Yandex.Disk'te iznim olmadan bulundurulan kişisel bilgilerime veya fotoğrafıma rastladım

Tarafımızca belirlenen yöntem ve anonim içerik kısıtlama prensibi gereğince haklarınızı ihlal eden dosyalara, fotoğraflara, yorumlara veya diğer türlü içeriğe erişimi engelleyebilmemiz için formu doldurmanız gerekmektedir. hakları ihlal edilen birinin temsilcisiyseniz başvuruya ayrıca temsilci yetki belgenizin bir kopyasını da eklemeniz gerekir.

Tüzel kişi adına yapılan başvuru, yetkili bir temsilci tarafından yapılabilir (genel müdür, tüzel kişinin vekalet verdiği temsilcisi vb). Bu durumda başvuruya, yetkilinin yetkilerini gösteren bir belge eklenmelidir (genel müdürün atanmasına ilişkin karar belgesi, vekaletname vb).

Başvuru imzalı olmalı ve aşağıdaki hususları açıklamalıdır:

  1. İhlal(ler)in özü ve şekli,
  2. İhlalle ilgili bilgiler (bu bilgileri içeren dosyalara yönlendiren bağlantılar veya bu dosyaların URL adresleri belirtilmelidir),
  3. Söz konusu ihlalle ilgili tarafımızdan istenen eylemler,
  4. Başvuru sahibinin iletişim bilgileri (adı ve soyadı, telefon numarası ve e-posta adresi),
  5. TC kimlik numarası, kimliğin veriliş tarihi ve belgeyi veren yetkili makam.

PDF formatındaki başvuru formunu buradan indirebilirsiniz.

Başvuru yazınızı ayrıca bu müracaat formuna taratılmış olarak ekleyebilir veya üzerine "Destek Ekibi'nin dikkatine" şeklinde bir not düşerek +7 495 739 70 70'e fakslayabilirsiniz. Bu durumda başvuru yazınızın aslını ayrıca mutlaka 16 Leo Tolstoy St., 119021, Moscow, Russia adresine posta ile göndermeyi unutmayın. Ayrıntılı bilgi için https://yandex.com.tr/company/contacts/moscow adresine geçin.

Uyarı.

Aldığımız tüm başvuruların yukarıda açıklanan prosedürümüze uygunluğu Destek Servisimizce kontrol edilir. İstenilen önlemleri almamız için söz konusu imzalı başvuruyu faksla veya taranmış fotokopi olarak almış olmamız zorunludur.