Mobil tarayıcı (Android tabanlı tabletler)

Turbo modu

Turbo, düşük hızlı internet bağlantısında tarayıcıda devreye giren bir moddur (Opera Software şirketinin Opera Turbo teknolojisine dayalı olarak geliştirilmiştir). Sayfaların yüklenmesini hızlandırmanızı ve internet kullanımından tasarruf etmenizi sağlar. Videolar dahil yüklenecek veriler tarayıcıya gönderilmeden önce Yandex'in sunucularında sıkıştırılarak yüklenen veri hacminin azalması nedeniyle sayfaların yüklenme süresi de azalır.

Turbo modu etkinleştirildiğinde başlığın sağ kısmında Тurbo simgesi  görüntülenir.

Kısıtlama. HTTPS protokolüyle korunan sayfalar için Turbo modu uygulanmaz; bu sayfalar Yandex sunucularından geçmeden tarayıcınızda doğrudan görüntülenir.

Turbo modu çalıştırıldığında Akıllı Satır'ın sağ kısmındaTurbo simgesi görüntülenir .

Turbo modunun pürüzsüz şekilde devreye girip kapanması için şu iki eşik değeri belirlenmiştir:

  • Bağlantı hızı 128 Kb/sn.'nin altına indiğinde Turbo modu otomatik etkinleşir. Hız 512 Kb/sn.'nin üstüne çıkana kadar Turbo modu etkin kalır.
  • Hız 512 Kb/sn.'nin üstüne çıkarsa Turbo modu otomatik olarak kapanır ve simge kaybolur. Bundan sonra bağlantı hızı 512 Kb/sn.'nin altına inerse 128 Kb/sn.'lik eşik geçene kadar Turbo modu devre dışı kalır.

    Kısıtlama.  Turbo'nun açıldığı ve kapandığı hız eşikleri değiştirilemez.

Video sıkıştırmayı devre dışı bırakma

Turbo modu açık olduğunda tarayıcı varsayılan olarak videoyu sıkıştırır. Sıkıştırılmış videonun oynatılması modül simgesine tıklandığında başlatılır. Videonun sıkıştırılması, internet kullanımından %70 kadar tasarruf etmenizi sağlar fakat video kalitesi düşer. Kalitesi düşmeden videoyu izlemek için video sıkıştırma özelliğini tamamen veya geçerli sekme için kapatın.

Video sıkıştırmayı devre dışı bırakmak için:

  1. Şu yolu takip edin: Ayarlar.
  2. Turbo modu satırına tıklayın.
  3. Video sıkıştırma özelliğini devre dışı bırakın.
Turbo modunu kapatma
  1. Şu yolu takip edin: Ayarlar.
  2. Turbo modu satırına tıklayın.
  3. Butonu Kapalı konuma getirin.