Benzer kullanıcılar segmenti

Benzer kullanıcılar segmenti sadece kendi segmentlerinizin biri bazında oluşturulabilir. Diğer Yandex.Audience kullanıcılarının size sağladıkları segmentler bazında benzer kullanıcılar segmenti oluşturmanız mümkün değildir.

Segmentler sekmesinde Segment oluştur butonuna tıklayın ve Türev segment → Benzer segment yolunu takip edin veya kaynak segment satırında butonuna tıklayın ve Benzer kullanıcılar segmenti öğesini seçin. Bir isim ve kaynak segmenti belirtin.

Böylelikle kaynak segment verilerine dayanarak Yandex.Audience benzer ilgi konularına ve davranış özelliklerine sahip kullanıcılar seçecek. Kaynak segmentteki kullanıcılar yeni segmente dahil edilmeyecek.

Yeni segmentteki kullanıcıların kaynak segmentteki kullanıcılara ne kadar benzemesi gerekeceğine siz karar verin. Yeni ile eski segmentteki kullanıcılar arasında fark ne kadar az olsa kullanıcıların yeni oluşturulan segmente eklenecek anonim kimlik belirleyicilerinin sayısının da o kadar az olacağını unutmayın.

Yeni segmentte kullanıcıların bulundukları şehirlere ve kullandıkları cihazlara göre dağılımı varsayılan olarak kaynak segmenttekine benzer. Böylelikle kaynak segmentınızde kullanıcıların yarısı Moskova'dan ve öbür yarısı da St. Petersburg'dansa yeni segmentinizde de kullanıcıların bulundukları şehirlere göre dağılımı aynı olur. Kaynak segmentteki dağılım prensibine göre yeni segment için kullanıcılar bulunamıyorsa Yandex.Audience konum veya kullanılan cihazlara göre dağılımı yoksayarak sizin için benzer özelliklere sahip kullanıcıları bulmaya çalışır. Yeni segment için kullanıcıları herhangi bir şehirde veya kullandıkları cihazlara hiç bakmadan seçmek için ilgili seçenekleri devre dışı bırakın.

Oluşturulan segmentin durumu “İşleniyor” olarak değişecek. Segmentin işlenme süresi seçtiğiniz ayarlara bağlı olup 2 saatten az olamaz.

Kapsam dahilinde 1000 veya daha fazla anonim kimlik belirleyicinin bulunması halinde segment “Hazır” durumuna geçer. Artık bunları reklam gösterim ayarlarınızda kullanabilirsiniz.