Segmentlerle çalışma

Yandex.Audience segmentlerini Yandex.Direct ile Yandex.Display reklam kampanyalarının ayarlanması için de kullanabilirsiniz.

Segmentler düzenli olarak güncellenir. Segmentte sadece son 30 gün aktif olan anonim kimlik belirleyicilerin kalması için eski anonim kimlik belirleyiciler otomatik olarak silinir ve yerlerine yenileri eklenir. Kullanıcı uygulamada veya tarayıcıda çalıştığı sürece kimlik belirleyicisi aktif kalır. Kullanıcılar tarayıcılarını değiştirebilirler, uygulamaları kaldırıp yeniden kurabilirler ve yeni cihazları kullanmaya başlayabilirler; bu nedenle segmentlerin kapsamı zamanla değişebilir.
Not. Segment kapsamının yeniden hesaplanabilmesi için bu segmentin veya bunun bazında oluşturulan benzer kullanıcı segmentinin Yandex.Direct veya Yandex.Display reklam kampanyalarında kullanılması gerekir.