Turbo Modu

Turbo Modu Nedir?

Turbo modu, tarayıcının internet bağlantısı yavaşlandığında etkinleşerek sayfaların yüklenmesini hızlandıran ve veri trafiğinden tasarruf sağlayan özel bir çalışma modudur. Video dahil, sayfanın tüm içeriği Yandex sunucularında sıkıştırılır ve ardından tarayıcıya aktarılır.

Turbo modu etkinleştirildiğinde Akıllı Satır'ın sağ kısmında Turbo simgesi  görüntülenir:

Sınırlama. HTTPS protokolüyle korunan sayfalar için Turbo modu uygulanmaz; bu sayfalar Yandex sunucularından geçmeden tarayıcınızda doğrudan görüntülenir.

Turbo Modunun Otomatik Açılması ve Kapanması

Turbo modunun devreye girip kapanması için şu iki eşik değeri belirlenmiştir:

  • Bağlantı hızı 128 Kbit/sn'nin altına düştüğünde otomatik olarak devreye giren Turbo modu bağlantı hızı 512 Kbit/sn'nin üzerine çıkıncaya kadar etkin kalır.
  • Bağlantı hızı 512 Kbit/sn'nin üzerine çıktığında Turbo modu otomatik olarak kapanır ve Akıllı Satır'daki ilgili simge gizlenir. Turbo modu, bağlantı hızı tekrar 128 Kbit/sn'nin altına düşene kadar devre dışı kalır.

    Sınırlama. Turbo'nun açıldığı ve kapandığı hız eşikleri değiştirilemez.

Sayfanın Yüklenmemiş Öğeleri

Turbo modu etkinleştirildiğinde diğer sitelerden kaynaklanan reklamlar gibi sayfadaki bazı öğeler hiç yüklenmeyebilir. Bu durumda ekranınızda reklamlar yerine modül simgesi görüntülenir. Gizlenen içeriği yüklemek için modül simgesine tıklayın.

Video Sıkıştırma

Turbo modu etkinleştiğinde Klasik Yandex Browser varsayılan olarak videoları sıkıştırarır. Böylelikle videoların görüntülenme kalitesi düşse de veri trafiğinden %70'e kadar tasarruf sağlanır. Görüntüleme kalitesini arttırmanız gerekiyorsa video sıkıştırmayı devre dışı bırakın:

  1. Şu yolu takip edin:   → Ayarlar.
  2. Turbo bloğunda Videoyu sıkıştır özelliğini kapatın.

Turbo Modu Manuel Olarak Nasıl Çalıştırılır ve Kapatılır?

  1.  → Turbo modunu kapat yolunu takip edin.

Böylelikle Turbo modu otomatik çalıştırılmaz.

Mod Ayarları

Turbo modunu tarayıcı ayarları üzerinden manuel olarak açabilir veya kapatabilirsiniz (Turbo'nun otomatik çalıştırılması bu şekilde engellenmiş olur). Benzer şekilde video sıkıştırmayı ve bağlantı hızı bildirimlerini de devre dışı bırakabilirsiniz. Bu şekilde yapılan ayarlar tarayıcı yeniden başlatıldıktan sonra da geçerli kalır.

  1. Şu yolu takip edin:   → Ayarlar.
  2. Turbo bölümünde modun parametrelerini belirleyin.
Seçenek Açıklama
İnternet hızı yavaşken otomatik olarak aç Varsayılan olarak Klasik Yandex Browser bu şekilde çalışır. Bağlantı hızı düştüğünde Turbo modu otomatik çalıştırılır ve arttığında otomatik kapatılır.
Her zaman açık Turbo modu her zaman açık, sayfa başlığının sağ kısmında simgesi görüntülenir. İnternet bağlantı hızı yüksek olduğunda Turbo modu sayfaların yüklenmesini yavaşlatabilir.
Kapalı Turbo modu kapalıdır. Düşük internet bağlantı hızında sayfa başlığının sağ kısmında simgesi görüntülenir (Turbo modunun etkinleştirilmesi tavsiye edilir).
Bağlantı hızı değiştiğinde uyar Klasik Yandex Browser'dan internet bağlantısı hızının değişmesi ve Turbo modunun durumuyla ilgili mesajlar alacaksınız.
Videoyu sıkıştır Turbo modu videoları varsayılan olarak sıkıştırır. Videoların görüntüleme kalitesini artırmak için sıkıştırmayı devre dışı bırakabilirsiniz.