Bildirimler

Siteler haber, yorum ve güncellemelerle ilgili bildirimler gönderebilir. Siteler bildirim göndermek için genellikle izin istemekle birlikte, bazen izinsiz de bildirim gönderebilirler. Yandex Browser beta sürümü'nde belirli bir siteden gelen bildirimlere izin verebilir veya onları engelleyebilirsiniz ya da tüm sitelerden gelen tüm bildirimleri engelleyebilirsiniz.

Kullanıcılara bildirim gönderen bir site ilk kez açıldığında, Yandex Browser bu siteden gelen bildirimlere izin verilmesini mi yoksa engellenmesini mi istediğinizi sorar. Bildirimlere izin vermenizden veya engellemenizden sonra Protect panelinde Siteden bildirim al seçeneği ve Akıllı Satır'da ise simgesi belirir.

Siteden gelen bildirimleri engelle

Bildirimde  → <Site adı> kaynağından bildirimleri engelle'ye tıklayın.

Sitelerin bildirim önermesine izin verme
  1.  → Ayarlar yolunu takip edin.
  2. Siteler'i açın.
  3. Bildirim gönderme istekleri bölümünde Göndeim isteklerini gösterme seçeneğini etkinleştirin.

Bundan sonra siteler size bildirim göndermeyi önermez. İzin verdiğiniz siteler eskisi gibi bildirim göndermeye devam eder. Bildirimlerin her site için ayrı ayrı engellenmesi gerekir.