Favoriler

Favori Oluşturma

  1. Favorilere eklemek istediğinizi sayfayı açın.
  2. Akıllı Satır'ın sağ kısmındaki simgesine tıklayın.

Favoriler Paneli

Favoriler ve favorileri içeren klasörler Favoriler panelinde (yeni sekmenin açılışında Akıllı Satır'ın altında ve Tablo'nun üstünde) görüntülenir.

Favoriler panelini çalıştırmak veya devre dışı bırakmak için birkaç yol izleyebilirsiniz:

 → Favoriler → Favoriler panelini göster yolunu takip edin.

Favorilerle Yapılan İşlemler

  1.  → Favoriler → Favori yöneticisi yolunu takip edin.
  2. Soldaki menüde istediğiniz favori klasörünü seçin.

Tarayıcı farklı cihazlarda eşitlendikten sonra soldaki menüde Akıllı telefon veya Tablet gibi cihaz adını içeren klasörler oluşturuluyor. Ayrıntılı bilgiyi Farklı Cihazlardaki Favoriler bölümünde bulabilirsiniz.

Favorileri Başka Bir Tarayıcıdan Aktarma

Favorileri başka bir tarayıcıdan aktarmak için:

  1.  → Favoriler → Favorileri içeri aktar yolunu takip edin.
  2. Favorilerin ve ayarların taşınması penceresinde favorileri aktarmak istediğiniz tarayıcıyı seçin.
  3. Sık kullanılanlar ve favoriler seçeneğini tercih edin (bu ayarların dışındaki ayarları aktarmak istemiyorsanız diğer seçenekleri devre dışı bırakın).
  4. İçeri aktar butonuna tıklayın. Favorilerin başarılı şekilde içeri aktarılmasıyla ilgili bildirim penceresi açılacaktır.
  5. Gerektiğinde Favoriler panelini göster seçeneğini etkinleştirin.
  6. Bitti butonuna tıklayın.

Bilgisayarınızı birden fazla kullanıcı kullanıyorsa tarayıcıda kullanıcıların her biri için özel birer kullanıcı profili oluşturmayı öneririz. Bunu yaptığınızda favorileriniz başkaların oluşturdukları favorilerle karışmaz. Ayrıntılı bilgiyi Kullanıcı profili bölümünde bulabilirsiniz.