Yandex.Disk'te iznim olmadan bulundurulan kişisel bilgilerime veya fotoğrafıma rastladım

Anonim içerik kısıtlama prensibi gereğince haklarınızı ihlal eden dosyalara, fotoğraflara, yorumlara veya diğer türlü içeriğe erişimi engelleyebilmemiz için tarafınızdan buna dair resmi bir başvuru almamız, hakları ihlal edilen bir kişinin temsilcisiyseniz başvuruya ayrıca temsilci yetki belgenizin bir kopyasını da eklemeniz gerekir.

Başvuru imzalı olmalı ve aşağıdaki husuları açıklamalıdır:

  1. İhlal(ler)in özü ve şekli,
  2. İhlalle ilgili bilgiler (bu bilgileri içeren dosyalara yönlendiren bağlantılar veya bu dosyaların URL adresleri belirtilmelidir),
  3. Söz konusu ihlalle ilgili yapmamız istenen eylemler,
  4. Başvuru sahibinin iletişim bilgileri (adı ve soyadı, telefon numarası ve e-posta adresi),
  5. TC kimlik numarası, kimliğin veriliş tarihi ve belgeyi veren yetkili makam.

PDF formatındaki başvuru formunu buradan indirebilirsiniz.

Başvuru yazınızı ayrıca bu müracaat formuna taranmış olarak ekleyebilir veya üzerine "Destek Ekibi'nin dikkatine" şeklinde bir not düşerek +7 495 739 70 70 faks numarasına gönderebilirsiniz. Bu durumda başvuru yazınızın aslını ayrıca mutlaka 16 Leo Tolstoy St., 119021, Moscow, Russia adresine posta ile göndermeyi unutmayın. Ayrıntılı bilgi için https://yandex.com.tr/company/contacts/moscow adresine geçin.

Uyarı.

Aldığımız tüm başvuruların yukarıda açıklanan prosedürümüze uygunluğu Destek Servisi'mizce kontrol edilir. İstenilen önlemleri almamız için söz konusu imzalı başvuruyu faksla veya taranmış fotokopi olarak almış olmamız zorunludur.