Turbo Mod

Turbo, internet hızı yavaşken tarayıcıda otomatik olarak etkinleştirilen, veri tasarrufu sağlayan özel bir moddur. Turbo Mod sayesinde web sayfalarını USB modemleri veya halka açık kablosuz (WiFi) web bağlantı noktaları aracılığıyla daha hızlı bir şekilde ve daha düşük maliyetle açabilirsiniz. Bu özellik, özellikle yurt dışındayken ve tarife limitinize yaklaştığınızda çok yararlı olur.

Sınırlama. Turbo Mod etkinleştiğinde yalnızca tarayıcıda açtığınız web sayfalarının verileri Yandex sunucularına gönderilir. Turbo Mod korumalı HTTPS protokolünü kullanan sayfalar için kullanılmaz, bu nedenle elektronik ödeme formları ve kullanıcı kimlik bilgileri giriş formlarına girdiğiniz kişisel bilgiler Yandex sunucularına gönderilmez.
Turbo Mod etkinleştirildiğinde Akıllı Satır'ın sağında Turbo simgesi görüntülenir:
 1. Otomatik açılma
 2. Video sıkıştırmayı kapama
 3. Korumalı Çalışma Modunun Devre Dışı Bırakılması

Otomatik açılma

Sınırlama. Turbo Mod etkinleştiğinde yalnızca tarayıcıda açtığınız web sayfalarının verileri Yandex sunucularına gönderilir. Turbo Mod korumalı HTTPS protokolünü kullanan sayfalar için kullanılmaz, bu nedenle elektronik ödeme formları ve kullanıcı kimlik bilgileri giriş formlarına girdiğiniz kişisel bilgiler Yandex sunucularına gönderilmez.

Turbo Mod'un açılması/kapanması için şu iki eşik değeri belirlenmiştir:

 • Bağlantı hızı 128 Kb/sn'nin altına düştüğünde otomatik olarak devreye giren Turbo Mod bağlantı hızı 512 Kb/sn'nin üzerine çıkıncaya kadar etkin kalır.
 • Bağlantı hızı 512 Kb/sn'nin üzerine çıktığında Turbo Mod otomatik olarak kapanır ve Akıllı Satır'daki ilgili simge gizlenir. Turbo Mod, bağlantı hızı tekrar 128 Kb/sn'nin altına düşene kadar devre dışı kalır.

  Sınırlama. Turbo Mod'un açıldığı ve kapandığı hız eşikleri değiştirilemez.

Video sıkıştırmayı kapama

Turbo Mod açık olduğunda tarayıcı varsayılan olarak videoyu sıkıştırır. Sıkıştırılmış videonun oynatılması modül simgesine tıklandığında başlatılır. Videonun sıkıştırılması, internet kullanımından %70 kadar tasarruf etmenizi sağlar fakat video kalitesi düşer. Kalitesi düşmeden videoyu izlemek için video sıkıştırma özelliğini tamamen veya geçerli sekme için kapatın.

Video sıkıştırmayı kapamak için:

 1.  → Ayarlar'a tıklayın.
 2. Turbo Mod satırına tıklayın.
 3. Video sıkıştırma özelliğini devre dışı bırakın.

Korumalı Çalışma Modunun Devre Dışı Bırakılması

 1. Turbo Mod'u kapatın.