Metin taşıma

Sitede sayfanın ölçeğini büyütürseniz metin dışarı taşabilir. Metin taşıma özelliğini etkinleştirin, böylece bir cümleyi okumak için ekranı sağa sola kaydırmanıza gerek kalmaz.

Metin taşıma özelliğinin etkinleştirilmesi
  1. Şu yolu takip edin:   → Ayarlar.
  2. Ek bölümünde Metin taşıma özelliğini etkinleştirin.