Dosyalarda aranan koşullar

İndirilen veri türünü seçin:

CRM verileri

Uzantı

CSV

Maksimum boyut

1 GB

Kodlama türü

UTF-8 veya Windows-1251

Kayıt formatı

İlk satırda virgül ile ayrılmış alan isimleri sıralanmalıdır. Dosyanın her satırı, müşteri hakkında bir kayıttır. Kayıt alanları birbirinden virgül ile ayrılır.

Alan değerleri için hash işlemi uygulanmış olabilir (md5). Değerlerin düzgün işlenmesi için segment oluştururken Hash işlemi uygulanmış veriler seçeneğini etkinleştirin.

Kayıtta phone veya email değerlerinden en az biri kullanılmalıdır. Diğer alanlar zorunlu değildir.

phone

Telefon numarası.

Ülke koduyla birlikte cep telefonu numarasını içeren sayısal bir satırdır. Boşluk ve ek semboller kullanılamaz.

79995551111

7 (999) 555-11-11

email

E-posta adresidir.

Alan adı ve @ işareti içeren, Latince karakterlerle yazılan satırdır. Büyük harfler kullanılamaz.

mail@yandex.ru

Mail@yandex.ru

external_id

CRM'de müşteri kimliğidir.

Boşluk ve ek semboller hariç sayı ve harfleri içerir.

Cinsiyet ve doğum tarihi gibi müşteri bilgilerini içeren diğer alanlar.

Hash fonksiyonu uygulanmamış kayıt örnekleri
external_id,phone,email,gender,birthdate1,79876543210,mail@yandex.ru,M,01.01.19702,79012345678,example2@yandex.ru,F,01.01.1980
Hash işleminden geçmiş değerlere sahip kayıt örnekleri
external_id,phone,email,gender,birthdate1,a31259d185ad013e0a663437c605d056,78ee6d68f49d2c90397d9ff77fc3814d1,M,01.01.19702,702e8494aeb560dff987eh623e71ccf8,f5ge43thaeb67df89875777e71bccf88i,F,01.01.1980

Minimum kayıt sayısı

1000

Mobil cihaz ID'si

Uzantı

CSV veya TXT

Maksimum boyut

1 GB

Kodlama türü

UTF-8 veya Windows-1251

Kayıt ayırıcı

Virgül
aaaaaaaa-bbbb-cccc-1111-222222222200,aaaaaaaa-bbbb-cccc-1111-222222222201
Satır sonu
aaaaaaaa-bbbb-cccc-1111-222222222200aaaaaaaa-bbbb-cccc-1111-222222222201
Tab ekleme
aaaaaaaa-bbbb-cccc-1111-222222222200    aaaaaaaa-bbbb-cccc-1111-222222222201

Kayıt formatı

Android (GAID)

Tire işareti ile ayrılmış küçük harfler ve rakamlar içeren satır.

aaaaaaaa-bbbb-cccc-1111-222222222200

iOS (IDFA)

Tire işareti ile ayrılmış büyük harfler ve rakamlar içeren satır.

AAAAAAAAA-BBBB-CCCC-1111-222222220000

aaaaAAAAABBBBCCCC1111222222220000

Dosyadaki verilere hash işlemi uygulanabilir (md5). Bununla birlikte, hash işlemi her bir kayıt için ayrı ayrı uygulanmalıdır.
a31259d185ad013e0a663437c60b5d0 78ee6d68f49d2c90397d9fbffc3814d1702e8494aeb560dff987e623e71bccf8

Minimum kayıt sayısı

1000