Otomatik Doldurma

Otomatik form doldurma sitelerdeki formlara kişisel bilgileri (adınız, adresiniz, e-postanız ve telefonunuz gibi) otomatik olarak girmeye olanak sağlayan bir işlevdir. Otomatik doldurma özelliği mobil Yandex Browser'da varsayılan olarak etkindir.

  1. Otomatik doldurma verilerinin kaydedilmesi
  2. Eşitleme
  3. Otomatik form doldurma özelliğini devre dışı bırakma

Otomatik doldurma verilerinin kaydedilmesi

Uyarı. Belirli bir sitede otomatik doldurma verilerinin tarayıcıya kaydedilmesini istemiyorsanız Gizli Mod'u kullanın. Gerekirse, tarayıcıda otomatik form doldurmayı devre dışı bırakabilirsiniz.

Bilgiler forma ilk kez girildiğinde (örneğin, adresler veya telefon numaraları) tarayıcı bunları hafızaya alır. Tekrar giriş yapıldığında Akıllı Satır'ın üstünde önceden kaydedilmiş otomatik doldurma bilgisinin seçilebileceği bir liste belirir.

Eşitleme

Otomatik doldurma verileri varsayılan olarak otomatik eşitlenir. Sadece bu verilerin eşitlenmesini kapatmak için:

  1.  → Ayarlar öğesine tıklayın.
  2. Eşitleme satırına tıklayın.
  3. Giriş formları seçeneğini kapatın.

Otomatik form doldurma özelliğini devre dışı bırakma

  1.  → Ayarlar öğesine tıklayın.
  2. Gizlilik bölümüne geçin.
  3. Otomatik form doldurma seçeneğini devre dışı bırakın.