Favoriler

Belirli sayfalara yönlendiren kaydedilmiş bağlantılara favoriler denir.

Kurulduktan sonra Browser daha önce varsayılan tarayıcınızdan favorileri aktarmayı önerir. Bu işlemi daha sonra manuel olarak yapabilirsiniz.

 1. Geçerli sayfa için favori oluşturma
 2. Favoriler sekmesine gitme
 3. Sekme düzenleme
 4. Favori silme
 5. Farklı cihazlardaki favoriler

Geçerli sayfa için favori oluşturma

 1. simgesine tıklayın (simge yoksa akıllı telefonunuzun menü butonuna tıklayın).
 2. Favoriler'e ekle öğesini seçin.

Favoriler sekmesine gitme

 1. Tüm açık sekmeleri görmek için simgesine tıklayın.
 2. butonuna tıklayın.

Sekme düzenleme

 1. Favori listesini açın.
 2. Favorinin bulunduğu satırı basılı tutun.
 3. Açılan içerik menüsünde Değiştir satırına tıklayın.
 4. Favorinin adını veya adresini değiştirin.
 5. Kaydet butonuna tıklayın.

Favori silme

 1. Favori listesini açın.
 2. Favorinin bulunduğu satırı basılı tutun.
 3. Açılan içerik menüsünde Sil satırına tıklayın.
 4. Silme işlemini onaylayın.

Farklı cihazlardaki favoriler

Eşitleme uygulandıktan sonra tarayıcınızda bilgisayar, tablet ve telefon gibi seçtiğiniz tüm cihazlardaki favoriler görüntülenir.

İlgili cihazdaki bir favoriye geçiş
 1. Tüm açık sekmeleri görmek için simgesine tıklayın.
 2. simgesine tıklayın.
 3. Ardından Bilgisayar, Tablet veya Telefon olmak üzere, istenilen cihaz türüyle ilgili bölümü seçin.
 4. İstediğiniz favoriyi içeren satıra tıklayın.
Favorilerin eşitleme özellikleri
 • Bir cihazda favori eklediyseniz veya sildiyseniz bu değişiklikler ağdaki diğer cihazlarda da uygulanır.
 • Farklı cihazlarda aynı sayfa için yer imi oluşturduysanız bunlardan sunucuyla ilk eşitlenen yer imi olarak kaydedilir.
 • Aynı tür cihazlardaki favoriler tek listede birleştirilir. Örneğin, eşitlemeyi etkinleştirdiğiniz cihazlar, iki bilgisayar ve bir akıllı telefon ise akıllı telefondaki Favoriler menüsüne içinde her iki bilgisayardaki favorileri içerecek ortak bir listenin bulunduğu Bilgisayar adlı yeni bölüm eklenir.