Sekmeler

Tek bir pencerede birkaç sayfa birden açmak için sekmeleri kullanın. Yeni sekmeleri açabilir, taşıyabilir ve sabitleyebilirsiniz.

Sekmelerle Yapılan İşlemler

Sekmelerle yapabileceğiniz işlemler şunlardır:

  • Sekme oluşturma: butonuna tıklayın.
  • Sekme kapatma: Sekmedeki simgesine tıklayın.
  • Sekme taşıma (sadece Windows): Farenin sol tuşunu basılı tutun ve ardından sekmeyi sola veya sağa doğru taşıyın.
  • Sekme içeriğini yazdırma: İçerik menüsündeki Yazdır seçeneğine tıklayın.
  • Sayfa başına geçme: Sayfa başına hızlı geçmek için sekme üzerine tıklayın; bir önceki konuma geri dönmek için sekme üzerine tekrar tıklayın.
  • Sekmeyi sabitleme: İçerik menüsündeki Sekmeyi sabitle seçeneğine tıklayın.
  • Sekmeyi yeniden açma: Tablo'yı açın ve Son kapatılan sekmesine geçin.

Tarayıcının Donan Sekmeleri

Görev yöneticisi yardımıyla düzgün çalışmayan sekmeleri kapatabilir ve ayrıca Klasik Yandex Browser'ın çalışma istatistiklerine bakabilirsiniz. Görev yöneticisini açmak için şu yolu takip edin:  → Diğer → Diğer araçlar → Görev yöneticisi.

Sekmelerle Çalışmak İçin Kısayol Tuşlarının Kullanımı

Sekmeler arasında geçiş yapma
Bir soldaki sekmeye geç Ctrl + PgUp
Bir sağdaki sekmeye geç Ctrl + PgDown
Sekmeyi sıra numarasına göre seç (1 ile 8 arasında) Ctrl + 1-8
Son sekme seç Ctrl + 9
Sekme açma
Yeni sekme oluştur Ctrl + T
Bağlantıyı yeni sekmede aç Ctrl + bağlantıya tıklayın
Son kapatılan sekme aç Ctrl + Shift + T
Sekme kapatma
Aktif sekmeyi kapat Ctrl + W
Donan sekmeler ve pencereler
Görev yöneticisini aç Shift + Esc