Audience

Hazır veri dosyası tabanındaki segmentler

Gerekli verileri içeren dosyayı hazırlayın. Dosyanız, toplam kayıt sayısı 1000'den az olmamak kaydıyla e-posta adresleri, mobil telefon numaraları veya mobil cihaz ID numaralarını içerebilir. Dosyanın biçimi belirli koşullara uygun olmalıdır. Verilerinizin güvenliği konusunda endişe ediyorsanız dosya kayıtlarınız için md5 türü hash fonksiyonu uygulayabilirsiniz. Gerektiğinde kayıtların her biri için hash fonksiyonunu ayrı ayrı uygulayabilirsiniz.

E-posta adreslerini içeren ve hash fonksiyonu uygulanmamış TXT türü dosyanın başlangıcı:
 example1@yandex.com.tr
example2@gmail.com
example3@yandex.com.tr

E-posta adresleri ve cep telefon numaralarına dayanarak Yandex.Audience sadece Rusya Federasyonu ve diğer BDT ülkelerindeki kullanıcılar hakkında bilgilere erişim sağlar. Tüm dünyadaki kullanıcılar hakkında bilgilere erişim için mobil cihaz ID'leri kullanılmalıdır.

Segment oluştur butonuna tıklayın ve Kendi verilerim bazında öğesinde örneğin Telefon numaraları gibi ilgili bir seçenek işaretleyin. İsim belirtin ve hazırlanmış dosyayı seçin. Dosyadaki bilgiler için hash fonksiyonu uygulanmışsa Hash fonksiyonlu liste seçeneğini etkinleştirin. Servis kurallarını kabul edin ve Segment oluştur butonuna tıklayın.

Oluşturulan segmentin durumu “İşleniyor” olarak değişecek. Segmentin işlenmesi maksimum 30 dakika. sürer.

Bu süre içinde Yandex.Audience dosyanızdaki veriler ile Yandex'in topladığı tüm veriler arasında eşleşmeler bulmaya çalışacak. Örneğin e-posta adresini analiz eden Yandex.Audience, müşterinizin Yandex servislerinin kullanıcısı veya Yandex Reklam Ağı sitesinin ziyaretçisi olduğunu da tespit edebilir.

Mobil uygulamalarda ve tarayıcılarda bulunan kullanıcıların anonim kimlik doğrulayıcıları (cookies) segmente eklenir. Segmentte toplam kimlik doğrulayıcı sayısına kapsam adı verilir. Bir kişi birkaç farklı cihaz ve tarayıcı kullanabildiği için (örneğin evde ve iş yerinde) bulunan kişi sayısı ve yeni segmentin kapsamı aynı olmayabilir.

Bulunan eşleşmelerin sayısı 1000'in üzerindeyse segmentinizin durumu “Hazır” olarak değişecek. Artık bunları reklam gösterim ayarlarınızda kullanabilirsiniz.