Turbo modu

Turbo modu, tarayıcının internet bağlantısı yavaşlandığında etkinleşerek sayfaların yüklenmesini hızlandıran ve veri trafiğinden tasarruf sağlayan özel bir çalışma modudur. Video dahil, sayfanın tüm içeriği Yandex sunucularında sıkıştırılır ve ardından tarayıcıya aktarılır.

Turbo modu etkinleştirildiğinde Akıllı Satır'ın sağ kısmında Тurbo simgesi  görüntülenir:

Sınırlama. HTTPS protokolüyle korunan sayfalar için Turbo modu uygulanmaz; bu sayfalar Yandex sunucularından geçmeden tarayıcınızda doğrudan görüntülenir.

Turbo modunun devreye girip kapanması için şu iki eşik değeri belirlenmiştir:

  • Bağlantı hızı 128 Kbit/sn'nin altına düştüğünde otomatik olarak devreye giren Turbo modu bağlantı hızı 512 Kbit/sn'nin üzerine çıkıncaya kadar etkin kalır.
  • Bağlantı hızı 512 Kbit/sn'nin üzerine çıktığında Turbo modu otomatik olarak kapanır ve Akıllı Satır'daki ilgili simge gizlenir. Turbo modu, bağlantı hızı tekrar 128 Kbit/sn'nin altına düşene kadar devre dışı kalır.

    Sınırlama. Turbo'nun açıldığı ve kapandığı hız eşikleri değiştirilemez.
Video sıkıştırmayı devre dışı bırakma

Turbo modu açık olduğunda tarayıcı varsayılan olarak videoyu sıkıştırır. Sıkıştırılmış videonun oynatılması modül simgesine tıklandığında başlatılır. Videonun sıkıştırılması, internet kullanımından %70 kadar tasarruf etmenizi sağlar fakat video kalitesi düşer. Kalitesi düşmeden videoyu izlemek için video sıkıştırma özelliğini tamamen veya geçerli sekme için kapatın.

Video sıkıştırmayı devre dışı bırakmak için:

  1. Şu yolu takip edin:   → Ayarlar.
  2. Turbo modu satırına tıklayın.
  3. Video sıkıştırma özelliğini devre dışı bırakın.
Turbo modunu kapatma
  1. Şu yolu takip edin:   → Ayarlar.
  2. Turbo modu satırına tıklayın.
  3. Butonu Kapalı konuma getirin.