Favoriler

Belirli sayfalara yönlendiren kaydedilmiş bağlantılara favoriler denir.

Kurulduktan sonra Browser daha önce varsayılan tarayıcınızdan favorileri aktarmayı önerir. Bu işlemi daha sonra manuel olarak yapabilirsiniz.

 1. Geçerli sayfa için favori oluşturma
 2. Favori listesini aç
 3. Sekmeyi düzenleme
 4. Favoriyi silme
 5. Farklı Cihazlardaki Favoriler

Geçerli sayfa için favori oluşturma

 1. Şu yolu takip edin:  → Favorilere ekle.
 2. Gerektiğinde sekmenin adını veya adresini değiştirin.
 3. Kaydet butonuna tıklayın.

Favori listesini aç

 1. Sekmelerin sağında simgesine tıklayın.
 2. Tablo'nun solunda şu butona tıklayın: .

Sekmeyi düzenleme

 1. Favori listesini açın.
 2. Favorinin bulunduğu satırı basılı tutun.
 3. Açılan içerik menüsünde Değiştir satırına tıklayın.
 4. Favorinin adını veya adresini değiştirin.
 5. Kaydet butonuna tıklayın.

Favoriyi silme

 1. Favori listesini açın.
 2. Favorinin bulunduğu satırı basılı tutun.
 3. Açılan içerik menüsünde Sil satırına tıklayın.
 4. Silme işlemini onaylayın.

Farklı Cihazlardaki Favoriler

Eşitleme uygulandıktan sonra tarayıcınızda bilgisayar, tablet, akıllı telefon gibi işaretlediğiniz tüm cihazlardaki favoriler görüntülenecektir. Aynı tür cihazlardaki favoriler tek listede birleştirilir. Örneğin eşitlemeyi etkinleştirdiğiniz cihazlar, iki bilgisayar ve bir akıllı telefon ise akıllı telefondaki Favoriler menüsüne içinde her iki bilgisayardaki favorileri içerecek ortak bir listenin bulunduğu Bilgisayar adlı yeni bölüm eklenecektir.

İlgili cihazdaki bir favoriye geçiş
 1. Sekmelerin sağında simgesine tıklayın.
 2. Tablo'nun solunda şu butona tıklayın: .
 3. Bilgisayar, Tablet bilgisayar veya Telefon olmak üzere cihaza ait bölümü açın.
 4. İstediğiniz favoriyi içeren satıra tıklayın.
Favorilerin eşitleme özellikleri
 • Bir cihazda favori eklediniz veya sildiyseniz bu değişiklikler ağdaki diğer cihazlarda da uygulanır.
 • Farklı cihazlarda aynı bir sayfa için favoriler oluşturduysanız bunlardan sunucuyla ilk eşitlenen favori kaydedilir.