"Yandex Zen" Hizmeti Kullanım Şartları

Bu belge, şu adreste bulunan belgenin bir çevirisidir: https://yandex.ru/legal/zen_termsofuse, Türkçe. Bu belgenin Rusça versiyonu ile bu tercüme arasında bir çelişki olması durumunda, Rusça versiyonu geçerli olacaktır. Bu belgenin yalnızca, https://yandex.ru/legal/zen_termsofuse adresinde bulunan versiyonu yasal olarak bağlayıcıdır.

1.1. Rusya Federasyonu yasalarına göre kurulmuş bir şirket olan ve 115035, Moskova, Sadovnicheskaya sk., ev 82, daire 2, oda 4А29, Rusya adresinde bulunan Zen.Platform LLC, (bundan böyle "Yandex"), işbu belgeyle İnternet kullanıcısına(bundan böyle "Kullanıcı" olarak anılacaktır), Yandex Zen hizmetini (bundan böyle "Hizmet" olarak anılacaktır), genel kullanıma açık bilgilerin (bundan böyle - "Bağlantılar" olarak anılacaktır) otomatik endekslenmesi kullanılarak toplanan İnternet bağlantıları için kişisel önerileri (beslemeler) görüntülemek ve Kullanıcının ilgi alanlarına ve tarama geçmişine dayalı olarak Kullanıcılar tarafından Hizmete yüklenen bilgileri görüntülemek için" ve Hizmetin diğer işlevlerinin kullanımı için Kullanıcı, Hizmete aşağıdaki yöntemlerle erişebilir: Hizmetin web sitesi, Yandex'in veya Yandex Ortaklarının [1] Hizmete erişime izin veren mobil ve masaüstü uygulamaları dahil ancak bunlarla sınırlı değildir ve işlevleri veya Yandex'in üçüncü taraf ortakları tarafından sunulan ve Hizmete ve işlevlerine erişime izin veren hizmetler veya yazılımlar Hizmet, bu Kullanım Şartlarına (“Şartlar”) uygun olarak sunulur. Kullanıcı, bunlarla sınırlı olmamak üzere Hizmete aşağıdaki şekillerde erişebilir: Hizmet web sitesini kullanarak, Hizmete ve Yandex veya [1] Bağlı Kuruluşları tarafından sağlanan işlevlerine erişim sağlayan mobil veya masaüstü uygulamalarını kullanarak ve Hizmete ve üçüncü taraf Yandex ortakları tarafından sağlanan işlevlerine erişim sağlayan hizmetler ve yazılımları kullanarak. Hizmet, bu kullanım şartlarına (bundan sonra - “Şartlar” olarak anılacaktır) uygun olarak sağlanır.

2. Genel hükümler

2.1. Kullanıcı tarafından Hizmetin kullanılması, Kullanıcı ile Yandex arasında hukuki açıdan zorunlu bir sözleşme olan işbu Şartlar ile düzenlenmektedir.

2.2. Hizmet veya onun ayrı işlevlerini kullanan Kullanıcı işbu Şartları, ayrıca işbu Şartların 2.3 ve 2.4. maddesinde belirtilen belgelerin şartlarını bütünüyle, herhangi bir koşul ve istisna olmadan kabul etmektedir. Eğer Kullanıcı işbu Şartların herhangi bir hükmünü kabul etmiyorsa, bu durumda Kullanıcı bu Hizmeti kullanma hakkına sahip olamaz.

2.3. Kullanıcının kaydı ve otorizasyonu, Kullanıcı hesabının çalışması ilgili ilişkiler, https://yandex.ru/legal/rules/ adresinde bulunan ek belge ile düzenlenmektedir.

2.4. Hizmeti sağlamak için gerekli bilgilerin işlenmesiyle ilgili ilişkiler ve ayrıca, ek kayıt sırasında veya Hizmetin kullanımı sırasında Kullanıcının kendisi hakkında sağladığı bilgiler https://yandex.ru/legal/confidential/ adresindeki Gizlilik Politikasına tabidir.

Yandex tarafından Kullanıcı hakkında Bilginin işlenmesi ile ilgili tüm konularda zen@support.yandex.ru adresine başvurmak gerekmektedir.

3. Hizmet ve onun işlevlerinin kullanılması

3.1. Hizmet, bu Şartları kabul etmek için fiil ehliyetine ve Hizmeti kullanmak için vatandaşı olduğu veya ikamet ettiği ülkenin yasalarına uygun olarak gerekli olan yaşa sahip sahip olan Kullanıcılara sunulmaktadır.

3.2. İşbu Şartların birden fazla ihlal edilmesi durumunda Yandex kendi takdiri Kullanıcının hesabını silme veya Kullanıcının Hizmete olan erişimini sınırlandırma (ya da teknolojik imkanın olması durumunda Hizmetin belirli işlevlerine) ya da yasalara uyma ve üçüncü kişilerin yasal haklarının korunması amacıyla Kullanıcıya karşı diğer önlemleri alma hakkına sahiptir.

3.3. Bağlantılar web sayfalarına veya üçüncü şahıslar tarafından oluşturulan İnternet sitelerine yönlendirir. Yandex bu tür web sayfalarının veya sitelerinin kalitesi veya bu tür web sayfa veya sitelerinde yer alan içerik konusunda sorumluluk taşımamaktadır. Endeksleme, web sitesi sayfalarının içeriğinin hukuk kurallarına, etik veya ahlaki değerlere ve diğer sınırlamalara uyumunun ön veya nihai kontrolü (moderasyonu) anlamına gelmeyen ve otomatik olarak Yandex arama motoru robotu tarafından belirli algoritmalara göre yapılan işlemdir. Yandex tarafından endekslenen üçüncü taraf web sitelerinde Kullanıcıya açık olabilecek hizmet sunulması mal alınması vb. her türlü teklifin mevcudiyeti/mevcut olmaması, içeriği ve kalitesi konusunda ve ayrıca Kullanıcının böyle bir teklifi kullanması durumunda yaşayabileceği her türlü kayıp için Yandex aynı şekilde sorumluluk taşımamaktadır.

3.4. Hizmet, ek kayda tabi olarak yetkili bir Kullanıcıya, Hizmete bilgi gönderme işlevselliğinin yanı sıra, indeksleme ve daha sonra Hizmette şu adreste belirtilen biçimde gönderme için dışa aktarma bilgilerini sağlar: http://yandex.ru/support/zen/publishers/publication.html#requirements, bundan böyle - "Kullanıcı bilgileri") ve Kullanıcı bilgilerini dağıtmanın yanı sıra kendisi tarafından gönderilen Kullanıcı bilgilerini düzenleyip silebilir. Kullanıcı, Hizmet kapsamında kendisi tarafından yayınlanan Kullanıcı Bilgilerinin, Kullanıcının göstergesi olsun ya da olmasın, tamamen veya kısmen, diğer Yandex hizmetlerinde ve yazılım uygulamalarında yayınlanabileceğini ve üçüncü şahıslara işbu Sözleşme hükümlerine göre ve ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere, Yandex.Efir Hizmetinin Kullanım Şartlarına uygun olarak, Yandex.Efir hizmeti https://yandex.ru/legal/efir_termsofuse, Yandex.Music Hizmetinin Kullanım Şartlarına uygun olarak, Yandex.Music hizmeti https://yandex.ru/legal/music_termsofuse, KinoPoisk hizmetinde ücretli içeriği görüntüleme Şartlarına uygun olarak, KinoPoisk hizmeti https://yandex.ru/legal/kinopoisk_vod verilebileceğini anlar ve kabul eder. Kullanıcı, Kullanıcı Bilgilerinin içeriğinin yürürlükteki yasalara uygun olması ve üçüncü tarafların haklarını ve meşru çıkarlarını ihlal etmemesi de dahil olmak üzere, Kullanıcı Bilgilerinin Hizmete yerleştirilmesi ve dağıtılmasıyla ilgili eylemleri için üçüncü taraflara karşı kendi sorumluluğundadır. Kullanıcı, Kullanıcı Bilgilerinin telif haklarını, ticari marka haklarını, kişiselleştirme araçlarını ve/veya üçüncü şahıslara ait diğer fikri hakları ihlal etmemesi gerektiğini anlar ve kabul eder. Kullanıcı, bağımsız olarak ve masrafları kendisine ait olmak üzere, Kullanıcı Bilgilerinin kendisi tarafından yayınlanması (düzenlenmesi) ile ilgili üçüncü şahısların tüm taleplerini yerine getirmeyi taahhüt eder. Tartışmalı bir durum söz konusu olduğunda, Kullanıcı tarafından yayınlanan Kullanıcı bilgilerinin, herhangi bir kişinin haklarını ihlal etmediğini kanıtlama yükümlülüğü söz konusu Kullanıcıya aittir.

Hizmet, giriş yapan Kullanıcıya, Hizmette erişilebilir olan bilgiye yorum yapma olanağı vermektedir. Kullanıcı yorumları ile ilgili olarak, işbu şartların 3.4-3.7 fıkralarında Kullanıcı Bilgileri konusunda belirlenmiş olan gereklilikler (yayınlama formatı konusundaki gerekleri hariç olmak üzere) ile http://yandex.ru/support/zen/publishers/publication.html#requirements adresinde yayınlanmış gereklilikler geçerlidir.

Hizmete yerleştirilen ve yayınlanan Kullanıcı yorumları, Yandex hizmet hesabına kaydolurken, Kullanıcı tarafından belirtilen Kullanıcının adına ek olarak hesabın bir görüntüsüne (profil fotoğrafı) eşlik edebilir.

3.5. Kullanıcı, Yandex'in, Kullanıcı tarafından Hizmette yayınlanan Kullanıcı Bilgilerini incelemek zorunda olmadığını ve ayrıca Yandex'in kendisinin vereceği kararla Kullanıcı Bilgilerinin yer almasını ve / veya paylaşılmasını, ayrıca herhangi bir devlet kurumundan Kullanıcı Bilgilerinin yürürlükteki kanunları ihlal edebileceğine dair bir bildirim alınması da dahil olmak üzere, Hizmette Kullanıcı tarafından yayınlanan herhangi bir Kullanıcı bilgilerini reddetme hakkında (yükümlülüğüne değil) sahip olduğunu kabul ve beyan eder.

3.6. Hizmetin kullanımı sırasında Kullanıcı aşağıdaki Kullanıcı bilgilerini de yayınlama ve paylaşma hakkında sahip değil:

3.6.1. kanunlara uygun olmayan, zararlı, iftira içeren, kasten yanıltıcı, ahlaki değerlere hakaret eden, şiddeti ve zorbalığı gösteren (veya propagandasını yapan), kişilerin ırk, etnik köken, cinsiyet, dini, sosyal özelliklerine herhangi bir şekilde hakaret içeren, nefreti ve / veya ayrımcılığı yayan, herhangi bir gerçek veya tüzel kişilere yönelik hakaret içeren, pornografi, çocuklara yönelik cinsel istismar unsurlarını içeren (veya propagandasını yapan), cinsel nitelikli hizmet reklamı olan (veya propagandasını yapan) (diğer hizmetlerin adı altında da dahil olmak üzere), narkotik madde ya da bunların benzerlerinin, patlayıcı ya da diğer silahların imalat veya kullanımını gösteren;

3.6.2. üçüncü kişilere ait diğer fikri mülkiyet haklarını, ticari marka haklarını, tanımlama araçları ve / veya diğer telif haklarını ihlal eden;

3.6.3. Yandex'e ait ticari marka ve logoları, ayrıca "Дзен", "Zen", "Dzen", "Яндекс Дзен" vb. işaretlemeleri kullanarak dahil olmak üzere Yandex ve (veya) Hizmet idaresine yayınlanan Kullanıcı bilgilerinin ve (veya) hesabının aidiyeti konusunda Hizmet Kullanıcılarını yanılgıya düşüren;

3.6.4. spam (arama spamı dahil), başkalarına ait e-posta adresleri listesi, "piramit" şemaları, çok katmanlı (ağ tipi) pazarlama (MLM), internetten para kazanma sistemleri ve e-posta ticareti, "mutluluk mektupları" içeren;

3.6.5. üçüncü kişiler hakkında haksız bir şekilde elde edilen bilgileri içeren;

3.6.6. reklam hakkında ve / veya rekabetin korunması hakkında yasaların gereksinimlerini ihlal eden;

3.6.7. herhangi bir bilgisayar veya telekomünikasyon ekipmanının bozulması, modifikasyonu, engellenmesi yok edilmesi veya işlevlerinin sınırlandırılmasına yönelik bilgisayar virüsleri ya da diğer bilgisayar kodları, dosyaları veya uygulamalarını içeren veya yetkisiz erişime sahip olmak için yazılım içeren veya ticari yazılım ürünlerine erişime sahip olmak için seri numaralarını, bu seri numaralarını oluşturmak için yazılımları, Siteye ve İnternetteki ücretli kaynaklara izinsiz erişim elde etmek üzere kullanıcı adlarını, şifre ve diğer araçları içeren;

3.6.8. içeriği aşağıda tanımlanan kriterlere uygun olan: https://yandex.ru/support/zen/publishers/requirements.html.

3.7. Hizmette Kullanıcı Bilgilerini yayınlayarak Hizmeti kullanan Kullanıcı, bedelsiz, şartsız ve geri dönüşsüz olarak Yandex'e bu bilgilerin tüm dünya genelinde, bu Kullanıcı Bilgilerinin Hizmette yayınlandığı süre boyunca, Yandex tarafından kendisinin karar vereceği bir şekilde kullanılması için Yandex'e münhasır olmayan haklar tanımaktadır, bu kapsamda Yandex sayılanlarla sınırlı olmamak üzere, Kullanıcı Bilgilerini (bütün olarak veya kısmi olarak) yeniden üretebilir, çoğaltabilir, seçebilir, sistematik hale getirebilir, dönüştürebilir, değiştirebilir, redakte edebilir, tercüme edebilir, yayınlayabilir, dağıtabilir, her türlü yasal yolla ifşa edebilir. Ayrıca, Kullanıcı Hizmette Kullanıcı Bilgilerini yayınlayarak, yayınlanan Kullanıcı Bilgilerinin kullanımı ile ilgili yukarıda belirtilen hakları Yandex'e sağlamak için uygun haklara ve yetkiye sahip olduğunu onaylar. Kullanıcı, Hizmet kapsamında yayınlanan Kullanıcı Bilgilerinin Yandex tarafından Yandex'in diğer servisleri ve yazılımları kapsamında kullanılabileceği gibi, Hizmet veya Yandex'in diğer kaynak veya hizmetlerine diğer kullanıcıların dikkatini çekmek amacıyla, Yandex'in İnternet ağındaki kaynaklarında yayınlanan reklam veya pazarlama materyalleri içinde de kullanılabileceği kabul etmektedir. Böyle bir kullanım sırasında Yandex ilgili Kullanıcı Bilgilerini kullanırken, bu Kullanıcı Bilgilerinin sahibinin adını belirtebileceği gibi, sahibinin adını belirtmeden de kullanabilir (Kullanıcı adı olarak bu durumda, Kullanıcı Bilgilerini yayınlayan Kullanıcının Yandex servislerine kayıt olurken veya ek kayıt olurken kullandığı adı belirtilecektir. Yandex bu maddede belirtilen hakları üçüncü kişilere aktarma hakkına sahiptir. Eğer Kullanıcı, Kullanıcı Bilgileri dahilindeki herhangi bir materyalin yukarıda belirtilen şekilde kullanımı için Yandex'e gerekli hakkı veremiyorsa, bu durumda böyle materyallerin Hizmet kapsamında yayınlanmasından kaçınmalıdır.

3.8. Hizmet, giriş yapmış Kullanıcıya, Kullanıcı ve Hizmetteki etkinliği hakkında bilgileri içeren kişisel sayfasını görüntüleme ve yapılandırma olanağı sunar (bundan böyle Kullanıcının halka açık profili olarak anılacaktır). Kullanıcının halka açık profili, profil fotoğrafını ve Kullanıcının adını ve ayrıca (Kullanıcı yapılandırmasına bağlı olarak) Kullanıcının Hizmette belirtilen ilgi alanları, abonelikleri ve arkadaşları, etkinliği (yayınlanan yorumları, Kullanıcı bilgileri, değerlendirmeleri vb.) hakkında bilgileri içerebilir.

3.8.1. Kullanıcılar, kendilerine ait Halka Açık Profillerinde yayınladıkları ve/veya yorumlara ekledikleri bilgiler de dahil olmak üzere Hizmet aracılığıyla paylaştıkları her bilginin sınırsız sayıda kişinin erişimine sunulacağı, ancak bu bilgilerden yalnızca Hizmeti sağlamaya devam etmek ve kişiselleştirmek amacıyla yararlanılacağına dair bilgilendirilmiş ve bu durumu onaylamış sayılacaktır. Kullanıcıların yayınladıkları bilgilerin (kişisel veriler dahil olmak üzere), Hizmet üzerinden üçüncü şahıslarca toplanması ve başka platformlarda kullanılması amaçlanmamaktadır.

3.9. Kullanıcı Bilgileri dahilinde reklam niteliğindeki bilgilerin yayınlanması durumunda, Kullanıcı aşağıdaki yükümlülükleri üstlenir:

3.9.1. Yandex tarafından belirtilen şekilde ya da Kullanıcının anlayabileceği herhangi bir şekilde bu tür bilgileri işaretleyerek, bu bilgilerin reklam niteliğinde olduğunu belirtmek;

3.9.2. Kullanıcı Bilgileri dahilinde reklam niteliğindeki bilgilerin yayınlanması durumunda, reklam hakkında ve rekabet hakkında yasalara uyma konusunda tüm sorumluluğu üstlenmek;

3.9.3. Yaş sınırlamaları, uyarılar, ilgili hizmetleri veren kişinin (kişilerin) belirlenmesi dahil, reklamın nesnesi hakkında reklam yasaları ile öngörülen tüm bilgileri herkese açık bir şekilde bildirmek.

3.10. Kullanıcı tarafından yayınlanan Kullanıcı bilgileri, bu tür bilginin görülme sayısı açısından Yandex tarafından belirlenen kriterleri karşılıyorsa, Yandex, Kullanıcıya, kendisine ait ve / veya üçüncü kişilere ait reklam materyallerinin Kullanıcı Bilgileri ile birlikte yayınlanması için Yandex Kullanıcıya ayrı bir sözleşme imzalanmasını teklif etme hakkına sahiptir (ancak yükümlülüğe sahip değil). Yandex yukarıda açıklanan ve Kullanıcının yukarıda belirtilen sözleşme imzalanmadan önce yerine getirmesi gereken şartları kendisi belirler.

3.11. Yandex Hizmetin kesintisiz ve düzenli olarak hizmet vereceğini garanti etmemekte ve hiçbir sorumluluk taşımamaktadır. Kullanıcı, Hizmetin erişilebilirliğinin İnternet bağlantısına, bilgisayara, cep telefonuna ve Kullanıcının diğer cihazlarına, bunun yanı sıra Kullanıcı tarafından seçilen İnternet bağlantısı tarifesine bağlı olduğunu kabul etmektedir.

3.12. Kullanıcı, Hizmeti sadece işbu şartlarda belirtilen amaçlar için kullanmayacağını taahhüt etmektedir.

3.13. Kullanıcı, Kullanıcı Bilgileri gösterim ve tıklanma sayılarını arttıracak her türlü otomatik gösterim ve tıklama araçlarının (çok tıklanma, özel yazılım kullanılması vb.) kullanılması da dahil, ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere, Hizmetin çalışmalarını bozacak veya engelleyecek herhangi bir eylemde bulunamayacağı gibi, hizmet tarafından belirlenmiş olan sınırlamaları aşmaya izin verecek eylemlerde de bulunma hakkına sahip değildir. Şüphenin ortadan kaldırılması amacıyla, eğer Kullanıcı Hizmetin normal işlevlerini yerine getirmesine engel olacak olursa, Yandex böyle bir müdahale sonucunda Hizmetin çalışmasında meydana gelebilecek herhangi bir aksaklık dolayısıyla sorumluluk taşımamaktadır.

3.14. Kullanıcı, hem Rusya Federasyonu mevzuatı hem de Kullanıcının ikamet ettiği yerin veya bu Şartlar uyarınca yasal olarak önemli eylemlerde bulunduğu yerin mevzuatı dahil olmak üzere, Hizmeti kullanırken yürürlükteki herhangi bir mevzuata uymaktan münhasıran sorumludur. Kullanıcının Hizmet tarafından sağlanan herhangi bir fırsatı kullanması, yürürlükteki yasaları ihlal ederse, Kullanıcı Hizmeti kullanmaktan kaçınmayı taahhüt eder.

3.15. Yandex, "Yandex Zen" veya zaman zaman değişecek ve başka şekilde adlandırılacak Hizmet sağlayabilir. Kullanıcıya Hizmet erişiminin sağlandığı ada bağlı olmaksızın, Kullanıcı, Hizmetin adını, telif hakkı ve diğer fikri mülkiyet haklarını koruma işaretlerini (copyright notice), Yandex ve / veya onun partnerlerine olan her türlü atfı değiştirme ve / veya silme (eğer bu mümkünse) hakkına sahip değildir.

3.16. Eğer Kullanıcı Hizmet erişimini, Hizmet ve işlevlerine erişim hakkı veren Yandex'in partnerlerinin hizmetini veya yazılımlarını kullanarak elde ediyorsa, Yandex'in bu partnerleri Kullanıcı için ek hizmet ve / veya işlevler sunabilirler. Kullanıcı, bu dışarıdan hizmet ve / veya işlevlerin kullanım şarlarının Yandex'in partnerleri olan üçüncü taraflarca belirlendiğini ve Kullanıcının bu hizmet ve / veya işlevleri kullanmaya başlamadan önce ilgili şartları okuyup kabul etmesi gerektiğini kabul ve beyan etmektedir. Her böyle durumda Kullanıcı yükümlülük ilişkisine Yandex'le değil, Yandex'in partneri olan üçüncü tarafla girmektedir. Bu çerçevede Yandex, bu tür ek hizmet ve / veya işlevlerin kullanılması, ayrıca bunların içeriği ve / veya bunların aracılığı ile sağlanan her türlü bilgi konusunda herhangi bir garanti ve / veya Kullanıcıya karşı yükümlülüğü kabul etmemektedir.

3.17. Kullanıcı, Hizmetle ilgili tüm telif haklarının, patent haklarının, ticari marka haklarının, ticari sır haklarının ve diğer fikri mülkiyet haklarının Yandex'e ve / veya diğer telif hakkı sahiplerine ait olduğunu kabul ve taahhüt eder. Şüpheye mahal vermemek için, Kullanıcı Hizmeti kullandığında, Kullanıcının işbu Şartlara uygun olarak Hizmeti kullanması için asgari düzeyde gerekli olan adı geçen fikri mülkiyet haklarının kullanımı hariç olmak üzere, Yandex'e ait olan fikri mülkiyet haklarını elde etmemektedir.

3.18. Eğer fikri mülkiyet haklarının ihlali konusunda şüpheniz varsa ve bildirim göndermek istiyorsanız, lütfen aşağıdaki adreste bulunan talimatları takip ediniz: https://yandex.ru/legal/zen_copyright_complaint. Hizmetin kullanımı veya kullanımının imkansızlığı ve ayrıca Hizmet tarafından Kanun ve / veya üçüncü kişilerin haklarının ihlali ile ilgili her türlü soru ve itirazlarınız için lütfen zen@support.yandex.ru adresini kullanınız.

3.19. Servis, yetkili Kullanıcıya, https://yandex.ru/legal/messenger_termsofusee adresinde yayınlanan şartlarına göre Yandex.Messenger hizmetinin işlevsel kabiliyetleri aracılığıyla diğer kullanıcılara mesaj göndermeyi sağlamaktadır.

Kullanıcı, Yandex.Messenger ayarlarında diğer kullanıcılardan gelen mesajları kısıtlayabilmektedir.

Ek kayıt işlemini tamamlayan ve Kullanıcı Bilgilerini dolduran kullanıcılar için, mesaj gönderme ve alma işlevi varsayılan olarak otomatik olarak kapatmıştır. gerekli görüldüğü takdirde Kullanıcı, Servisteki kişisel sayfanın ayarlarında bunun gibi işlevi ekleyebilmektedir.

3.20. Kullanıcı, kişisel verileri de dahil olmak üzere kendisi hakkında aşağıdaki belgeleri ve bilgileri sağlar:

  • bir pasaport fotoğrafı (fotoğraf ve kayıt verileriyle birlikte)
  • Kullanıcının pasaport maddesi

3.21. ile bir fotoğrafı. Gerekli bilgi ve belgeler Kullanıcı tarafından Hizmetin sağladığı şekilde ve formatta sağlanmaktadır. Gerekli bilgi ve belgelerin yapısı ve eksiksizliği Hizmetin kararı ile değiştirilebilir. Gerekli bilgi ve belgelerin güncel listesi madde

3.22. ekinde yer almaktadır. Madde 3.20'de belirtilen belgeler ve bilgiler doğrulama için gönderilir, bunun sonucunda Kullanıcıya Hizmetin tam işlevselliğine erişim sağlama (Hizmete kayıt) veya erişim sağlamanın imkansızlığı hakkında bilgi içeren bir yanıt gönderilir. Hizmetin tam işlevselliği (Hizmete kaydolmayı reddetme).

3.23. Yandex her zaman Kullanıcı'nın kendisi tarafından bilgileri kişisel veriler dahil Servisde belirtilmesini talep etme hakkını saklı tutar, bu bağlamda müstenit belgeler (özellikle kimlik belgeleri) sağlayarak Kullanıcının kimliğinin onaylanmasını talep etmek üzere Yandex'in takdirine bağlı olarak hangisinin sağlanamaması yanlış bilgi vermek ile eşdeğer olabilir ve bu Şartların 3.2 maddesinde belirtilen sonuçları gerektirebilir.

4. Şartların değişmesi ve geçerliliğini yitirmesi

4.1. İşbu Şartlar Yandex tarafından her hangi bir zaman değiştirilebilirler. Şartların yeni sürümü işbu maddede belirtilen adreste İnternet ağından yayınlanacaktır. Şartların yürürlükteki sürümü her zaman https://yandex.ru/legal/zen_termsofuse adresinde bulunmaktadır. Hizmeti kullanmaya devam ederek, Kullanıcı Şartların yeni sürümünü kabul etmiş sayılır. Eğer Kullanıcı Şartların yeni sürümünü kabul etmiyorsa, bu durumda Hizmetin kullanımını durdurmalıdır.

4.2. Kullanıcının işbu Şartları ihlal etmesi durumunda veya işbu Şartların 3.2 maddesi uyarınca Yandex Kullanıcının Hizmete olan erişimini sonlandırdığında, Yandex işbu Şartları yürürlükten kaldırmış olur.

4.3. Kullanıcı istediği zaman Hizmet'in kullanımını sonlandırabilir. Eğer Kullanıcı Hizmeti Kullanmayı sonlandırıyorsa, Yandex, Gizlilik Politikası (https://yandex.ru/legal/confidential) ile öngörülen şartlara uygun olarak Kullanıcı Bilgilerini işlemeye devam edebilir.

5. Garanti sunma reddi

5.1. İŞBU BELGE İLE KULLANICI HİZMET VE BAĞLANTILARIN KULLANIMININ, RİSKİ KULLANICININ KENDİSİ TARAFINDAN ÜSTLENİLEREK GERÇEKLEŞTİRİLDİĞİNİ, HİZMETİN "OLDUĞU GİBİ" VE "MEVCUT OLMASI DURUMUNDA" VE YASANIN İZİN VERDİĞİ AZAMİ ORANDA HİÇ BİR GARANTİ OLMAKSIZIN SUNULDUĞUNU ANLAMAKTA VE KABUL ETMEKTEDİR.

5.2. KULLANICI, HİZMETİ VE BAĞLANTIYI RİSKLERİ KENDİSİ ÜSTLENEREK KULLANMAYI KABUL ETMEKTE VE BİLGİSAYARINA, MOBİL CİHAZINA VEYA BAŞKA BİR CİHAZINA ZARAR VERMESİ VEYA BÖYLE BİR KULLANIM SONUCUNDA VERİLERİN KAYBEDİLMESİ DURUMUNDA TEK BAŞINA SORUMLULUK TAŞIMAKTADIR.

5.3. YÜRÜRLÜKTEKİ YASALAR İLE İZİN VERİLEN AZAMİ ŞEKİLDE YANDEX İŞBU BELGE İLE AÇIK VEYA İMA YOLUYLA İFADE EDİLEN TÜM VE HER TÜRLÜ GARANTİYİ REDDETMEKTEDİR, BUNA ÜRÜN OLMA, BELİRLİ AMAÇLARA HİZMET ETME GARANTİ VE ŞARTLARI, BAĞLANTILARIN GÖTÜRDÜĞÜ WEB SİTELERİNDE YER ALAN ÜÇÜNCÜ KİŞİLERİN HİZMET, BAĞLANTI VE İÇERİKLERİNİN FİKRİ MÜLKİYET HAKLARINI İHLAL ETMEMESİ DAHİL, ANCAK BUNLARLA SINIRLI DEĞİLDİR.

6. Zarardan koruma

6.1. Kullanıcı, kendi gücü ve kaynaklarıyla, Kullanıcının Hizmeti kullanırken gerçekleştirdiği eylemlerle ilgili olarak üçüncü tarafların tüm ve her türlü itiraz, dava ve / veya şikayetlerine karşı Yandex'i, Yandex'in bağlı şirketlerini, çalışanlarını ve sözleşme taraflarını korumayı ve ayrıca bu tür itiraz, dava ve / veya şikayetler dolayısıyla meydana gelebilecek her türlü zarar ve harcamaların tazminini (dayanaklı mahkeme masrafları dahil, ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere) taahhüt etmektedir.

7. Sorumluluğun sınırlandırılması

7.1. KULLANICI, YÜRÜRLÜKTEKİ YASALARIN İZİN VERDİĞİ AZAMİ ÖLÇÜDE, YANDEX, YANDEX'İN BAĞLI ŞİRKETLERİ, ONLARIN ÇALIŞANLARI, SÖZLEŞME TARAFLARI VEYA ONLARIN TEMSİLCİLERİNİN BÖYLE ZARARLAR HAKKINDA BİLGİLERİNİN VEYA ÖNGÖRÜLERİNİN OLUP OLMAMASINA BAĞLI OLMAKSIZIN, KULLANICININ, HİZMETİ, BAĞLANTILARI VEYA ÜÇÜNCÜ KİŞİLERİN İÇERİĞİNİ KULLANMASI SONUCUNDA DOLAYLI, TESADÜFİ, ÖZEL VEYA PARA CEZASI İLE İLGİLİ YAŞAYABİLECEĞİ ZARARLAR İLE VERİ KAYBI DAHİL, YANDEX, YANDEX'İN BAĞLI ŞİRKETLERİ, ONLARIN ÇALIŞANLARI VE SÖZLEŞME TARAFLARI KULLANICIYA KARŞI HERHANGİ BİR SORUMLULUK TAŞIMAMAKTA (BUNA SÖZLEŞMESEL YÜKÜMLÜLÜKLER ÇERÇEVESİNDE, HUKUKİ İHLAL SONUCUNDA VEYA HERHNAGİ BİR DİĞER HUKUKİ NEDENLERLE) OLDUĞUNU ANLIYOR VE KABUL EDİYOR.

7.2. GEÇERLİ YASALARIN İZİN VERDİĞİ EN BÜYÜK ÖLÇÜDE, YANDEX, YANDEX İŞTİRAKLERİ, ÇALIŞANLARI VE KARŞI TARAFLARININ KULLANICIYA ÖDEME YAPMASI GEREKEN TOPLAM KAYIP MİKTARI VE SÖZ KONUSU KİŞİLERİN HİZMET VEYA BAĞLANTILARIN KULLANIMI İLE BAĞLANTILI OLARAK KULLANICIYA KARŞI BAŞKA HERHANGİ BİR SORUMLULUĞU 1000 RUS RUBLESİNİ GEÇEMEZ.

8. Uygulanacak Hukuk ve Uyuşmazlık Çözümü

8.1. Bu Şartlar (geçerlilik, performans veya feshedilme sorunları dahil) Rusya Federasyonu yasalarına göre yönetilir ve yorumlanır. Bu Şartlardan kaynaklanan veya bunlarla bağlantılı bir anlaşmazlık olması durumunda, taraflar bu tür bir anlaşmazlığı yürürlükteki yasalara uygun olarak yetkili bir mahkemeye sunmayı taahhüt eder. Yukarıda belirtilenlere bakılmaksızın, bu Şartlardaki hiçbir şey, Yandex'in herhangi bir yetkili mahkemede geçici tedbirler (veya diğer benzer acil çözümler) talep etmesini engellediği şeklinde yorumlanamaz.

9. Muhtelif hükümler

9.1. Bu Şartlar, bir taraftan Kullanıcı ve diğer taraftan Yandex arasında, konuyla ilgili olarak tam bir hukuki sözleşmeyi teşkil eder ve bu konuyla ilgili olarak yazılı veya sözlü olan önceki mutabakatların yerine geçer.

9.2. Bu Şartların herhangi bir hükmünün, böyle bir konuda karar verme yetkisine sahip bir mahkeme tarafından geçersiz veya uygulanamaz olarak tanınması durumunda, bu hüküm, yürürlükte kalacak diğer hükümlere halel getirmeksizin, bu Şartların dışına çıkarılır.

9.3. Bu Şartlar, Rusça olarak hazırlanmıştır ve yorumlanmalıdır. Bu Şartların, Rusça metinleri ile çevirileri arasında çelişki olması durumunda, Rusça çeviri öncelikli olacaktır.

9.4. Yandex, bu Şartlar kapsamındaki haklarını ve yükümlülüklerini, Kullanıcı'nın izni olmadan devretme ve bunların uygulanmasını veya gerçekleştirilmesini üçüncü taraflara devretme hakkına sahiptir. Kullanıcı, bu Şartlar kapsamındaki haklarını ve yükümlülüklerini, Yandex'in izni olmadan devretme ve bunların uygulanmasını veya gerçekleştirilmesini üçüncü taraflara devretme hakkına sahip değildir.

[1] “Yandex Bağlı Şirketleri” tanımı, NASDAQ iletişim sisteminin gerekliliklerine uygun olarak derlenen yabancı özel kuruluşlar için “Yandex N.V.” Yıllık Raporuna Ek 8.1'de listelenen tüzel kişiler anlamına gelir ve ayrıca aşağıda belirtilen tüm tüzel kişileri içerir: 1) Doğrudan veya dolaylı olarak Yandex'in %50'sinden fazlasına sahip olan; 2) Doğrudan veya dolaylı olarak kayıtlı sermayelerindeki payların %50'sinden fazlası veya hisseleri Yandex'e ait olan; 3) doğrudan ya da dolaylı olarak hisse veya ana sermayesindeki paylarının %50'sinden fazlasına sahip olan kişinin aynı zamanda Yandex'in %50'sinden fazlasına doğrudan ya da dolaylı olarak sahip olan kişi olması; 4) Yandex ile ilgili olarak yönetim kararları alma veya Yandex'in yönetim kararları alma hakkına sahip olduğu kişiler. Adı geçen rapor aşağıdaki adreste yer almaktadır: http://ir.yandex.com/sec.cfm.

Tarih: 01.09.2021

Belgenin önceki sürümü: http://yandex.com.tr/legal/messenger_termsofuse/26082020

Belgenin önceki sürümü: http://yandex.com.tr/legal/messenger_termsofuse/01042019