Benzer kullanıcı segmenti

Benzer kullanıcı segmentini sadece “Hazır” durumdaki kendi segmentlerinizin bazında oluşturabilirsiniz. Başka Yandex.Audience kullanıcıları tarafından size erişim yetkisi verilen segmentler bazında benzer kullanıcı segmentleri oluşturulamaz.

Segmentler sekmesinde Segment oluştur butonuna tıklayın ve Türev segment → Benzer segment yolunu takip edin ya da kaynak segment satırında butonuna tıklayın ve Benzer kullanıcı segmenti öğesini seçin. Bir isim ve kaynak segmenti belirtin.

Böylelikle, kaynak segment verilerine dayanarak Yandex.Audience benzer ilgi konularına ve davranış özelliklerine sahip kullanıcılar seçer. Kaynak segmentteki kullanıcılar yeni segmente dahil edilmez.

Yeni segmentteki kullanıcıların kaynak segmentteki kullanıcılara ne kadar benzemesi gerektiğine kendiniz karar verebilirsiniz. Yeni ile eski segmentteki kullanıcılar arasında fark ne kadar az olsa kullanıcıların yeni oluşturulan segmente eklenecek anonim kimlik belirleyicilerinin sayısının da o kadar az olacağını unutmayın.

Yeni segmentte kullanıcıların bulundukları şehirlere ve kullandıkları cihazlara göre dağılımı varsayılan olarak kaynak segmenttekine benzer. Böylelikle, kaynak segmentinizde kullanıcıların yarısı İstanbul'dan, diğer yarısı da Ankara'dansa yeni segmentinizde de kullanıcıların bulundukları şehirlere göre dağılımı aynı olur. Kaynak segmentteki dağılım prensibine göre yeni segment için kullanıcılar bulunamıyorsa Yandex.Audience konum veya kullanılan cihazlara göre dağılımı yok sayarak sizin için benzer özelliklere sahip kullanıcıları bulmaya çalışır. Yeni segment için kullanıcıları yaşadıkları şehre veya kullandıkları cihazlara bakılmaksızın seçmek için ilgili seçenekleri devre dışı bırakın.

Oluşturulan segmentin durumu “İşleniyor” olarak değişir. Segmentin işlenme süresi seçtiğiniz ayarlara bağlı olup 2 saatten az olamaz.

Kapsam dahilinde 100 veya daha fazla anonim kimlik belirleyicinin bulunması halinde segment “Hazır” duruma geçer. Artık bunları reklam gösterim ayarlarınızda kullanabilirsiniz.