Hakaret ve tehdit içeren iletiler alıyorum

Hakaret veya tehdit içeren bir ileti aldıysanız hemen ilgili kolluk kuvvetine başvurmanızı öneririz. Bir yargı makamı olmayan Yandex bu tür durumlarda soruşturma yürütmeye yetkili değildir. Ancak mahkemeden veya kolluk makamlarından adresimize resmi bir talep geldiğinde Yandex olarak bu konuda mutlaka gerekli önlemleri alacağımızı vurgulamak isteriz.