Dosya hazırlarken uyulması gereken koşullar

Telefon numaraları

Dosya uzantısı

CSV veya TXT

Maksimum boyut

1 GB

Kodlama türü

UTF-8 veya Windows-1251

Kayıt ayırıcı

Virgül
79995551110,79995551112,79995551113
Satır sonu
79995551110
79995551112
79995551113
Tab koyma
79995551110    79995551112    79995551113

Kayıt formatı

Ülke kodu ile birlikte yazılan cep telefon numarasını içeren sayısal satır. Boşluklar ve ek karakterler kullanılamaz.

79995551111

7 (999) 555-11-11

Dosyadaki verilere md5 türü hash işlemi uygulanabilir. Bu işlem, kayıtların her biri için ayrı uygulanmalıdır.
a31259d185ad013e0a663437c60b5d0 
78ee6d68f49d2c90397d9fbffc3814d1
702e8494aeb560dff987e623e71bccf8

Minimum kayıt sayısı

1000

E-posta adresleri

Dosya uzantısı

CSV veya TXT

Maksimum boyut

1 GB

Kodlama türü

UTF-8 veya Windows-1251

Kayıt ayırıcı

Virgül
mail@yandex.ru,mail@ya.ru,mail2@yandex.ru
Satır sonu
mail@yandex.ru
mail@ya.ru
mail2@yandex.ru
Tab koyma
mail@yandex.ru    mail@ya.ru    mail2@yandex.ru

Kayıt formatı

@ simgesi ve alan adını içerip Latin harfleriyle yazılan satır. Büyük harfler kullanılamaz.

mail@yandex.ru

Mail@yandex.ru

Dosyadaki verilere md5 türü hash işlemi uygulanabilir. Bu işlem, kayıtların her biri için ayrı uygulanmalıdır.
a31259d185ad013e0a663437c60b5d0 
78ee6d68f49d2c90397d9fbffc3814d1
702e8494aeb560dff987e623e71bccf8

Minimum kayıt sayısı

1000

Mobil cihaz ID'leri

Dosya uzantısı

CSV veya TXT

Maksimum boyut

1 GB

Kodlama türü

UTF-8 veya Windows-1251

Kayıt ayırıcı

Virgül
aaaaaaaa-bbbb-cccc-1111-222222222200,aaaaaaaa-bbbb-cccc-1111-222222222201
Satır sonu
aaaaaaaa-bbbb-cccc-1111-222222222200
aaaaaaaa-bbbb-cccc-1111-222222222201
Tab koyma
aaaaaaaa-bbbb-cccc-1111-222222222200    aaaaaaaa-bbbb-cccc-1111-222222222201

Kayıt formatı

Android (GAID)

Küçük harfler ve rakamlar ile yazılan satır. Grup ayırıcı: kısa çizgi.

aaaaaaaa-bbbb-cccc-1111-222222222200

iOS (IDFA)

Büyük harfler ve rakamlar ile yazılan satır. Grup ayırıcı: kısa çizgi.

AAAAAAAAA-BBBB-CCCC-1111-222222220000

aaaaAAAAABBBBCCCC1111222222220000

Dosyadaki verilere md5 türü hash işlemi uygulanabilir. Bu işlem, kayıtların her biri için ayrı uygulanmalıdır.
a31259d185ad013e0a663437c60b5d0 
78ee6d68f49d2c90397d9fbffc3814d1
702e8494aeb560dff987e623e71bccf8

Minimum kayıt sayısı

1000

CRM verileri

Dosya uzantısı

CSV

Maksimum boyut

1 GB

Kodlama türü

UTF-8 veya Windows-1251

Kayıt formatı

İlk satırda virgülle ayrılan alanların adları sıralanmalıdır. Dosyadaki her satır, müşteri hakkında ayrı bir kayıttır. Kayıt alanları birbirinden virgülle ayrılır.

Alandaki değerlere md5 türü hash işlemi uygulanabilir. Değerlerin doğru işlenmesi için segment oluştururken Verilere hash işlemini uygula özelliğini etkinleştirin.

Kayıtta phone veya email alanlarından en az bir tanesi bulunmalıdır. Diğer alanların doldurulması zorunlu değildir.

phone

Telefon numarası.

Ülke kodu ile birlikte yazılan cep telefon numarasını içeren sayısal satır. Boşluklar ve ek karakterler kullanılamaz.

79995551111

7 (999) 555-11-11

email

E-posta adresi.

@ simgesi ve alan adını içerip Latin harfleriyle yazılan satır. Büyük harfler kullanılamaz.

mail@yandex.ru

Mail@yandex.ru

external_id

CRM'de müşteri belirleyici.

Boşluk ve ek karakter içermeyen, rakam ve harflerle yazılan satır.

Müşteri hakkında cinsiyet veya doğum tarihi gibi bilgiler içeren diğer alanlar.

Hash işlemi uygulanmayan kayıtların örnekleri
external_id,phone,email,gender,birthdate
1,79876543210,mail@yandex.ru,M,01.01.1970
2,79012345678,example2@yandex.ru,F,01.01.1980
Hash işlemi uygulanan kayıtların örnekleri
external_id,phone,email,gender,birthdate
1,a31259d185ad013e0a663437c605d056,78ee6d68f49d2c90397d9ff77fc3814d1,M,01.01.1970
2,702e8494aeb560dff987eh623e71ccf8,f5ge43thaeb67df89875777e71bccf88i,F,01.01.1980

Minimum kayıt sayısı

1000