuraya konacaktır:

 • Yandex Browser'da zaten favorileriniz bulunuyorsa HTML dosyasından alınan favoriler klasörüne,
 • Yandex Browser'da favoriler yoksa Favoriler ağacının köküne.

Favorileri içeren klasörü yeniden adlandırabilir, taşıyabilir veya silebilirsiniz. Daha fazla bilgi için bkz. Klasör yapısı.

Favorileri dosyaya aktarma

 1.  → Favoriler → Yer işareti yöneticisi yolunu takip edin.
 2. Satırda, Favoriler paneli'nin sağında  → Favorileri HTML dosyasına aktar seçeneğine tıklayın.
 3. Favorileri içeren dosyanın kaydedileceği konumu seçin.
 4. Dosya adını belirtin ve Kaydet'e tıklayın.