Turbo Mod

Turbo Mod, internet bağlantısı yavaş olduğunda devreye girer. Turbo Mod sayfaların yüklenmesini hızlandırır ve veri kullanımını azaltır.Videolar da dahil olmak üzere internet sayfası içeriği Yandex sunucularında sıkıştırılarak tarayacıya iletilir.

Turbo modu etkin olduğunda yükleme göstergesinin rengi mavi olur.

  1. Otomatik açılma
  2. Korumalı Çalışma Modunun Devre Dışı Bırakılması

Otomatik açılma

Sınırlama. HTTPS protokolüyle korunan sayfalar için Turbo Mod uygulanmaz; bu sayfalar Yandex sunucularından geçmeden tarayıcınızda doğrudan görüntülenir.

Turbo Mod'un açılması/kapanması için şu iki eşik değeri belirlenmiştir:

  • Bağlantı hızı 128 Kbit/sn'nin altına düştüğünde otomatik olarak devreye giren Turbo Mod bağlantı hızı 512 Kbit/sn'nin üzerine çıkıncaya kadar etkin kalır.
  • Bağlantı hızı 512 Kbit/sn'nin üzerine çıktığında Turbo Mod otomatik olarak kapanır ve Akıllı Satır'daki ilgili simge gizlenir. Turbo Mod, bağlantı hızı tekrar 128 Kbit/sn'nin altına düşene kadar devre dışı kalır.

    Sınırlama. Turbo'nun açıldığı ve kapandığı hız eşikleri değiştirilemez.

Korumalı Çalışma Modunun Devre Dışı Bırakılması

  1. Şu yolu takip edin:   → Ayarlar.
  2. Turbo modu satırına tıklayın.
  3. Butonu Kapalı konuma getirin.