Turbo Modu

Turbo, internet hızı yavaşken tarayıcıda etkinleştirilen moddur. sayfaların yüklenmesini hızlandıran ve veri trafiğinden tasarruf sağlayan özel bir çalışma modudur. Video dahil, sayfanın tüm içeriği Yandex sunucularında sıkıştırılır ve ardından tarayıcıya aktarılır.

Turbo Mod etkinleştirildiğinde Akıllı Satır'ın sağında Turbo simgesi  görüntülenir:

  1. Otomatik açılma
  2. Korumalı Çalışma Modunun Devre Dışı Bırakılması

Otomatik açılma

Sınırlama. HTTPS protokolüyle korunan sayfalar için Turbo Modu uygulanmaz; bu sayfalar Yandex sunucularından geçmeden tarayıcınızda doğrudan görüntülenir.

Turbo Modunun açılması/kapanması için şu iki eşik değeri belirlenmiştir:

  • Bağlantı hızı 128 Kbit/sn'nin altına düştüğünde otomatik olarak devreye giren Turbo Modu bağlantı hızı 512 Kbit/sn'nin üzerine çıkıncaya kadar etkin kalır.
  • Bağlantı hızı 512 Kbit/sn'nin üzerine çıktığında Turbo Modu otomatik olarak kapanır ve Akıllı Satır'daki ilgili simge gizlenir. Turbo Modu, bağlantı hızı tekrar 128 Kbit/sn'nin altına düşene kadar devre dışı kalır.

    Sınırlama. Turbo modunun açıldığı ve kapandığı hız eşikleri değiştirilemez.

Korumalı Çalışma Modunun Devre Dışı Bırakılması

  1.  → Ayarlar öğesine tıklayın.
  2. Turbo Modu satırına tıklayın.
  3. Açma kapama düğmesini Kapalı konumuna getirin.