Favoriler

Favori Oluşturma

 1. Favorilere eklemek istediğinizi sayfayı açın.
 2. Akıllı Satır'ın sağ kısmındaki simgesine tıklayın.
 3. Açılan diyalog penceresinde istenen klasörü seçin ve Bitti butonuna tıklayın.
  İpucu. Favori öğesini yeni bir klasöre koymak isterseniz, bu diyalog penceresinde Düzenle butonuna tıklayın. Açılan pencerede Yeni klasör butonuna tıklayın ve gerekirse klasörü yeniden adlandırın. Kaydet butonuna tıklayın.

Favoriler Paneli

Favoriler ve bunları içeren klasörler, Akıllı Satır'ın altındaki favoriler panelinde görüntülenir.

Favoriler panelini çalıştırmak veya devre dışı bırakmak için birkaç yol izleyebilirsiniz:

 → Favoriler → Favoriler panelini göster yolunu takip edin.

Favoriler panelinde site favikonu

Varsayılan olarak favoriler panelinde yalnızca site adı görüntülenir. Favikon gösterimini etkinleştirebilirsiniz ve böylece site adlarının yanında favikonlar görüntülenir. Favoriler panelinde yerden kazanmak için, site adları olmadan sadece favikonları bırakabilirsiniz.

Favikon gösterimini etkinleştirmek için:

 1.    → Ayarlar yolunu takip edin.

 2. Favoriler panelini göster bölümünde Simgeleri göster seçeneğini etkinleştirin.

Favoriler panelinde site adı olmaksızın sadece favikon görüntülenmesini istiyorsanız:

 1. Aşağıdakileri kontrol edin:
  • Favoriler paneli etkindir.
  • Ayarlarda Simgeleri göster seçeneği etkinleştirilmiştir.
 2. Yeni bir sekme açın ve favoriler panelinde istenen favoriyi bulun.
 3. İçerik menüsünü çağırın ve Düzenle öğesini seçin.
 4. Favori penceresinde Ad alanını temizleyin.

Favorilerle Yapılan İşlemler

Tarayıcınızda birden fazla kullanıcı çalışıyorsa, her biri için kullanıcı profili oluşturun. Böylece diğer kullanıcıların favorileri sizin listenizde görünmez.

Favoriler listesini görüntüleme
 1.  → Favoriler → Favori yöneticisi yolunu takip edin.
 2. Soldaki listede istediğiniz favoriler klasörünü seçin.

Farklı cihazlarda tarayıcıyı eşitlediyseniz, sol menüde cihaz adı (örneğin, Akıllı telefon veya Tablet) içeren klasörler görünür. Ayrıntılı bilgiyi Farklı Cihazlardaki Favoriler bölümünde bulabilirsiniz.

Diğer tarayıcılardan favorileri içe aktardıysanız, sol menüde klasörler görüntülenir. İçe aktarma sırasında klasörlerin adı aynı kalır. Daha ayrıntılı bilgi için Favorileri içe aktarma bölümüne bakın.

Favoriyi yeniden adlandırma
 1.  → Favoriler → Favori yöneticisi yolunu takip edin.
 2. Favori için içerik menüsünü çağırın ve Düzenle öğesine tıklayın.

 3. Favori adını istediğiniz gibi düzenleyin. Site adının yerinde favoriler panelinde faviconun görüntülenmesini istiyorsanız favori adını içeren alanı temizleyin.
İpucu. Klasörü yeniden adlandırmak isterseniz, klasöre sağ tıklayın ve Yeniden Adlandır öğesini seçin. Klasör adını düzenleyin.
Favoriyi veya klasörü silme
 1.  → Favoriler → Favori yöneticisi yolunu takip edin.
 2. Favori veya klasör için içerik menüsünü çağırın ve Sil öğesine tıklayın.

Favoriyi başka bir klasöre taşıma
 1.  → Favoriler → Favori yöneticisi yolunu takip edin.
 2. Fare imlecini taşımak istediğiniz favorinin üzerine getirin.
 3. Farenin sol düğmesini basılı tutarak favoriyi başka bir klasöre taşıyın.
Yeni klasör oluşturma
 1.  → Favoriler → Favori yöneticisi yolunu takip edin.
 2. Sayfanın sağ bölümünde Işlemler butonuna tıklayın.
 3. Klasör ekle menü öğesini seçin.
 4. Klasörün adını düzenleyin ve Enter tuşuna basın.

Favorileri içe aktarma

Başka bir tarayıcıdan favorileri aktarma
 1.  → Favoriler → Favorileri içeri aktar yolunu takip edin.
 2. Favorilerin ve ayarların taşınması penceresinde favorileri aktarmak istediğiniz tarayıcıyı seçin.
 3. Sık kullanılanlar ve favoriler seçeneğini tercih edin (bu ayarların dışındaki ayarları aktarmak istemiyorsanız diğer seçenekleri devre dışı bırakın).
 4. İçeri aktar butonuna tıklayın. Favorilerin başarılı şekilde içeri aktarılmasıyla ilgili bildirim penceresi açılacaktır.
 5. Gerektiğinde Favoriler panelini göster seçeneğini etkinleştirin.
 6. Bitti butonuna tıklayın.
HTML dosyasından favorileri aktarma
 1.  → Favoriler → Favori yöneticisi yolunu takip edin.
 2. Sayfanın sağ üst köşesinde Işlemler → Favorileri HTML dosyasından kopyala seçeneğine tıklayın.
 3. Favorileri içeren dosyayı belirtin ve butonuna tıklayın.

Yüklenen favoriler Favoriler HTML dosyasından klasöründe yer alır. Klasörü yeniden adlandırabilir, taşıyabilir veya silebilirsiniz. Daha ayrıntılı bilgi için Favorilerle yapılan işlemler bölümüne bakın.

Favorileri dosyaya aktarma

 1.  → Favoriler → Favori yöneticisi yolunu takip edin.
 2. Sayfanın sağ üst köşesinde Işlemler → Favorileri HTML dosyasına aktar seçeneğine tıklayın.
 3. Favorileri içeren dosyanın kaydedileceği konumu seçin.
 4. Dosya adını belirtin ve Kaydet butonuna tıklayın.

Favorilerin eşitlenmesi

Eşitleme uygulandıktan sonra tarayıcınızda bilgisayar, tablet, akıllı telefon gibi işaretlediğiniz tüm cihazlardaki favoriler görüntülenecektir.

Favorilerin eşitleme özellikleri

 • Bir cihazda favori eklediniz veya sildiyseniz bu değişiklikler ağdaki diğer cihazlarda da uygulanır.
 • Farklı cihazlarda aynı bir sayfa için favoriler oluşturduysanız bunlardan sunucuyla ilk eşitlenen favori kaydedilir.
 • Aynı tür cihazlardaki favoriler tek listede birleştirilir. Örneğin eşitlemeyi etkinleştirdiğiniz cihazlar, iki bilgisayar ve bir akıllı telefon ise akıllı telefondaki Favoriler menüsüne içinde her iki bilgisayardaki favorileri içerecek ortak bir listenin bulunduğu Bilgisayar adlı yeni bölüm eklenecektir.

Favorileri başka bir cihazda görüntülemek için:

 1.  → Favoriler → Favori yöneticisi yolunu takip edin.
 2. Soldaki klasör listesinde istenen cihazı seçin.

Favorileri eşitlemeyi devre dışı bırakmak için:

 1. Şu yolu takip edin:  → Eşitleme.
 2. Eşitleme bölümünde Parametreleri göster butonuna tıklayın.
 3. Favoriler seçeneğini devre dışı bırakın.

Bundan böyle Favoriler Yöneticisi'nde başka cihazlardaki favoriler görüntülenmeyecektir.

Favorileri sildikten sonra geri yükleme

Yakın bir zamanda sildiğiniz favorileri geri yüklemek için, C:\Kullanıcılar\Kullanıcı hesabınızın adı\AppData\Local\Yandex\YandexBrowser\User Data\Default dizininde Bookmarks.bak dosyasının değiştirilme tarihini kontrol edin.

Değişiklik tarihi o günün tarihi değilse:

 1. Bookmarks.bak dosyasını başka bir dizine (örneğin, masaüstüne) taşıyın.
 2. Bookmarks.bak dosyasının adını Bookmarks olarak değiştirin.
 3. Bookmarks dosyasını C:\Kullanıcılar\Kullanıcı hesabınızın adı\AppData\Local\Yandex\YandexBrowser\User Data\Default dizinine geri bırakın.
 4. Tarayıcıyı yeniden başlatın.

Her şeyi doğru yaptıysanız favoriler geri yüklenir. Favoriler geri yüklenmediyse, geri bildirim formunu kullanarak teknik destek birimine durumu iletin.

Not. Bookmarks.bak dosyasının değiştirilme tarihi o günün tarihiyse favoriler geri yüklenemez.