Segment istatistikleri

Durumu “Hazır” olan her bir segment için istatistiği görüntüleyebilirsiniz. İstatistiği açmak için segmentin satırında bulunan butonuna tıklayın.

Bu istatistik, segmentin kapsamını ve anonim kimlik belirleyicileri segmente dahil edilen kullanıcıların cinsiyeti, yaşı, konumu ve kullandıkları cihaz türlerine göre dağılımı konusunda bilgi gösterir. Segmentteki kullanıcıların benzerlik derecesi, kategorileri ve ilgileri, Yandex.Metrica'nın siteler ve hedef istatistiklerini öğrenebilirsiniz.

Kullanıcıların benzerliği (benzerlik derecesi)

Benzerlik derecesi değeri, segmentteki kullanıcıların internette davranışları açısından birbirine ne kadar benzediğini gösterir. Benzerlik derecesi değerlendirildiğinde kullanıcıların ziyaret ettiği siteler, arama sorgularının kategorileri, cinsiyet, yaş, oturduğu şehir gibi unsurları içeren sosyal ve demografik profilleri analiz edilir. Benzerlik derecesi ne kadar fazlaysa segmentteki kullanıcılar internette davranışı açısından birbirine o kadar benzer. Böyle bir segment de benzer kullanıcı aranması için uygundur. Benzerlik derecesinin düşük olması, yaşları, gelir seviyeleri ve oturduğu şehirler açısından çok farklı kullanıcıların aynı segmente dahil edildiği anlamına gelir. Böyle bir segmentte benzer özelliklerinin tespiti zor olduğu için, bulunan kullanıcılar birbirinden çok farklı olur.

Site ve Yandex.Metrica hedefleri istatistikleri

Site istatistikleri yardımıyla segmentteki tüm kullanıcılar arasında siteyi ziyaret edenlerin veya Yandex.Metrica hedeflerine ulaşanların yüzdesini öğrenebilirsiniz. Segment oluşturulduktan sonra istatistiği istediğiniz anda Genel sekmesinde ayarlayabilirsiniz.

Sayaç ve en fazla 3 adet Yandex.Metrica hedefi belirtin. Bunun için size ait olan sayaçları ve hedefleri veya düzenleme yetkisini veren misafir erişimi ya da temsilci erişimi olan diğer sayaçları ve hedefleri kullanabilirsiniz. İstatistiğin toplanması birkaç saat sürer.İstatistik toplandıktan sonra segmentte siteyi ziyaret eden kullanıcıların yüzdesi gösterilecektir. İstatistik ayarlanırken hedefler belirttiyseniz segmentte o hedeflerin her birine ulaşan kullanıcıların yüzdelerini göreceksiniz. İmlecinizi hedef adının yanındaki dairenin üzerine getirerek bu hedefe ulaşan segmentteki kullanıcıların ve aynı hedefe ulaşan internet kullanıcılarının benzerlik seviyesini öğrenebilirsiniz. Toplanacak istatistikler son 90 güne aittir.

Örneğin siteyle ilgili şu tür veriler topladığınızı düşünelim:

Toplanan istatistik, segmentteki bazı kullanıcıların sitenizi ziyaret edip ürün kataloğunuzu görüntülediğini fakat satın alma işlemini yapmadıklarını göstermektedir. Bunun yanı sıra bu kullanıcıların özellikleri açısından sitede alışveriş yapan kullanıcılara çok benzediğini görebilirsiniz. Büyük olasılıkla segmentteki kullanıcıların ileride bu ürünlere ihtiyaçları olabileceği tahmin edilebilir. Dolayısıyla bu kullanıcılara özel kampanya ve indirimlerle ilgili reklamlarınızı gösterebilirsiniz.

Kaynak siteyi ve hedefleri değiştirmek için butonuna tıklayın.

Kullanıcıların ilgi alanları ve kategorileri

İlgi alanları ve kategoriler sekmesinde segmentteki kullanıcıların internette özellikle hangi konularla ilgilendiklerini görebilirsiniz ve bu kullanıcıların hangi kategoriye ait olduklarına karar verebilirsiniz. Her bir konu ve kategori için birer ilgi indeksi (affinity index) değeri hesaplanır. Bu indeks, belirli bir konuyla ilgilenen veya belirli bir kategoriye ait olan kullanıcıların genel internet kullanıcı kitlesine göre segmentte ne kadar fazla ya da az olduğunu gösterir.

Segmentle ilgili şu tür veriler topladığınızı düşünelim:

Değerin %100 olması segmentteki kullanıcıların “Yemek Tarifleri” konusuna olan ilgisi internetin genel ortalamasıyla aynı düzeyde olduğunu ifade eder. Benzer şekilde, "Otomobiller" için bu değerin %200 düzeyinde olması segmentteki kullanıcıların bu konuyla internet ortalamasına göre iki kat daha sık ilgilendiği anlamına gelir. Kategoriler için %140 ve %50 olan ilgi indeks değeri ise segmentin internet geneline göre 1,4 kat daha fazla "otomobil sahibi" ve yarı yarıya daha az "ev hanımı" içeriğini gösterir.